Archív značiek: Srdce

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Štvrtok 02.12. 2021.

„30. novembra sme čítali, že každý, kto ústami vyzná, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uverí, že Ježiš vstal z mŕtvych, bude spasený.

Dnes Ježiš hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí. „Pane, Pane“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba tí, ktorí plnia vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.”

Keď vezmeme tieto čítania spolu, vidíme dôležitosť srdca. Srdce je miesto, kde si zachovávame svoje presvedčenie; ako je viera, že Ježiš vstal z mŕtvych. A obsah srdca možno pochopiť činmi, ktoré sa dejú v dôsledku presvedčení; ako je plnenie vôle nášho Otca na nebesiach. A ak nás naše srdce vedie konať vôľu nášho Otca na nebesiach, potom sme ako dom postavený na skale. Srdce je základom nášho konania, a preto je naše srdce skalou, na ktorej je postavený náš život.

Ale aká je vôľa nášho Otca na nebesiach? Je to niečo, čo nie je pevne dané, pretože sa to mení tak, ako sa menia naše okolnosti. Aby sme teda mohli konať vôľu nášho Otca, musíme s ním komunikovať. Každá autentická komunikácia sa spolieha nielen na to, že si vypočujete, čo sa hovorí, ale aj na pochopenie účelu slov. Takto si môžeme byť istí, že jeho slová interpretujeme tak, ako zamýšľal. Inými slovami, vyžaduje si to vzťah medzi rečníkom a poslucháčom. Ježiš nám tento vzťah definuje. Sme deti a on je náš milujúci Otec. V tomto vzťahu poslúchame, pretože sme milovaní a pretože milujeme svojho Otca. A ako všetky deti s milujúcim Otcom, aj my rastieme tak, aby sme sa mu stále viac podobali.

Na seminároch Otca srdca precvičujeme komunikáciu s naším Otcom niekoľkými spôsobmi. Po prvé, používame svoju predstavivosť, aby sme videli niekoho, kto je fyzicky neviditeľný. Po druhé, uvedomujeme si svoje vlastné myšlienky, myšlienky, ktoré nám vsugeruje Zlý, a myšlienky, ktoré nám navrhuje Duch Svätý. Rozlišujeme, ktoré komu patria, keď si uvedomujeme pohyby v našich emóciách. Myšlienky od Otca vždy prinášajú rast v láske, pokoji, trpezlivosti a tak ďalej. Myšlienky od nepriateľa zahŕňajú lži, posudzovanie a zameranie sa na fyzické okolnosti. Vždy vyvolávajú strach, neistotu alebo pochybnosti. Naše vlastné myšlienky často nespôsobujú žiadnu zmenu v našich emóciách. Prečo? Je to preto, že ich už poznáme. Po tretie, snažíme sa účastníkov naučiť, ako rozpoznať skrytý duchovný význam niektorých biblických príbehov alebo významných životných udalostí. Tím modlitebnej služby je tu na to, aby pomohol účastníkom rozvíjať tieto životné zručnosti.

V tomto adventnom období môžeme opäť prijať Ježišovu lásku a obnoviť svoju lásku k nemu. Každý deň budeme mať novú príležitosť komunikovať s ním. Každý deň, skutočne zakaždým, keď stretneme iného človeka, máme novú príležitosť pochopiť, čo hovorí Otec. Takto sa každodenné zážitky naplnia novým životom. „Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je nablízku.““

Richard Rohr – Na prahu premeny 284.: Krv

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty štvrtý

„V mužskej spiritualite nájdeme len málo symbolov mocnejších než krv. Krv je v duchovne i v mytológii všadeprítomná. V ženskej psyché je krv zrejmým spôsobom spojená so životom vďaka menštruácii a pôrodu. Pre mužov sa krv vzťahuje najviac na smrť, pretože si ju spojujeme s umieraním na bojovom poli. Niet divu, že kresťania dávnejšie tak často hovorili o Krvi Kristovej, o veľmi vzácnej krvi, a o spáse touto krvou, ktorú chápali ako životnú silu, ktorá k nám prúdu.

Život nie je skutočný, dokým nám takpovediac nepustí žilou. Smrť nie je skutočná, dokým nie je vidieť krv. Duchovný jazyk je teda fascinovaný krvou i mečom. Až keď meč prebodne srdce a je preliata krv, otvárajú sa nám hlboké vhľady a začíname sa stretávať s veľkou pravdou a svojím pravým JA. Tým sa najskôr asi hovorí, že cena za to všetko je veľmi vysoká. Akú cenu potom asi má možnosť dotknúť sa Boha!

Aké obrazy a pocity vo mne vyvoláva pohľad či pomyslenie na krv?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 313.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Štvrtok 23.7.2020

Zlom v Ježišovom učení nastal, keď začal hovoriť v podobenstvách; príbehy so skrytým duchovným významom. Ježiš vysvetlil ich význam svojim učeníkom, ale pre neveriacich ostal skrytý. Skrytie pravdy pred neveriacimi bolo skutkom láskavosti. Znamenalo to, že nebudú odsúdení za odmietnutie toho, čomu nerozumejú. Tí, ktorí verili, to pochopili; bol to dar od Boha tým, ktorých srdcia boli otvorené pre prijatie posolstva.

Tí, ktorých srdcia boli zatvrdené kvôli klamlivosti hriechu a ťažkostiam so životom, nepočuli ani nevideli skryté pravdy. Židia zatvrdili svoje srdce, keď cestovali púšťou; pozri Žalm 95, 8. Reakciou ľudí na hádky a životné ťažkosti bolo zatvorenie srdca. My  robíme to isté. Keď sú naše srdcia tvrdé, je pre nás ťažké počúvať inú osobu a ťažké vidieť situáciu z jej pohľadu. Keď máme s Robertom rozdielny názor, sú chvíle, keď zavriem svoje srdce. Nikdy som si nebola vedomá svojho srdca, ale teraz spoznám, keď ho zavriem. Keď to urobím, vzťah medzi nami je napätý a vzdialený. Obaja poznáme, kedy sa to stane, a snažíme sa o obnovu.

Hriech klame a zavádza a pri každej príležitosti nám bráni, aby sme kráčali v pravde. Vidíme každú situáciu z vlastnej perspektívy, zaprisahávame sa a vpisujeme si do srdca zlé presvedčenia. Deje sa to pre našu ochranu, ale namiesto nej dochádza k oddeleniu a rozdeleniu.

Stalo sa vám nedávno, že ste zavreli srdce voči niekomu inému? Dokážete v tichej reflexii identifikovať svoje myšlienky, pocity a reakcie? Keď to niekedy robíme, spájame sa s tým, čo si myslíme o sebe samých. Napríklad „Som zlyhaním“, „Nikto mi nikdy nepomôže“, „Nič nefunguje“ … Možno to platilo pre vašu minulosť, ale nenechajte tieto presvedčenia určovať vašu budúcnosť. Modlila by som sa teda takto:

Ježiš, vzdávam sa svojho presvedčenia, že…

Odpúšťam každému, kto vložil toto presvedčenie do môjho srdca. (Možno tu budete musieť byť konkrétni.)

Ježiš, aká je tvoja pravda?“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Ježiš #Pravda #VzdaťSa #Odpustiť #OdpustiťKaždému #Židia #Žalm95 #Podobenstvo #Podobenstvá #Srdce #ZatvrdenéSrdce #Hriech #KlamlivosťHriechu #ŤažkostiŽivota #Veriaci #HriechKlame #SomZlyhaním #NiktoMiNikdyNepomôže #NičNefunguje #Minulosť #Prítomnosť #Budúcnosť

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Niektorí ľudia si myslia, že Boh môže urobiť čokoľvek, ale to nie je pravda. Dokáže vytvoriť svetlo alebo tmu, ale nemôže spôsobiť, aby oboje nastalo na jednom mieste súčasne. Keď dal Mojžišovi Desatoro prikázaní, uzavrel s človekom zmluvu založenú na spravodlivosti. Neskôr prišiel Ježiš, aby priniesol novú zmluvu s človekom, založenú na milosrdenstve. V ľudskom srdci však nemôžu obe zmluvy pôsobiť súčasne. Dieťa sa môže báť svojho otca alebo zažívať jeho lásku, nemôže však súčasne zakúšať strach aj lásku.

Ak sa niekto pokúša uchovávať vo svojom srdci obidve zmluvy, je to akoby prišil  novú záplatu na starý odev. Ak tak spraví, záplata sa po opraní odevu zrazí. Odtrhne sa od starej látky a diera bude väčšia než predtým. Ježiš nám tiež hovorí, že je to ako naliať nové víno do starých mechov. Nové víno ešte kvasí. Pri fermentácii produkuje plyny. Starý mech na víno sa už nemôže viac roztiahnuť. Takže ak doň vlejete nové víno, svojím rozpínaním roztrhne starý mech.

Srdce, ktoré túži po spravodlivosti a oceňuje ju, sa nemôže roztiahnuť. Je ako starý odev alebo starý mech na víno. Tvrdé srdce nemôže ustúpiť alebo sa zmeniť, aby prijalo novú perspektívu. Tam, kde je potrebné milosrdenstvo, pravidlá v srdci kričia: „To nie je fér!“ A pravidlá sa musia dodržiavať, aj keď to spôsobuje bolesť a utrpenie. Keď je tvrdé srdce napadnuté, stáva sa ešte tvrdším. Pravidlá sa posilnia. Diera je väčšia ako kedykoľvek predtým. Niekedy sa vzťah ukončí, pretože sa to tak zdá byť správne a spravodlivé. Starý mech na víno praskne.

V srdci premenenom Otcovou láskou však staré pravidlá, založené na spravodlivosti, nahradia iné pravidlá, založené na láske. Milosrdenstvo je cennejšie ako spravodlivosť. Takéto srdce dokáže uspokojiť potreby druhých, aj keď to nie je fér. Ak niekto poruší niektoré z našich pravidiel, môžeme pohotovo zareagovať modlitbou: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo robia.“ Jednoducho dodržiavajú pravidlá vo svojom vlastnom srdci, keďže musia. Náš vínny mech nepraskne. A ak potrebujeme zmeniť niektoré z našich vlastných pravidiel z lásky k druhej osobe, pomôže nám Otcova láska. Nová záplata sa nezrazí a nevytvorí väčšiu dieru. Namiesto toho je odev natrvalo opravený.

Ako zistíš, či je tvoje srdce motivované spravodlivosťou alebo láskou? Reptanie a sťažovanie sa sú jasnými známkami posudzovania. Preukazovanie úcty a povzbudzovanie sú zaručenými znakmi lásky. Takže, ak sa pristihneš pri reptaní a sťažovaní sa, premýšľaj o svojich myšlienkach a pocitoch. Čomu z toho, v čo veríš, Ježiš neverí? Požiadaj o nové pravidlo, založené na jeho láske. Keď sa najbližšie ocitneš v podobnej situácii, zareaguješ inak a tvoje vzťahy sa zlepšia. Ako môžeš niekoho oceniť alebo povzbudiť?

Toto je cesta do života hojnosti s Ježišom. „