Archív značiek: Kráľ

Richard Rohr: Na prahu premeny 319.: Všetko má svoje miesto

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo devätnásty

„Ježišova ústredná, centrálna téma je „Božie kráľovstvo“. „Kráľ“ je proste a jednoducho len iné slovo pre otcovskú, či dedovskú energiu, pre onoho silného a stabilného muža, ktorý dokáže ustáť chaos, strach a pochybnosti vo vnútri väčšieho dobra a väčšej veľkosti. Keď je v dome dobrý otec, je dom v bezpečí psychologicky i fyzicky. Už keď Ježiš len vstúpi do domu, ľudia sú uzdravení a ich démoni prchajú. Toto je vnútorná moc dobrého otca a dobrého kráľa. Ježiš, najvyšší „kráľ kráľov“, dokáže spraviť to isté s rôznorodými časťami vašej duše, dobrými i zlými – a rovnako tak s dobrými i zlými stránkami ostatných.

Ježiš pozíva k hostine každého, „zlých i dobrých“ (Mt 22; 10). Váš vnútorný kráľ je tou časťou vás samých, ktorá nepotrebuje nikoho a nič vylučovať, Kráľ je dosť silný, dosť veľký a dosť priestorný, aby všetko mohlo „mať svoje miesto“.

Kto, pokiaľ vôbec niekto, slúžil, či slúži v mojom živote ako otec a kráľ?
Čo som sa naučil o tom, ako byť vnútorným kráľom, tým, kto dáva druhým ľuďom pocit bezpečia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 350.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 305.: Začať s touto generáciou

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo piaty

„Kto sú skutoční starejší začneme úplne jasne poznávať po iniciácii. Muži, ktorí ňou prešli, ju nevnímajú len ako ďalšiu udalosť, ktorú zažili v rámci svojho osobného rastu, ale ako skúsenosť, vďaka ktorej si uvedomili, že sú len súčasťou cyklickej obmeny generácií. Skutočne iniciovaný muž si uvedomuje, že tomu nie je tak, že by v živote išlo o neho, ale naopak, že v ňom samotnom ide o prúdenie života. Pochopí, že o neho na určitej základnej úrovni bolo postarané a že teraz sa musí zase on postarať o ostatných.

Pokiaľ sa jednalo o skutočnú iniciáciu – a je ľahostajné, ako k nej prišlo -, vždycky to mužov posúva do širšieho sveta. Ku svojej rodine, susedom, do svojej krajiny a cirkvi sa vracajú – s darom. A hlavným darom je práve jeho väčšie ja. Skutočne iniciovaný muž vie, že jeho úlohou je životodarná aktivita: pomáhať druhým a chrániť planétu i všetok život okolo seba. Ako starejší irokézskych kmeňov, ktorí rozhodovali nie len za seba, ale za „sedem generácií“. takto vypadá skutočná kráľovská energia. A my by sme nepochybne pár kráľov práve dnes potrebovali na každej úrovni cirkvi a spoločnosti.

Akých kráľov som poznal?
Aký vplyv mali na môj život a životy ostatných mužov a chlapcov okolo mňa?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 336.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny: Mužské archetypy a integrovaný muž – kráľ, bojovník, kúzelník, milovník

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Časť piata

„V druhej polovici života potrebujú muži úprimnosť a pokoru viac než hrdinstvo.“ Richard Rohr

 • Väčšina mýtov, posvätných príbehov, a dokonca i Biblia vznikli okolo štyroch primárnych energií / obrazov, ktoré sú prítomné v mužoch. Tieto štyri charakteristiky sa objavujú s takou pravidelnosťou a dôslednosťou, že už dnes uznávame, že popisujú štyri aspekty mužskej duše:

  kráľ – otec vo svojej plnosti

  bojovník strážiaci hranice

  múdry kúzelník – mudrc

  milovník, ktorý „ochutnáva všetko“.
 • Spolu s tým, ako sa títo „štyria velikáni“ postupne zbližujú, vzájomne sa regulujú a vyvažujú, stáva sa muž veľkým umeleckým dielom Božím, pravým kráľom – otcom. (Preto má pravdepodobne toľko mužov rado svojich dedov!) Automaticky naprogramovaným variantom toho istého predstavuje diktátor, tyran, mocichtivý starec (Saul a Herodes v Biblii). Je to temný kráľ v mocenskom postavení, ale bezmocný.
 • Keď prehnane rozvíjate jednu archetypálnu energiu a zanedbáte ostatné, nie len, že vás to vyvedie z rovnováhy, ale z dlhodobého hľadiska vás to zničí. Potrebujete všetky štyri archetypy, aby sa plne vyvážili. Z poznania týchto štyroch archetypov vzniká schopnosť rozlišovania duchov a vodítko k vyhľadávaniu vlastných slepých miest a premrštených predstáv. A úprimne povedané, je to taktiež jeden zo spôsobov, ako vypátrať svoj „hriech“.
 • Ak máte chuť pustiť sa do celkom vzrušujúceho štúdia Písma, aby ste poznali, že Ježiš skutočne je „synom Dávidovým“, teda oným novým celým mužom, prečítajte si všetky štyri evanjeliá a všimnite si, ako Ježiš dôsledne prechádza medzi týmito štyrmi mužskými energiami. nemusíte byť kresťan, aby ste videli, že ľudský Ježiš je súčasne prorokom – bojovníkom, jemným milovníkom života, výnimočným mudrcom i tým, kto kráča s pokojnou autoritou otca – kráľa.“

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov