Archív značiek: Hriech

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na utorok 27.07. 2021.

„Včera sme rozoberali, ako Boh zveril autoritu a múdrosť Mojžišovi, aby mohol byť otcom svojim “deťom“ (Izraelitom) a aby ich viedol. Dnes máme konkrétnu ilustráciu tohto viacgeneračného vzťahu. Mojžiš volal na Pána a Pán odpovedal opisom svojej vlastnej podstaty. Na prvý pohľad sa však môže zdať, že v tom, čo Pán povedal, je rozpor. Všimol si si to? „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.” Zatiaľ to znie dobre. „On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech…“ Čím ďalej, tým lepšie. “…ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!“ Čo? Ako môže Pán odpustiť tisíckam generácií a zároveň trestať deti a vnúčatá, a to nielen za ich vlastnú skúsenosť, ale aj za hriechy ich otcov? Toto je potrebné preskúmať, keďže Boh si nemôže protirečiť a nie je nespravodlivý – hoci na prvý pohľad to tak nevyzerá.

Existujú dve rôzne veci: Božia prirodzenosť a ľudská prirodzenosť. Boh je vo svojej prirodzenosti odpúšťajúca osoba. Koniec koncov, Ježiš je dokonalým vyobrazením Boha a pri niekoľkých príležitostiach povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Nepovedal: „Ale za hriech tvojho otca ťa potrestám.“ O čo tu teda ide? Boh je vo svojej prirodzenosti odpúšťajúci. A človek prirodzene viacgeneračný. To znamená, že zvyky a názory rodičov sa prenášajú na ich deti rovnako ako ich fyzický vzhľad. Ak majú rodičia deštruktívne myslenie, prenesú toto myslenie na svoje deti, dokonca aj na tretiu alebo štvrtú generáciu. Izraeliti v púšti chceli uctievať zlaté vyobrazenie teľaťa. Ich deti a vnuci chceli uctievať modly, ktoré objavili v Kanaáne. Izraeliti rozmýšľali ako otroci a ich deti a vnuci rozmýšľali ako otroci, hoci boli slobodní. Chceli len taký vzťah s Bohom, aký má pán so svojimi otrokmi: „Povedz nám, čo chce, a my to urobíme.“ A boli potrestaní tým, že nemali vzťah s milujúcim Otcom. Vidíme teda, že existujú vzorce deštruktívneho správania, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Príkladom je alkoholizmus, zneužívanie, drogy, hnev, zrada… Možno ich pozoruješ na ostatných, alebo sú prítomné v tvojej vlastnej rodine.

Vidíš to? Boh je vo svojej podstate odpúšťajúci, ale my svojou vlastnou prirodzenosťou uvaľujeme tresty až na tretiu alebo štvrtú generáciu. Boh teda nie je rozporuplný ani nespravodlivý, ale my môžeme byť a máme duchovný vplyv – či už dobrý alebo zlý – na tri alebo štyri generácie po nás. Čo sa z toho teda môžeme naučiť? Je naozaj dobré prijímať od Boha autoritu a múdrosť, a nie riadiť sa svojím vlastným úsudkom. Tak bude odpustenie prúdiť na tisíc generácií.“

Richard Rohr – Na prahu premeny: Mužské archetypy a integrovaný muž – kráľ, bojovník, kúzelník, milovník

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Časť piata

„V druhej polovici života potrebujú muži úprimnosť a pokoru viac než hrdinstvo.“ Richard Rohr

 • Väčšina mýtov, posvätných príbehov, a dokonca i Biblia vznikli okolo štyroch primárnych energií / obrazov, ktoré sú prítomné v mužoch. Tieto štyri charakteristiky sa objavujú s takou pravidelnosťou a dôslednosťou, že už dnes uznávame, že popisujú štyri aspekty mužskej duše:

  kráľ – otec vo svojej plnosti

  bojovník strážiaci hranice

  múdry kúzelník – mudrc

  milovník, ktorý „ochutnáva všetko“.
 • Spolu s tým, ako sa títo „štyria velikáni“ postupne zbližujú, vzájomne sa regulujú a vyvažujú, stáva sa muž veľkým umeleckým dielom Božím, pravým kráľom – otcom. (Preto má pravdepodobne toľko mužov rado svojich dedov!) Automaticky naprogramovaným variantom toho istého predstavuje diktátor, tyran, mocichtivý starec (Saul a Herodes v Biblii). Je to temný kráľ v mocenskom postavení, ale bezmocný.
 • Keď prehnane rozvíjate jednu archetypálnu energiu a zanedbáte ostatné, nie len, že vás to vyvedie z rovnováhy, ale z dlhodobého hľadiska vás to zničí. Potrebujete všetky štyri archetypy, aby sa plne vyvážili. Z poznania týchto štyroch archetypov vzniká schopnosť rozlišovania duchov a vodítko k vyhľadávaniu vlastných slepých miest a premrštených predstáv. A úprimne povedané, je to taktiež jeden zo spôsobov, ako vypátrať svoj „hriech“.
 • Ak máte chuť pustiť sa do celkom vzrušujúceho štúdia Písma, aby ste poznali, že Ježiš skutočne je „synom Dávidovým“, teda oným novým celým mužom, prečítajte si všetky štyri evanjeliá a všimnite si, ako Ježiš dôsledne prechádza medzi týmito štyrmi mužskými energiami. nemusíte byť kresťan, aby ste videli, že ľudský Ježiš je súčasne prorokom – bojovníkom, jemným milovníkom života, výnimočným mudrcom i tým, kto kráča s pokojnou autoritou otca – kráľa.“

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 23.01. 2021.

Sobota 23.1.2021

„Boh dal Mojžišovi pokyny, ako postaviť svätyňu, alebo stan stretnutia. Táto svätyňa bola postavená preto, aby Boh mohol prebývať medzi svojim ľudom. Oveľa neskôr dostal Dávid plány na to, aby postavil chrám. Aj napriek tvrdosti sŕdc a hriešnosti ľudí chcel Boh stále prebývať medzi nimi. Svätyňa a chrám slúžili “obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti.” (Hebr 8,5) Vonkajšia časť svätyne bola svätým miestom, kde bol svietnik, stôl a obetné chleby. Kňazi, ktorí tam slúžili, zastupovali ľud, a prinášali obety za hriechy. Raz do roka vstúpil veľkňaz dovnútra, do Svätyne svätých, aby konal pokánie za hriechy ľudu. Predtým, ako vstúpil, sa očistil, aby jeho prítomnosť bola prijateľná pred Bohom. 

Obeta, alebo pokánie za hriechy bola krvavá, a vo svätyni a v chráme sa uskutočnilo množstvo obiet. Ale keď prišiel Ježiš, on uskutočnil jednu a konečnú obetu, keď zomrel na kríži. On zaplatil cenu za všetky hriechy, minulé, prítomné a budúce. Už nebola potrebná žiadna ďalšia bariéra medzi Svätyňou a Svätyňou svätých. Keď zomrel, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až po spodok. Bariéra medzi človekom a Bohom, medzi Otcom a jeho deťmi, bola zničená. V skutočnosti už nebol potrebný ani chrám, a my vidíme jeho zničenie Rimanmi v roku 70 AD. 

Vidíme, ako Ježiš vystupuje na trón, sprevádzaný radostnými zvolaniami. Zasadol po pravici Otca. Čo je ešte lepšie, prichádza, aby prebýval v nás, takže my môžeme žiť v Božej prítomnosti; čo bolo jeho pôvodným zámerom.

Vieš si predstaviť Svätyňu a Svätyňu svätých, ktoré oddeľovala opona? Opona bola roztrhnutá vo dvoje, takže už nič nebráni nášmu stretnutiu s Ježišom a s Otcom. Chcel by si sa stretnúť s Otcom? Chcel by si prejsť cez túto oponu? Keď som si to predstavovala prvýkrát, tak som len opatrne nahliadla cez oponu. Nebola som si istá, akú bude mať Otec náladu, a či je bezpečné prísť k nemu bližšie. Neskôr som už bola schopná prejsť a sadnúť si Otcovi na kolená. Keď som sa tretíkrát snažila prejsť, vstup bol zatvorený. Cítila som, ako mi Otec hovoril, že už tou cestou nepotrebujem ísť, keďže on žije vo mne. Žehnám tvoju predstavivosť, aby si bol schopný spojiť sa s Otcom spôsobom, ktorý ťa požehná.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 255.: Nedokonalý svet

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty piaty

„Poznanie seba samého nie je na duchovnej ceste nejakou voliteľnou možnosťou. Rovnako tak ani ochota urobiť chybu nie je voliteľnou možnosťou. Tieto kvality sú nevyhnutné. Vedú k postupnému rastu, bez toho, aby sme „dorástli zrelej ľudskosti, neranej mierou Kristovej plnosti“ (Ef 4; 13). Príčina našich hriechov a nášho utrpenia nespočíva v tom, že sme slabí, či zlí, ale proste a jednoducho v tom, že sme ľudia. V tejto škole je hriechu plno, ale milosti je ešte viac (Rím 5; 21), aby mala ona posledné slovo. Nezabúdajte, že Boh používa zlo k vlastným účelom. Boh využíva nedokonalosti k tomu, aby dosiahol skutočného typu Božskej dokonalosti; Boh využíva ľudí k tvoreniu synov a dcér Božích.

Byť človekom znamená byť nedokonalý, obmedzený, a tým pádom to znamená meniť sa a ustavične putovať na ceste. Zrelá duchovnosť dáva schopnosť žiť v nedokonalom svete radostne. To je dôležité, pretože nedokonalý svet je ten jediný, ktorý máme. A ak Boh nemá rád nedokonalých ľudí, potom nemá koho mať rád.

Ako reagujem na svoje vlastné chyby?
Čo ma najviac frustruje na tom, že som človek a nie dokonalý?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 284.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 251.: Spoločenský hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty prvý

„Spoločenský hriech je pre nás niečo ťažko pochopiteľného, pretože nás nikto neučil rozpoznávať to, čo pápež Ján Pavol II. nazval „štrukturálnym hriechom“ – totiž svoju vlastnú spoluvinu na inštitucionálnom zle. Je ľahšie ľakať sa niekoľkých hriešnych myšlienok a vyznávať sa z nich alebo sa vyznávať z nedotklivosti voči manželke – a tým mať hotovo. V prvých dvoch tisícročiach kresťanstva sa kázanie zameriavalo primárne na súkromný hriech, nie na spoločenský hriech. Teraz však začíname konečne chápať, že ľudia páchajú škodlivé veci, pretože tvoria súčasť hriešnych systémov, kultúr a inštitúcií.

Dokým sa zaoberáme iba výsledkami a symptómami, darí sa nám zostávať spôsobnými (ukážkovými) kresťanmi. Dokým len liečime druhých a ponúkame útechu, nespochybňujeme systém. Kresťanstvo hlavného prúdu dáva prednosť charite pred spravodlivosťou. Veď áno: ak chcete mať zaistenú nízku účasť na prednáške v nejednom kresťanskom kostole, stačí, keď v názve uvediete slovo „spravodlivosť“.

Kde môžem nájsť štrukturálny hriech vo svojom osobnom živote, vo svojej rodine, práci, cirkvi a komunite?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 280.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 245.: Pojem hriechu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty piaty

„Mnoho z nás sa učilo slovo hriech nenávidieť. Toto slovo sa často používa k obviňovaniu, vylučovaniu, zatracovaniu, haneniu a súdeniu podľa vonkajších kritérií, k vytváraniu delítok a k nastolovaniu povýšenosti.

I Ježiš sa s týmto problémom stretol: spomeňte si na onoho človeka slepého od narodenia (Jn 9). Učeníci chceli vedieť, koho hriech jeho slepotu zavinil – či hriech toho muža, či jeho rodičov. Vo vtedajšej kultúre sa malo za to, že hriech sa môže dediť alebo, že k nemu dochádza len v rámci určitej kasty alebo skupiny. Týmto nepochopením sa mylne ospravedlňujú predsudky a nenávisť v celých dejinách. Moje rodné mesto (Rohrovo) napríklad vysiela po celej Amerike skupiny protestujúcich s obrovskými ceduľami s nápisom: „Boh nenávidí buzerantov“.

Slovo „hriech“ i pojem hriech musíme vykúpiť, ak ním máme prestať zatracovať či vylučovať, a začať ho používať k osvieteniu. Inak sa nezbavíme nebezpečnej naivity ohľadne vlastného potenciálu ku zlu. Keby význam slova „hriech“ neevokovalo tak priamočiaro význam „Boh sa na teba hnevá pretože…“, snáď by pre nás bolo jednoduchšie osvojiť si nový spôsob používania tohto slova. Dokým nám však slovo „hriech“ umožňuje hovoriť v Božom mene tak, aby sme trestali, či hanili druhých, bude toto slovo nebezpečné.

Čo mne samotnému napadá, keď počujem slovo „hriech“?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 274.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 244.: Dve ekonómie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty štvrtý

„Kedykoľvek si pomyslíte, že ste dosiahli cieľa, budete čoskoro nútený opäť čeliť vlastnej malosti. Budete si musieť priznať, že ste sa v niečom veľmi dôležitom prepočítali. Že ste sami seba brali príliš vážne, alebo že ste a proste zmýlili. Toto ustavičné striedanie milostí a hriechov tvorí živú dynamiku duchovnej cesty. Svätý Gregor z Nicei vo štvrtom storočí napísal, že „hriech je odmietnutie rásť“.

Tieto nevyhnutné pády sa stanú prepadliskom, ktorým môžete konečne vystúpiť zo seba samých – a skrz ktoré môže vstúpiť Boh. Ekonómia zásluh a odmien je statická, obmedzená a slúži len sama sebe, usiluje iba o dočasné zisky. Oproti tomu milosť je dynamický pohyb utváraný a vedený Bohom, ktorý so zdanlivými úspechmi vôbec nesúvisí. Krok od prvého k druhému predstavuje prvé nevyhnutné obrátenie. Odtiaľto vás už ďalej povedie milosť. To vám sľubujem.

Aké obrátenie som zažil v posledných piatich rokoch?
Čo sa stalo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 273.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 240.: Prvotný hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty

„Kresťanstvo dáva nášmu základnému poraneniu meno „prvotný hriech“. To sú však nešťastne zvolené slová, pretože to implikuje prevynilosť (vynovitosť). Sústredíme sa na prvotný hriech a zabúdame na prvotné požehnanie (Gn 1, 26-27). Ale zase sa tým snažíme realisticky poukázať na existenciu základnej tragickej rany, aby nás potom tak neprekvapilo či nešokovalo, až sa sama prejaví.

Pokiaľ máme veriť tradičným mužským iniciačným rituálom, predstavuje táto rana jedinečný priechod – dokonca jediný možný priechod. Chlapci pri týchto rituáloch vždy utrpeli nejaké zranenie, či už rituálne, symbolické, alebo – čo bolo najčastejšie – fyzické. Okolo toho sa všetko točilo. Je to azda náhoda, že kresťanstvo uctieva kruto zraneného muža?

Keď budem hriech vnímať ako poranenie, ako sa zmení spôsob, ako s hriechom narábam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 269.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 02.11. 2020.

Pondelok

Svätý Pavol nás učí, že sme zjednotení s Kristom. Nejeden kresťan si myslí, že on je jedna osoba a Ježiš je druhá osoba. Podľa Pavla však tento pohľad nie je správny. Ako sme zjednotení s Kristom? No, v prvom rade, zdieľame jeho smrť. Rovnako ako Ježiš zomrel, zomrelo aj naše staré ja, keď sme boli pokrstení. Veríš tomu? Ak áno, budeš inak reagovať na svoje hriechy a chyby. Namiesto obviňovania sa a pocitu viny alebo hanby sa môžeš zachovať inak. Tieto skutky patria starému človeku, ktorý zomrel. Takže sa ich môžeš zrieknuť a ďakovať Ježišovi, že si zomrel hriechu. Rozmýšľam o tom takto: Moje nové ja nie je od prirodzenosti hriešnikom. Moje staré ja je mŕtve, ale v srdci mi ostali určité pravidlá, ktoré si tam moje staré ja zapísalo. Tieto pravidlá ma vedú k hriechu. Preto, ak zhreším, potrebujem určiť pohnútku, ktorá ma doviedla k hriechu. Následne sa môžem vzdať tejto starej pohnútky a požiadať Ducha Svätého, aby premenil moje srdce a daroval mi jeho pravdu. Takto zo zlého skutku vznikne niečo dobré.

Po druhé, sme zjednotení s Kristom v jeho zmŕtvychvstaní. Rovnako, ako bol Ježiš po svojej smrti vzkriesený k novému životu, je aj naše nové ja vzkriesené k novému duchovnému životu v jednote s Kristom. Veríš tomu? Ak áno, budeš vedieť, že Kristus je v tebe skrze jeho Ducha a že ty si v ňom ako súčasť jeho Cirkvi. Keď sa manžel a manželka zosobášia, stane sa z nich jedna osoba (jedno telo). Už nie sú dvaja. Podobne má Kristus Cirkev ako svoju nevestu. Sviatosťou birmovania sa stávame plnohodnotnými členmi Cirkvi. Týmto spôsobom sme zjednotení v obnovenom živote.

Keď kresťania skutočne uveria úžasnej pravde svojej viery, sú veľmi šťastní. Predstav si, že by človek bol pokrstený (zomrel s Kristom) a pobirmovaný (zjednotený s Kristom prostredníctvom Cirkvi), ale stále by upadal do svojho obvyklého hriechu. Problém spočíva v presvedčeniach, ktoré má tento človek zapísané v srdci. Nevykorenil pravidlá, ktoré tam vpísalo jeho staré ja. A ďalej, predpokladajme, že táto osoba fyzicky zomrie bez toho, aby svoje hriechy vyznala. Zavrhne ju Ježiš? Nezavrhne, pretože je s ňou zjednotený. No ak by ju prijal do neba s jej starým srdcom, nebola by požehnaním pre tých, ktorí tam už sú. Čo sa teda dá robiť? Takáto duša odíde na duchovné miesto – trochu pripomínajúce nemocnicu – kde sa môže premieňať. Hovoríme tomu očistec. Nie je to zlé miesto, je to miesto uzdravenia. Keď sa srdce tejto osoby zbaví všetkých presvedčení a pravidiel starého človeka, čaká ju nebo. Dnes je sviatok všetkých verných zosnulých. Môžeme sa modliť za tých, o ktorých vieme, že sú fyzicky mŕtvy, ale ešte nemusia byť v nebi. A naše modlitby určite pomôžu urýchliť proces ich premeny.“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Štvrtok 23.7.2020

Zlom v Ježišovom učení nastal, keď začal hovoriť v podobenstvách; príbehy so skrytým duchovným významom. Ježiš vysvetlil ich význam svojim učeníkom, ale pre neveriacich ostal skrytý. Skrytie pravdy pred neveriacimi bolo skutkom láskavosti. Znamenalo to, že nebudú odsúdení za odmietnutie toho, čomu nerozumejú. Tí, ktorí verili, to pochopili; bol to dar od Boha tým, ktorých srdcia boli otvorené pre prijatie posolstva.

Tí, ktorých srdcia boli zatvrdené kvôli klamlivosti hriechu a ťažkostiam so životom, nepočuli ani nevideli skryté pravdy. Židia zatvrdili svoje srdce, keď cestovali púšťou; pozri Žalm 95, 8. Reakciou ľudí na hádky a životné ťažkosti bolo zatvorenie srdca. My  robíme to isté. Keď sú naše srdcia tvrdé, je pre nás ťažké počúvať inú osobu a ťažké vidieť situáciu z jej pohľadu. Keď máme s Robertom rozdielny názor, sú chvíle, keď zavriem svoje srdce. Nikdy som si nebola vedomá svojho srdca, ale teraz spoznám, keď ho zavriem. Keď to urobím, vzťah medzi nami je napätý a vzdialený. Obaja poznáme, kedy sa to stane, a snažíme sa o obnovu.

Hriech klame a zavádza a pri každej príležitosti nám bráni, aby sme kráčali v pravde. Vidíme každú situáciu z vlastnej perspektívy, zaprisahávame sa a vpisujeme si do srdca zlé presvedčenia. Deje sa to pre našu ochranu, ale namiesto nej dochádza k oddeleniu a rozdeleniu.

Stalo sa vám nedávno, že ste zavreli srdce voči niekomu inému? Dokážete v tichej reflexii identifikovať svoje myšlienky, pocity a reakcie? Keď to niekedy robíme, spájame sa s tým, čo si myslíme o sebe samých. Napríklad „Som zlyhaním“, „Nikto mi nikdy nepomôže“, „Nič nefunguje“ … Možno to platilo pre vašu minulosť, ale nenechajte tieto presvedčenia určovať vašu budúcnosť. Modlila by som sa teda takto:

Ježiš, vzdávam sa svojho presvedčenia, že…

Odpúšťam každému, kto vložil toto presvedčenie do môjho srdca. (Možno tu budete musieť byť konkrétni.)

Ježiš, aká je tvoja pravda?“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Ježiš #Pravda #VzdaťSa #Odpustiť #OdpustiťKaždému #Židia #Žalm95 #Podobenstvo #Podobenstvá #Srdce #ZatvrdenéSrdce #Hriech #KlamlivosťHriechu #ŤažkostiŽivota #Veriaci #HriechKlame #SomZlyhaním #NiktoMiNikdyNepomôže #NičNefunguje #Minulosť #Prítomnosť #Budúcnosť