Archív značiek: Anonymní alkoholici

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 05. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Istý spíker AA (Anonymných alkoholikov) poskytol na jednom stretnutí členom Al-Anon tento neobyčajný pohľad na „druhú stranu ohrady“:

„Nealkoholik v rodine si neuvedomuje, že alkoholik má veľmi zraniteľné postavenie. Neustále musí byť na stráži, pretože hlboko vo svojom vnútri vie, koľko starostí prináša svojej rodine. Vie, že je úplne nastavený kritike.

Ale už ste si niekedy uvedomili, že vaše záchvaty hnevu a nepekné slová sú ako švihanie mečom? Pamätajte, že alkoholik bičuje sám seba – neustále. Ak mu pridávate ďalšie rany, nabádate ho k tomu, aby preniesol niečo zo svojej viny na vás. To mu môže brániť v tom, aby klesol celkom na dno a uvedomil si, ako veľmi potrebuje pomoc, aby mohol nájsť triezvosť.“

Pripomienka na dnešný deň:

Budem sa snažiť pochopiť, ako zúfalo alkoholik kvôli svojej vine trpí. Nepoddám sa pohnútke kopnúť doňho, keď padne. Každý z nás trpí kvôli alkoholizmu iným spôsobom. Ja, ktorý mám Boží dar triezvosti, musím byť tým, ktorý si uvedomuje, že môj partner nie je sám so sebou spokojný bez ohľadu na to, aký drzý a vzdorovitý sa môže javiť.

Myšlienka:

„Ak by som nemal to šťastie a bol alkoholik, ako by som chcel, aby sa ku mne správal človek, s ktorým žijem? Zlaté pravidlo je užitočným nástrojom vo všetkých našich vzťahoch.“

(Zlaté pravidlo: Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ZlatéPravidlo #Nealkoholik #AA #AnonymníAlkoholici #Triezvosť

Prvý krok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty piaty

„Slávny výrok svätého Pavla znie: „Kvôli tomu (utrpeniu) som tri krát volal k Pánovi, aby ma toho zbavil, ale on mi povedal: „Stačí, keď más moju milosť; veď v slabosti sa prejaví moja sila.“ A tak sa budem radšej chváliť slabosťami, aby na mne spočinula moc Kristova. Preto rád prijímam slabosť, urážky, útrapy, prenasledovanie a úzkosti pre Krista. Veď práve keď som slabý, som silný.“ (2 Kor 12; 8 – 10).

Toto znie skoro ako spoveď na stretnutí anonymných alkoholikov. Keď cirkev zabudne svoje vlastné evanjelium, Duch ho učí v nových formách. Prvým krokom dvanásťkrokovej liečby hnutia Anonymných alkoholikov je priznať si, že sme bezmocní. Trvá dosť dlho, než človek tento prvý krok spraví. Ako sa zdá, sv. Pavol z neho urobil náplň celého života.

Kde sa v mojom živote ukazuje bezmoc?
Čo to znamená priznať si, že som bezmocný?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 161.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Bezmocní #PrvýKrok #DvanásťKrokov #AnonymníAlkoholici #Alkoholici #Milosť #ApoštolPavol #SvätýPavol #Utrpenie #Osteň

Al-Anon 13. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Niet divu, že AA aj Al-Anon zdôrazňujú dôležitosť žiť len jeden deň po dni. Ako veľa vzácneho často na uvažovanie premrháme tým, že sa trápime nad svojimi chybami z minulosti a premeškanými príležitosťami! Ako často nás naše krízové predstavy zrádzajú, až začneme špekulovať o tom, „čo sa teraz stane“.

Včerajšok nemá nijakú hodnotu okrem skúseností, ktoré môžeme využiť preto, aby boli dnešok a budúcnosť oveľa plodnejšie.

Zo začiatku to môže byť zložité zbaviť sa týchto negatívnych návykov zmýšľania. No je to úľava zistiť, že sa môžeme zbaviť bremien z minulosti a očakávať budúcnosť namiesto toho, aby sme sa jej báli.

Pripomienka na dnešný deň

Cennou „ľútosťou za minulosťou“ môže byť poznanie, že sme niekoho zranili. Takýto žiaľ sa dá často vyliečiť tým, že týmto ľuďom budeme prejavovať láskavosť vždy, keď to bude možné. Žiaľ za premeškanými príležitosťami však môže byť z našich myslí odstránený tak, že odteraz sa budeme snažiť robiť múdrejšie rozhodnutia.

Modlitba

„Modlím sa, aby som bol zbavený nutkania trápiť sa kvôli minulosti a aby som nedovolil svojmu pesimizmu maľovať čierne obrazy toho, čo sa môže stať zajtra.“

Myšlienka

„Maj na mysli, že žiť môžeme len v súčasnosti a že všetko ostatné je buď minulosť alebo je to neisté.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Al-Anon 12. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Zúfalstvo! Koľkí kvôli nemu trpíme! Napriek tomu si neuvedomujeme, že je to obyčajný nedostatok viery. Nemôžeme byť zúfalí, ak sme ochotní obrátiť sa k Bohu a prosiť ho o pomoc. Keď máme problémy a nevidíme východisko, je to len preto, že si predstavujeme, že naše riešenia závisia na nás. Musíme si pripomínať, že naša ľudská múdrosť a dôvtipnosť často zlyhali a nepriniesli výsledky, v ktoré sme dúfali.

Možno naše preťažké bremená spôsobili, že sme stratili vieru, ktorú sme raz mali, vo vyššiu moc, ako sme my sami. Možno viera nikdy nebola súčasťou nášho života a nie sme presvedčení o tom, že ju potrebujeme.

V Al-Anon objavujeme, že realita a účinnosť viery ako sily k dobrému, môže byť naozaj prejavená. Keď sa vzdáme premáhajúceho problému a dovolíme Bohu, aby ho vyriešil za nás, zisťujeme, že v našich životoch má svoje miesto Boží princíp.

Pripomienka na dnešný deň

Prirodzená viera je skutočne darom a napriek tomu nikdy nie je odopretá tým, ktorí cítia potrebu na niečo sa upnúť a sú ochotní o to usilovať. Keď vedome podriadim svoju vôľu Božej, vidím, ako v mojom živote viera naozaj funguje.

Myšlienka

„Budem hľadať útechu v neochvejnej viere, lebo bez nej som bezmocný a sám…“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Vyššia sila

Deň deväťdesiaty prvý

„Naše utrpenie má dnes psychologický charakter. Týka sa vzťahov a závislosti. Ide o utrpenie ľudí žijúcich navonok v pohodlí a komforte, vnútorne však utlačených a prázdnych. Je to kríza straty zmyslu. Tá nás núti hľadať zmysel v majetku, pôžitkoch, prestíži a moci – a toto všetko sa nachádza mimo nás. Keď z týchto vecí nezískame pocit zmysluplnosti, obraciame sa k jedlu, alkoholu, pornu a drogám, alebo sa snažíme prázdnotu v sebe zaplniť masovým konzumom.

Bill Wilson a jeho hnutie Anonymní alkoholici nám ukazujú, že prestať hľadať vonkajšiu silu, prestať ju potrebovať a zneužívať, to je možné jedine tak, že nájdeme skutočnú silu v sebe. Dvanásť krokov programu Anonymných alkoholikov nás vyvádza zo súčasnej závislostnej spoločnosti. A ako všetky cesty vedú k pravde a k Duchu, vedie nás i dvanásť krokov tejto cesty do hlbín, k vnútornej sile, ktorú tento program správne nazýva Vyššia sila.

Ako by som popísal svoju Vyššiu silu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 115.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra