Archív značiek: Vzdať sa

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Štvrtok 23.7.2020

Zlom v Ježišovom učení nastal, keď začal hovoriť v podobenstvách; príbehy so skrytým duchovným významom. Ježiš vysvetlil ich význam svojim učeníkom, ale pre neveriacich ostal skrytý. Skrytie pravdy pred neveriacimi bolo skutkom láskavosti. Znamenalo to, že nebudú odsúdení za odmietnutie toho, čomu nerozumejú. Tí, ktorí verili, to pochopili; bol to dar od Boha tým, ktorých srdcia boli otvorené pre prijatie posolstva.

Tí, ktorých srdcia boli zatvrdené kvôli klamlivosti hriechu a ťažkostiam so životom, nepočuli ani nevideli skryté pravdy. Židia zatvrdili svoje srdce, keď cestovali púšťou; pozri Žalm 95, 8. Reakciou ľudí na hádky a životné ťažkosti bolo zatvorenie srdca. My  robíme to isté. Keď sú naše srdcia tvrdé, je pre nás ťažké počúvať inú osobu a ťažké vidieť situáciu z jej pohľadu. Keď máme s Robertom rozdielny názor, sú chvíle, keď zavriem svoje srdce. Nikdy som si nebola vedomá svojho srdca, ale teraz spoznám, keď ho zavriem. Keď to urobím, vzťah medzi nami je napätý a vzdialený. Obaja poznáme, kedy sa to stane, a snažíme sa o obnovu.

Hriech klame a zavádza a pri každej príležitosti nám bráni, aby sme kráčali v pravde. Vidíme každú situáciu z vlastnej perspektívy, zaprisahávame sa a vpisujeme si do srdca zlé presvedčenia. Deje sa to pre našu ochranu, ale namiesto nej dochádza k oddeleniu a rozdeleniu.

Stalo sa vám nedávno, že ste zavreli srdce voči niekomu inému? Dokážete v tichej reflexii identifikovať svoje myšlienky, pocity a reakcie? Keď to niekedy robíme, spájame sa s tým, čo si myslíme o sebe samých. Napríklad „Som zlyhaním“, „Nikto mi nikdy nepomôže“, „Nič nefunguje“ … Možno to platilo pre vašu minulosť, ale nenechajte tieto presvedčenia určovať vašu budúcnosť. Modlila by som sa teda takto:

Ježiš, vzdávam sa svojho presvedčenia, že…

Odpúšťam každému, kto vložil toto presvedčenie do môjho srdca. (Možno tu budete musieť byť konkrétni.)

Ježiš, aká je tvoja pravda?“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Ježiš #Pravda #VzdaťSa #Odpustiť #OdpustiťKaždému #Židia #Žalm95 #Podobenstvo #Podobenstvá #Srdce #ZatvrdenéSrdce #Hriech #KlamlivosťHriechu #ŤažkostiŽivota #Veriaci #HriechKlame #SomZlyhaním #NiktoMiNikdyNepomôže #NičNefunguje #Minulosť #Prítomnosť #Budúcnosť

Al-Anon 11. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Naše inšpirujúce slogany znamenajú pre rôznych ľudí veľa rôznych vecí! Keď nejaká žena čelí kríze, môže si s dôverou povedať: „Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu.“ V tomto prípade je to odvážne vyjadrenie viery, že musí zvíťaziť dobro a že akékoľvek rozhodnutie, ktoré mohla urobiť, založené len na jej ľudskom úsudku, nemuselo byť múdre. Necháva problém Bohu a očakáva, že ju bude viesť v tom, čo má robiť.

V inom prípade Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu môže byť zúfalým vyjadrením porážky, vyjadrením apatie, neochoty hrať svoju časť v danej úlohe.

Tí, ktorí sa jednoducho otáčajú k svojim problémom chrbtom, sa toho nevzdávajú a nenechávajú to Bohu – opúšťajú svoj záväzok konať podľa Božej inšpirácie a vedenia. Neprosia o pomoc, ani ju neočakávajú; chcú, aby sa to všetko spravilo bez ich pričinenia.

Pripomienka na dnešný deň:

Nemôžem si jednoducho nevšímať zodpovednosť, ktorú mám pri riešení problémov, nech sú akokoľvek veľké. Je pravdou, že potrebujem Božie vedenie, ale správať sa podľa neho – to je už moja práca; nemôžem sa jej vyhýbať bez toho, aby som sa obrátil chrbtom k životu samému.

Modlitba:

„Nedovoľ mi poddať sa apatii alebo porážke, keď je všade okolo mňa dôkaz o milujúcom Bohu, ktorý mi pomôže v každej mojej potrebe.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom