Archív značiek: Naše motívy

Al-ANon 08. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Čo ma po prvýkrát priviedlo do Skupiny? Prísľub úľavy od neznesiteľného bremena. Inými slovami povedané, prišiel som si niečo zobrať, ako to robíme všetci. Zakrátko som zistil, že „branie“ z veľkej miery závisí na mojej ochote dávať – robiť službu iným, či sa jedná len o priloženie ruky k dielu pri príprave a upratovaní miestnosti po stretnutí alebo o utešovanie a povzbudzovanie iných, keď sa nachádzajú v problémoch. Rovnaký duch dávania sa musí odohrávať v každej oblasti môjho života, hlavne u tých, ktorí sú mi blízki. Názov tohto druhu dávania je láska.

Pripomienka na dnešný deň

Dávať lásku je samé o sebe naplnením. Nesmie nám záležať na tom, či je opätovaná alebo nie. Ak ju dávam len preto, aby som získal odpoveď podľa mojich podmienok, moja láska je anulovaná. Ak mám schopnosť lásku dávať a ak je potom aj akýmkoľvek spôsobom opätovaná, je to len špeciálny bonus. Len ak dávame lásku slobodne a bez toho, aby sme očakávali, že bude opätovaná, nachádzame samých seba a budujeme sa duchovne.

Myšlienka:

„Získal niečo človek, ktorý prijal množstvo láskavostí a sám nijaké neposkytol? Veľký je ten, ktorý koná najviac úžitku.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o vyrovnaní)“

Vlastná úvaha:

Toto je ideál, dávať lásku a nič neočakávať; zväčša niečo očakávame; je to prirodzené, dokonca je to prirodzená základná potreba každého človeka – byť milovaný – čisto, nezištne, bezpodmienečne, nekonečne…; napredujeme už keď vynakladáme akékoľvek úsilie, aby dávanie začalo prevažovať nad očakávaním prijímania; tú istú potrebu lásky, ktorú nosíme v sebe, má i ten druhý; čím viac bude naša láska bez očakávaní, tím viac budeme druhému človeku napĺňať jeho „nádobu lásky“; nevieme, či niekedy a či vôbec ten druhý lásku opätuje, čo vieme, že snahou o našu lásku bez očakávaní a podmienok natrafíme na seba samých, stretneme sa so sebou samými viac a hlbšie. Chceš nezištnú lásku dostávať? Tak ju rozdávaj! Tu sa stretneme s tým, že nemôžem dať, čo sám nemám. Keď hľadám v sebe – skôr, či neskôr – natrafím na Vyššiu moc – zdroj nezištnej, bezpodmienečnej a pritom osobnej lásky ku mne, ktorá nie je zo mňa, ale pritom je vo mne…

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Al-Anon 03. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Filozofi od času starobylých Grékov vždy kládli veľký dôraz na nápravu zlých návykov každodenným praktizovaním tých dobrých. Aj v Al-Anon na to dávame veľký dôraz. Učíme sa, že nemôžeme ďalej fungovať tak, ako doteraz, impulzívne a automaticky, ak chceme svoj život zlepšiť.

Ak naozaj chceme pokoj mysle, prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je to, že to nezáleží na podmienkach okolo nás, ale na tom, čo je v nás. Úprimné skúmanie vlastných motívov nám môže ukázať, že nachádzame radosť v mučeníctve alebo že sa podvedome obávame toho, že si to zaslúžime.

Keď nájdeme príčiny nášho utrpenia a frustrácie, môžeme vybudovať nápravné návyky, aby sme to prekonali.

Pripomienka na dnešný deň:

Program sebapoznávania a seba-zmeny sa ľahko hovorí, ale ťažko robí. Ak sa niečo snažíme robiť príliš veľa a príliš rýchle a očakávame, že sa výsledky dostavia za noc, spôsobuje to veľa zlyhaní. Budem skúmať len jednu chybu, jeden zlozvyk a pracovať na jeho odstránení. Keď spozorujem zmeny, ktoré táto snaha spôsobí v mojich vonkajších okolnostiach, získam odvahu meniť sa aj naďalej k lepšiemu.

Myšlienka:

„Nie je ľahké, aby sa určitý princíp stal človeku vlastný, ak si ho nebude každý deň udržiavať a vo svojom živote na ňom pracovať.“ (Epictetus)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Okolnosti #Zmena #Epictetus #ČoJeVNás #NezáležíNaOkolnostiach #NezáležíNaPodmienkach #NašeMotívy #RadosťVMučeníctve #ZaslúžimSiZlo #ZaslúžimSiTrest