Archív značiek: Triezvosť

Vďačnosti 13

  1. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vstať na zvuk budíka o 06:00.
  2. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal užiť lieky hneď ako vstanem, lebo som si ich večer pripravil aj s vodou.
  3. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal hneď ísť do kúpeľne a dať si vlažnú sprchu a potom sa učesať.
  4. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vypočuť si otca Šebastiána a jeho každodenné zamyslenie.
  5. Ďakujem za ráno a hudbu, ktorú môžem počúvať.
  6. Ďakujem za ráno, že som si mohol a dokázal som si pripraviť prekvapkávanú kávu v dripe.
  7. Ďakujem za ráno, že som mohol a oslovil som Ťa ako Otca a rozprával som sa s Tebou.
  8. Ďakujem za ráno, že môžem sledovať ako sa rozvidnieva vo svete.
  9. Ďakujem za ráno a za triezvu noc.
  10. Ďakujem, že môžem dávať tieto vďačnosti, že mám komu a že si skutočne v mojom srdci, nech už to znamená čokoľvek.

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 05. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Istý spíker AA (Anonymných alkoholikov) poskytol na jednom stretnutí členom Al-Anon tento neobyčajný pohľad na „druhú stranu ohrady“:

„Nealkoholik v rodine si neuvedomuje, že alkoholik má veľmi zraniteľné postavenie. Neustále musí byť na stráži, pretože hlboko vo svojom vnútri vie, koľko starostí prináša svojej rodine. Vie, že je úplne nastavený kritike.

Ale už ste si niekedy uvedomili, že vaše záchvaty hnevu a nepekné slová sú ako švihanie mečom? Pamätajte, že alkoholik bičuje sám seba – neustále. Ak mu pridávate ďalšie rany, nabádate ho k tomu, aby preniesol niečo zo svojej viny na vás. To mu môže brániť v tom, aby klesol celkom na dno a uvedomil si, ako veľmi potrebuje pomoc, aby mohol nájsť triezvosť.“

Pripomienka na dnešný deň:

Budem sa snažiť pochopiť, ako zúfalo alkoholik kvôli svojej vine trpí. Nepoddám sa pohnútke kopnúť doňho, keď padne. Každý z nás trpí kvôli alkoholizmu iným spôsobom. Ja, ktorý mám Boží dar triezvosti, musím byť tým, ktorý si uvedomuje, že môj partner nie je sám so sebou spokojný bez ohľadu na to, aký drzý a vzdorovitý sa môže javiť.

Myšlienka:

„Ak by som nemal to šťastie a bol alkoholik, ako by som chcel, aby sa ku mne správal človek, s ktorým žijem? Zlaté pravidlo je užitočným nástrojom vo všetkých našich vzťahoch.“

(Zlaté pravidlo: Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ZlatéPravidlo #Nealkoholik #AA #AnonymníAlkoholici #Triezvosť