Archív značiek: Hlbší život

Richard Rohr – Na prahu premeny 278.: Trochu ako umieranie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty ôsmy

„Keď človek strávi celý život ochraňovaním a leštením svojej ťažko vydobytej identity na tomto svete, vzdať sa jej mu iste bude pripadať ako umieranie. Lenže, dokým sa človek úplne nezabýva na novom mieste, vždycky ho napadne sto dobrých dôvodov, prečo prchnúť späť do svojho starého schátraného hniezda. Pokiaľ aktívne nepraktikujeme umieranie a nepokračujeme na svojej ceste ďalej, stávame sa len obeťami svojich návykov a svojho známeho pohodlia.

Každý pohyb smerom k jednote s Bohom budeme zakusovať ako stratu dôležitosti a stratu vlády nad sebou samými, pretože postupne prenechávame vládu Inému. Vždycky to bude strata známeho, čoskoro však uvidíme, ako chabý pokoj nám to známe poskytovalo. Sme zvaní k omnoho širšiemu a hlbšiemu zmyslu, významu a pokoju. O tom sa však nepresvedčíme, dokým sa tomto novom mieste nejakú dobu nepobudneme.

Kedy som mal pocit, akoby som umieral starému spôsobu života?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 307.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Krachy a pády

Deň sto osemdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Mladí muži potrebujú vedieť, že nezdar a neúspech je nevyhnuteľný a že sa nič nedeje, keď zlyhajú. Musíme im poskytnúť záchrannú sieť, aby mohli porážkou prejsť s porozumením, odvahou a múdrosťou.

Všeobecne ponúka ľuďom v tomto smere viac pomoci dvanásť krokov protialkoholických skupín, než skupiny náboženské. Terapeutické skupiny totiž poskytujú svojim členom sieť, ktorá im dovolí padnúť až na nevyhnutné dno nezdaru a neúspechu. U závislých je to často práve úplný krach – pád až na dno, strata všetkého, čo im dávalo zmysel – čo im umožní vstúpiť do skutočného a hlbšieho života. Rád by som dúfal, že nie každý sa musí nutne stať závislým, aby sa postavil tvárou v tvár svojmu tieňovému ja, aby sa naučil pokore a aby aktívne a s dôverou objavil svoju Vyššiu silu.

I tak ale musí nastať niečo, čo si vynúti našu pozornosť, čo poníži naše falošné ja a zostrí na našu najhlbšiu túžbu. Bez niečoho takéhoto je väčšina náboženstiev len niečo ako obyčajná poistka. Nasledujúci poznatok á zmysel neustále opakovať: Náboženstvo nasleduje mnoho ľudí, ktorí sa boja pekla. Spiritualita (duchovnosť) začína vtedy, keď sme si peklom prešli.

Kedy sme zlyhali a čo sme z toho zlyhania získali?“  

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#KrachyAPády #Nezdar #Neúspech #Poníženie #Pád #Zlyhanie #Krach #Peklo #PrejsťPeklom #PrejsťSiPeklom #Závislosť #ZáchrannáSieť #DvanásťKrokov #TerapeutickáSkupina #Pozornosť #FalošnéJa #PonížiťFalošnéJa #Pokora #NajhlbšiaTúžba #HlbšíŽivot #VyššiaSila #Náboženstvo #Poistka #Spiritualita #Duchovnosť