Archív značiek: Očakávania

Richard Rohr: Na prahu premeny 325.: Dve veľké prikázania

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo dvadsiaty piaty

„Keď si niečo idealizujeme, nakoniec si z toho spravíme modlu. Zanietene a oduševnene pre niečo vzplanieme a zahoríme a potom vyhoríme. Ovenčíme modlu nereálnymi očakávaniami a skončíme sklamaní a zranení.

A podobné je to aj vtedy, keď na niečo hľadíme ako na totálne zlé – dávame tomu nad sebou príliš veľkú moc. Keď sa proti tomuto zlému pustíme do boja, nakoniec do seba prijmeme temnú stránku toho, s čím bojujeme, a staneme sa jeho zrkadlovým obrazom. My si toho ale nevšimneme, a tak sa z nás stanú pokrytci, fanatici a neznesiteľný typ veriacich (Mt 7; 4 – 5).

4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka“ – a ty máš v oku brvno?!
5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.
6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

Cestu k prekonaniu oboch týchto ilúzií ponúkajú dve veľké prikázania. Pokiaľ uctievame iba Boha, nedopustíme, aby v nás zanietenie vzbudilo niečo iné. A pokiaľ milujeme druhých ako seba samého, a pokiaľ túto lásku vztiahneme dokonca aj na svojich nepriateľov, potom nevzniká priestor pre krížové výpravy proti zlu, ktoré zbadáme „kdesi vonku„. Všetku mravnú energiu nám jednoducho odčerpáva snaha prekonať všetky prekážky „tu vo vnútri„, ktoré nám bránia milovať.

Z čoho som si spravil modlu?
Aké očakávania mi pripravujú sklamania?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 356.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Al-ANon 08. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Čo ma po prvýkrát priviedlo do Skupiny? Prísľub úľavy od neznesiteľného bremena. Inými slovami povedané, prišiel som si niečo zobrať, ako to robíme všetci. Zakrátko som zistil, že „branie“ z veľkej miery závisí na mojej ochote dávať – robiť službu iným, či sa jedná len o priloženie ruky k dielu pri príprave a upratovaní miestnosti po stretnutí alebo o utešovanie a povzbudzovanie iných, keď sa nachádzajú v problémoch. Rovnaký duch dávania sa musí odohrávať v každej oblasti môjho života, hlavne u tých, ktorí sú mi blízki. Názov tohto druhu dávania je láska.

Pripomienka na dnešný deň

Dávať lásku je samé o sebe naplnením. Nesmie nám záležať na tom, či je opätovaná alebo nie. Ak ju dávam len preto, aby som získal odpoveď podľa mojich podmienok, moja láska je anulovaná. Ak mám schopnosť lásku dávať a ak je potom aj akýmkoľvek spôsobom opätovaná, je to len špeciálny bonus. Len ak dávame lásku slobodne a bez toho, aby sme očakávali, že bude opätovaná, nachádzame samých seba a budujeme sa duchovne.

Myšlienka:

„Získal niečo človek, ktorý prijal množstvo láskavostí a sám nijaké neposkytol? Veľký je ten, ktorý koná najviac úžitku.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o vyrovnaní)“

Vlastná úvaha:

Toto je ideál, dávať lásku a nič neočakávať; zväčša niečo očakávame; je to prirodzené, dokonca je to prirodzená základná potreba každého človeka – byť milovaný – čisto, nezištne, bezpodmienečne, nekonečne…; napredujeme už keď vynakladáme akékoľvek úsilie, aby dávanie začalo prevažovať nad očakávaním prijímania; tú istú potrebu lásky, ktorú nosíme v sebe, má i ten druhý; čím viac bude naša láska bez očakávaní, tím viac budeme druhému človeku napĺňať jeho „nádobu lásky“; nevieme, či niekedy a či vôbec ten druhý lásku opätuje, čo vieme, že snahou o našu lásku bez očakávaní a podmienok natrafíme na seba samých, stretneme sa so sebou samými viac a hlbšie. Chceš nezištnú lásku dostávať? Tak ju rozdávaj! Tu sa stretneme s tým, že nemôžem dať, čo sám nemám. Keď hľadám v sebe – skôr, či neskôr – natrafím na Vyššiu moc – zdroj nezištnej, bezpodmienečnej a pritom osobnej lásky ku mne, ktorá nie je zo mňa, ale pritom je vo mne…

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom