Archív značiek: Náboženstvo

Richard Rohr – Na prahu premeny 288.: Paradox a kontemplatívne myslenie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty ôsmy

„Veľké náboženstvo je vždycky plné paradoxov. Paradox vypadá na prví pohľad ako protimluv, keď sa však naň pozrieme z iného uhlu či sa nad ním odlišne zamyslíme, nepôjde vôbec o protimluv, ale o hlbokú pravdu. My katolíci paradoxy milujeme: Ježiš je úplný človek, a pritom úplný Boh. Mária je panna, a napriek tomu matka. Eucharistia je chlieb, a súčasne Ježiš. Boh je zároveň tri, a jeden. Toto sú logické protimluvy a dualistickým myslením ich nie je možné pochopiť. Aby sa človek naučil chápať náboženstvo, potrebuje k tomu iný software, ktorému ja hovorím kontemplácia, či neduálne vedomie. .Pavol to nazýval jednoducho porozumieť duchovným veciam duchovne. (1 Kor 2, 6-16).

Vo chvíli, kedy sme prestali vyučovať kontemplatívnemu mysleniu, nasmerovali sme západný svet k racionalizmu a sekularizmu. pripravili sme sa o jedinečný vstupný bod, o „novú myseľ“ a alternatívne vedomie. Povedali sme kresťanom, aby naďalej verili dogmám, ktoré boli vždycky paradoxné, ale prestali sme im dodávať náležitý software, s ktorého pomocou by mohli paradoxom porozumieť. Je potom prekvapivé, že sa ateizmus zrodil primárne na kresťanskom Západe?

Ako zvyčajne narábam s paradoxami?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 317.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 243.: Časť celku

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty tretí

„Zrelá mužská duchovnosť prináša mužom živé spojenie so Stredom všetkého a súčasne i so stredom seba samých. Ukazuje nám, že sme súčasťou Celku, pritom však nie sme týmto celkom. Ani Stredom nie sme my sami, ale sme s týmto Stredom spojení. Naše správne miesto sa nachádza vo vnútri tohto jedného vesmíru! Svätý Bonaventúra povedal, že Boh je Jedno, „ktorého stred je všade a obvod nikde“. Keď ste takto spojení, potom vskutku všetko má svoje miesto – vrátane vás. Nemusíte súperiť o postavenie, moc ani nadradenosť.

Skutočnosť, že také veci ako triedne rozdiely, rasizmus, homofóbia, vojny a konzumerizmus pretrvávajú vo vysokých poschodiach náboženského života ešte dve tisíc rokov po Ježišovom vtelení, mi napovedá, že sa stále nachádzame v ranných, možno dokonca detských rokoch kresťanskej skúsenosti. Nevieme, že už sme v bezpečí dospeli „domov“ a že týmto domovom je naša pospolitosť. Ako by sme mohli dosiahnuť „dokonalého nebeského šťastia“, keby sme si vážne mysleli, že niekto, koho sme milovali, sa do neho nedostane tiež?

Kedy a ako som zakúsil živé spojenie so Stredom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 272.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Sviatostná imaginácia

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty štvrtý

„V náboženstve ide skutočne o jedinú vec: prebudiť dušu, aby bola pripravená, až príde Učiteľ. Náboženstvo (religio) znamená „znovu zviazať“ to, čo je oddelené. Náboženstvo má v popise práce vždycky to isté: urobiť z dvoch jedno. Znovu spojiť, čo bolo rozpojené. Zahojiť to, čo bolo rozrušené.

Zrelé náboženstvo toho dosahuje prostredníctvom mágie slov, príbehu a obrazu. Katolíci to nazývajú „sviatosti“. Sviatostná imaginácia nás učí, ako vidieť, učí nás, ako vidieť všetko a ako hľadieť skrz všetko. Prekonáva rozdiel medzi posvätným a svetským, medzi hmotou a duchom, medzi ľudským a božským.

Ako si raz vypestujeme sviatostnú predstavivosť, je už navždy náročné vracať sa späť do rozdeleného sveta. Fyzický svet sa stane najlepšou bránou k božskému a namiesto iba siedmich sviatostí cirkvi naraz máte sedem tisíc sviatostí života.

Kedy sa u mňa prebúdza sviatostná imaginácia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 253.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

I kultúry majú svoje tiene

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štvrtý

„Tiene si nenesú len jednotlivci, ale i celé kultúry. Všetky spoločnosti majú svoje tajomstvá a svoje potlačené problémy. Každá skupina, národ, náboženstvo i rasa má svoje tabu, u ktorých sa všeobecne predpokladá (má se za to), že sa o nich nehovorí. Vo viktoriánskom Anglicku sa napríklad na verejnosti nikdy nehovorilo o telesných tekutinách ani telesných funkciách. Navonok sa musela zachovávať korektnosť a kultivovanosť. Všetkému vládli dobré mravy. A pritom Anglicko svoje tieňové problémy exportovalo do svojich kolónií, kde bolo dovolené „nemravných“ ľudí rôzne podrobovať, zotročovať a sexuálne zneužívať.

Všetky skupiny, organizácie a kultúry majú určitú spoločenskú tvár. A všetko, čo sa vzhľadom k tomu zdá nevhodné, putuje do podzemia. Naše necivilizované túžby a pocity i odmietané identity sú skryté v tieňovom svete. Na existenciu tieňa rýchlo zabúdame a veríme už len vo verejný obraz. Keď k tomu dôjde, môže potom určitá skupina, či národ páchať veľké zlo bez toho, aby si ho ako zlo uvedomoval.

Boh posiela prorokov, aby národy na ich tieňovú stránku upozorňovali, čo pre proroka zvyčajne vyústi v prenasledovanie alebo zabitie.

Aké prvky ukrýva vaša kultúra vo svojom tieni?
Čo vám pomáha si ich uvedomiť?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 230.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoŠtvrtý #IKultúryMajúSvojeTiene #Tieň #Kultúra #Spoločnosť #Náboženstvo #Rehoľa #Národ #Rasa #OtomSaNehovorí #TvárPreVerejnosť #Verejné #Tabu #Tajné #Skryté #Tajomstvo #Tajomstvá #Korektnosť #Kultivovanosť #Mravy #DobréMravy #Podrobovať #Zotročovať #Šikanovať #Skupina #Organizácia #SpoločenstáTvár #Nevhodné #Podzemie #VerejnýObraz #ZabúdameNaTabu #ZabúdameNaZlo #Zlo #PáchaťZlo #NeuvedomovaťSiPáchanieZla

Keď sa stretne zem a nebo

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto osemdesiaty deviaty

„Druhého dňa oddelil Boh nebo od zeme (Gn 1; 6-8). Genezis nehovorí, že druhý deň bol dobrý, pretože nie je dobré oddeľovať nebo a zem. Hlboká náboženská skúsenosť ukazuje, že existuje len jeden svet, len jedna realita a tá že je „nadprirodzená“. Spočiatku sme možno predpokladali, že medzi oblasťami prirodzena a nadprirodzena existuje nejaký jasný predel, čo koniec-koncov predpokladá i väčšina náboženstiev, keď sa ale stretneme s Bohom, pochopíme, že akýkoľvek takýto údajný predel je len nešťastnou ilúziou.

Existuje len jeden svet, jedna história a tie patria Bohu – a sú taktiež naše. Akonáhle si túto jednotu uvedomíme, život sa radikálne premení. Stromy začnú žiariť a my začneme vo všetkom vnímať odtlačky Božích prstov. Je len jeden svet a v ňom všetko má svoje miesto. Nie je dobré, keď je oddelené svetlo od tmy ani nebo od zeme. Pamätajte: pravé náboženstvo (re-ligio, znovu zväzujem) opätovne púta všetko zase späť k sebe. Toto je bezprostredný výsledok pravdivej náboženskej skúsenosti a vďaka tomu taktiež táto skúsenosť prináša toľko radosti.

Ako som zakúsil jednotu sveta či skutočnosti?
V akých ohľadoch ešte stále vidím svet ako prirodzený a nadprirodzený?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 215.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#KeďSaStretneZemANebo #Zem #Nebo #Prirodzený #Nadprirodzený #PrirodzenýANadprirodzený #Religio #Náboženstvo #PravéNáboženstvo #JedenSvet #Svet #DruhýDeň #Genezis #OdtlačokBoha #StretnutieBoha #SvetloATma #Svetlo #Tma #ZnovuZväzujem

Krachy a pády

Deň sto osemdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Mladí muži potrebujú vedieť, že nezdar a neúspech je nevyhnuteľný a že sa nič nedeje, keď zlyhajú. Musíme im poskytnúť záchrannú sieť, aby mohli porážkou prejsť s porozumením, odvahou a múdrosťou.

Všeobecne ponúka ľuďom v tomto smere viac pomoci dvanásť krokov protialkoholických skupín, než skupiny náboženské. Terapeutické skupiny totiž poskytujú svojim členom sieť, ktorá im dovolí padnúť až na nevyhnutné dno nezdaru a neúspechu. U závislých je to často práve úplný krach – pád až na dno, strata všetkého, čo im dávalo zmysel – čo im umožní vstúpiť do skutočného a hlbšieho života. Rád by som dúfal, že nie každý sa musí nutne stať závislým, aby sa postavil tvárou v tvár svojmu tieňovému ja, aby sa naučil pokore a aby aktívne a s dôverou objavil svoju Vyššiu silu.

I tak ale musí nastať niečo, čo si vynúti našu pozornosť, čo poníži naše falošné ja a zostrí na našu najhlbšiu túžbu. Bez niečoho takéhoto je väčšina náboženstiev len niečo ako obyčajná poistka. Nasledujúci poznatok á zmysel neustále opakovať: Náboženstvo nasleduje mnoho ľudí, ktorí sa boja pekla. Spiritualita (duchovnosť) začína vtedy, keď sme si peklom prešli.

Kedy sme zlyhali a čo sme z toho zlyhania získali?“  

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#KrachyAPády #Nezdar #Neúspech #Poníženie #Pád #Zlyhanie #Krach #Peklo #PrejsťPeklom #PrejsťSiPeklom #Závislosť #ZáchrannáSieť #DvanásťKrokov #TerapeutickáSkupina #Pozornosť #FalošnéJa #PonížiťFalošnéJa #Pokora #NajhlbšiaTúžba #HlbšíŽivot #VyššiaSila #Náboženstvo #Poistka #Spiritualita #Duchovnosť