Archív značiek: Kríza straty zmyslu

Vyššia sila

Deň deväťdesiaty prvý

„Naše utrpenie má dnes psychologický charakter. Týka sa vzťahov a závislosti. Ide o utrpenie ľudí žijúcich navonok v pohodlí a komforte, vnútorne však utlačených a prázdnych. Je to kríza straty zmyslu. Tá nás núti hľadať zmysel v majetku, pôžitkoch, prestíži a moci – a toto všetko sa nachádza mimo nás. Keď z týchto vecí nezískame pocit zmysluplnosti, obraciame sa k jedlu, alkoholu, pornu a drogám, alebo sa snažíme prázdnotu v sebe zaplniť masovým konzumom.

Bill Wilson a jeho hnutie Anonymní alkoholici nám ukazujú, že prestať hľadať vonkajšiu silu, prestať ju potrebovať a zneužívať, to je možné jedine tak, že nájdeme skutočnú silu v sebe. Dvanásť krokov programu Anonymných alkoholikov nás vyvádza zo súčasnej závislostnej spoločnosti. A ako všetky cesty vedú k pravde a k Duchu, vedie nás i dvanásť krokov tejto cesty do hlbín, k vnútornej sile, ktorú tento program správne nazýva Vyššia sila.

Ako by som popísal svoju Vyššiu silu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 115.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra