Archív značiek: Nezištná láska

Al-ANon 08. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Čo ma po prvýkrát priviedlo do Skupiny? Prísľub úľavy od neznesiteľného bremena. Inými slovami povedané, prišiel som si niečo zobrať, ako to robíme všetci. Zakrátko som zistil, že „branie“ z veľkej miery závisí na mojej ochote dávať – robiť službu iným, či sa jedná len o priloženie ruky k dielu pri príprave a upratovaní miestnosti po stretnutí alebo o utešovanie a povzbudzovanie iných, keď sa nachádzajú v problémoch. Rovnaký duch dávania sa musí odohrávať v každej oblasti môjho života, hlavne u tých, ktorí sú mi blízki. Názov tohto druhu dávania je láska.

Pripomienka na dnešný deň

Dávať lásku je samé o sebe naplnením. Nesmie nám záležať na tom, či je opätovaná alebo nie. Ak ju dávam len preto, aby som získal odpoveď podľa mojich podmienok, moja láska je anulovaná. Ak mám schopnosť lásku dávať a ak je potom aj akýmkoľvek spôsobom opätovaná, je to len špeciálny bonus. Len ak dávame lásku slobodne a bez toho, aby sme očakávali, že bude opätovaná, nachádzame samých seba a budujeme sa duchovne.

Myšlienka:

„Získal niečo človek, ktorý prijal množstvo láskavostí a sám nijaké neposkytol? Veľký je ten, ktorý koná najviac úžitku.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o vyrovnaní)“

Vlastná úvaha:

Toto je ideál, dávať lásku a nič neočakávať; zväčša niečo očakávame; je to prirodzené, dokonca je to prirodzená základná potreba každého človeka – byť milovaný – čisto, nezištne, bezpodmienečne, nekonečne…; napredujeme už keď vynakladáme akékoľvek úsilie, aby dávanie začalo prevažovať nad očakávaním prijímania; tú istú potrebu lásky, ktorú nosíme v sebe, má i ten druhý; čím viac bude naša láska bez očakávaní, tím viac budeme druhému človeku napĺňať jeho „nádobu lásky“; nevieme, či niekedy a či vôbec ten druhý lásku opätuje, čo vieme, že snahou o našu lásku bez očakávaní a podmienok natrafíme na seba samých, stretneme sa so sebou samými viac a hlbšie. Chceš nezištnú lásku dostávať? Tak ju rozdávaj! Tu sa stretneme s tým, že nemôžem dať, čo sám nemám. Keď hľadám v sebe – skôr, či neskôr – natrafím na Vyššiu moc – zdroj nezištnej, bezpodmienečnej a pritom osobnej lásky ku mne, ktorá nie je zo mňa, ale pritom je vo mne…

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom