Archív značiek: Pokora

11. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Pokora


Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

  1. Dobre sa vyspovedaj
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

EXODUS 5:1–4
1 Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli faraónovi: „Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela: „Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!“ 2
Faraón však odvetil: „Kto je Pán, aby so ho počúval a prepustil Izrael? Pána nepoznám a Izrael neprepustím!“ 3 Vtedy mu povedali: „Zjavil
sa nám Boh Hebrejov. Máme ísť na tri dni cesty do púšte a tam priniesť Pánovi, nášmu Bohu, obetu, aby nás nenavštívil morom alebo mečom.“ 4 Ale egyptský kráľ im odvetil: „Mojžiš a Áron, prečo chcete odviesť ľud od jeho práce? Len choďte za svojou robotou!“

Zamyslenie:
Faraón arogantne odmieta príkazy Najvyššieho. Má svoje dôvody, samozrejme. Tento muž je pánom nad mocným kráľovstvom. Rozkazuje vojakom aj sluhom. Pochádza z rodu vážených mužov. Faraón je mocný, ale napriek svojej veľkosti bude ponížený, považovaný za menej ako muchy či žaby, pretože sa nepokorí pred svojim stvoriteľom. Sme synmi Boha stvorení na jeho obraz a podobu. Každý z nás má mnohé prednosti a preto je pýcha častým pokušením. Keď pýcha narastá, začíname sa podrobovať viac a viac naším impulzom. Výsledkom vždy bude naša skaza. Skôr či neskôr padneme na kolená pod vplyvom vecí hlboko pod našou dôstojnosťou – závislosťami, rozptýleniami, nudou a podobne. Ak ich necháme nás ovládať, pýcha nás spraví bezmocnými.
Upieraj svoje oči na nebo a v pokore pamätaj, že je to Boh, kto žiada tvoju slobodu – a že je to on, kto dáva oslobodenie. Vo svojej dnešnej
modlitbe povedz Pánovi o svojej pýche. Pros ho, aby ti odhalil, v čom sa prejavuje tvoja pýcha. Pros ho o pravú pokoru. A potom si vypros
odvahu a milosť žiť dnes tú pravú pokoru.

Krachy a pády

Deň sto osemdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Mladí muži potrebujú vedieť, že nezdar a neúspech je nevyhnuteľný a že sa nič nedeje, keď zlyhajú. Musíme im poskytnúť záchrannú sieť, aby mohli porážkou prejsť s porozumením, odvahou a múdrosťou.

Všeobecne ponúka ľuďom v tomto smere viac pomoci dvanásť krokov protialkoholických skupín, než skupiny náboženské. Terapeutické skupiny totiž poskytujú svojim členom sieť, ktorá im dovolí padnúť až na nevyhnutné dno nezdaru a neúspechu. U závislých je to často práve úplný krach – pád až na dno, strata všetkého, čo im dávalo zmysel – čo im umožní vstúpiť do skutočného a hlbšieho života. Rád by som dúfal, že nie každý sa musí nutne stať závislým, aby sa postavil tvárou v tvár svojmu tieňovému ja, aby sa naučil pokore a aby aktívne a s dôverou objavil svoju Vyššiu silu.

I tak ale musí nastať niečo, čo si vynúti našu pozornosť, čo poníži naše falošné ja a zostrí na našu najhlbšiu túžbu. Bez niečoho takéhoto je väčšina náboženstiev len niečo ako obyčajná poistka. Nasledujúci poznatok á zmysel neustále opakovať: Náboženstvo nasleduje mnoho ľudí, ktorí sa boja pekla. Spiritualita (duchovnosť) začína vtedy, keď sme si peklom prešli.

Kedy sme zlyhali a čo sme z toho zlyhania získali?“  

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#KrachyAPády #Nezdar #Neúspech #Poníženie #Pád #Zlyhanie #Krach #Peklo #PrejsťPeklom #PrejsťSiPeklom #Závislosť #ZáchrannáSieť #DvanásťKrokov #TerapeutickáSkupina #Pozornosť #FalošnéJa #PonížiťFalošnéJa #Pokora #NajhlbšiaTúžba #HlbšíŽivot #VyššiaSila #Náboženstvo #Poistka #Spiritualita #Duchovnosť