Archív značiek: Zatvrdené srdce

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 14.01. 2021.

Štvrtok 14.1.2021

„Počúvala som, ako arcibiskup z Canterbury hovorí k národu na Nový rok. Počas covidovej krízy pracoval ako dobrovoľník v jednej z londýnskych nemocníc. Niekedy plnil očakávané povinnosti požehnania, modlitby a prijímania, ale okrem toho si s ľuďmi aj zažartoval, niekedy s nimi len tak sedel, niekedy sa načiahol a niekoho chytil za ruku. Jeho odkaz rozpoznal smútok a žiaľ spojený s covidom, ale potom ponúkol aj nádej. Nádej je v každej držanej ruke, každom dotyku, každom vyslovenom slove a každom druhu lásky. 

V dnešnom čítaní vidíme Ježiša, ktorý sa načiahol a dotkol malomocného. Malomocný žiada o uzdravenie a Ježiš mohol povedať len láskavé slovo a ten človek by bol uzdravený. Ale tento muž potreboval viac než uzdravenie svojej kožu. Potreboval, aby sa uzdravilo jeho srdce. Bol odmietaný a izolovaný tak dlho, až jeho srdce stvrdlo a znecitlivelo. 

Naše srdcia sa zatvrdili v reakcii na skúšky a hádky. Meriba znamená hádky, Massa skúšky. Všetci sme mali zložité okolnosti, ktoré spôsobili, že sme si zatvrdili srdce. Musíme sa stretnúť s Ježišom a prijať jeho liečivý pohľad, dotyk alebo slová; jeho lásku v akcii. 

Nedávno som počula o niekom, kto upiekol bochník chleba pre suseda. Nevedel, že susedovi došiel chlieb a nemohol ísť do obchodu. To je Ježišova láska v akcii. Môžete byť Ježišovými očami, nohami alebo rukami a osloviť niekoho? Aký malý prejav láskavosti by ste mohli urobiť pre niekoho z vašich blízkych?“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Štvrtok 23.7.2020

Zlom v Ježišovom učení nastal, keď začal hovoriť v podobenstvách; príbehy so skrytým duchovným významom. Ježiš vysvetlil ich význam svojim učeníkom, ale pre neveriacich ostal skrytý. Skrytie pravdy pred neveriacimi bolo skutkom láskavosti. Znamenalo to, že nebudú odsúdení za odmietnutie toho, čomu nerozumejú. Tí, ktorí verili, to pochopili; bol to dar od Boha tým, ktorých srdcia boli otvorené pre prijatie posolstva.

Tí, ktorých srdcia boli zatvrdené kvôli klamlivosti hriechu a ťažkostiam so životom, nepočuli ani nevideli skryté pravdy. Židia zatvrdili svoje srdce, keď cestovali púšťou; pozri Žalm 95, 8. Reakciou ľudí na hádky a životné ťažkosti bolo zatvorenie srdca. My  robíme to isté. Keď sú naše srdcia tvrdé, je pre nás ťažké počúvať inú osobu a ťažké vidieť situáciu z jej pohľadu. Keď máme s Robertom rozdielny názor, sú chvíle, keď zavriem svoje srdce. Nikdy som si nebola vedomá svojho srdca, ale teraz spoznám, keď ho zavriem. Keď to urobím, vzťah medzi nami je napätý a vzdialený. Obaja poznáme, kedy sa to stane, a snažíme sa o obnovu.

Hriech klame a zavádza a pri každej príležitosti nám bráni, aby sme kráčali v pravde. Vidíme každú situáciu z vlastnej perspektívy, zaprisahávame sa a vpisujeme si do srdca zlé presvedčenia. Deje sa to pre našu ochranu, ale namiesto nej dochádza k oddeleniu a rozdeleniu.

Stalo sa vám nedávno, že ste zavreli srdce voči niekomu inému? Dokážete v tichej reflexii identifikovať svoje myšlienky, pocity a reakcie? Keď to niekedy robíme, spájame sa s tým, čo si myslíme o sebe samých. Napríklad „Som zlyhaním“, „Nikto mi nikdy nepomôže“, „Nič nefunguje“ … Možno to platilo pre vašu minulosť, ale nenechajte tieto presvedčenia určovať vašu budúcnosť. Modlila by som sa teda takto:

Ježiš, vzdávam sa svojho presvedčenia, že…

Odpúšťam každému, kto vložil toto presvedčenie do môjho srdca. (Možno tu budete musieť byť konkrétni.)

Ježiš, aká je tvoja pravda?“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Ježiš #Pravda #VzdaťSa #Odpustiť #OdpustiťKaždému #Židia #Žalm95 #Podobenstvo #Podobenstvá #Srdce #ZatvrdenéSrdce #Hriech #KlamlivosťHriechu #ŤažkostiŽivota #Veriaci #HriechKlame #SomZlyhaním #NiktoMiNikdyNepomôže #NičNefunguje #Minulosť #Prítomnosť #Budúcnosť