Archív značiek: Poznaj sám seba

Richard Rohr – Na prahu premeny 255.: Nedokonalý svet

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty piaty

„Poznanie seba samého nie je na duchovnej ceste nejakou voliteľnou možnosťou. Rovnako tak ani ochota urobiť chybu nie je voliteľnou možnosťou. Tieto kvality sú nevyhnutné. Vedú k postupnému rastu, bez toho, aby sme „dorástli zrelej ľudskosti, neranej mierou Kristovej plnosti“ (Ef 4; 13). Príčina našich hriechov a nášho utrpenia nespočíva v tom, že sme slabí, či zlí, ale proste a jednoducho v tom, že sme ľudia. V tejto škole je hriechu plno, ale milosti je ešte viac (Rím 5; 21), aby mala ona posledné slovo. Nezabúdajte, že Boh používa zlo k vlastným účelom. Boh využíva nedokonalosti k tomu, aby dosiahol skutočného typu Božskej dokonalosti; Boh využíva ľudí k tvoreniu synov a dcér Božích.

Byť človekom znamená byť nedokonalý, obmedzený, a tým pádom to znamená meniť sa a ustavične putovať na ceste. Zrelá duchovnosť dáva schopnosť žiť v nedokonalom svete radostne. To je dôležité, pretože nedokonalý svet je ten jediný, ktorý máme. A ak Boh nemá rád nedokonalých ľudí, potom nemá koho mať rád.

Ako reagujem na svoje vlastné chyby?
Čo ma najviac frustruje na tom, že som človek a nie dokonalý?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 284.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Al-Anon 18. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Grécky filozof Sokrates povedal: „Poznaj seba“. Štvrtý krok nám hovorí, ako to urobiť, ako uskutočniť nebojácnu morálnu inventúru samých seba. Máme vidieť samých seba takých, akými naozaj sme – náš charakter, motívy, postoje a činy.

Hlboko zakorenený zvyk sebaospravedlňovania ma môže pokúšať, aby som dokázal ospravedlniť každú chybu, keď ju odhalím. Budem obviňovať iných za to, čo robím na pôde, na ktorej som nútený reagovať na ich nesprávne konanie?

Bolo povedané, že dokonca ani psychiater nedokáže kvôli takýmto prekážkam analyzovať sám seba. Toto ma povzbudí, aby som dokázal, že osobná úprimnosť a pokora môže dosiahnuť to, čo vyššie poznanie často nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň:

Celková inventúra mojich dobrých a zlých kvalít môže byť zaujímavá a užitočná ako začiatok mojej práce na štvrtom kroku. No keď som pripravený pustiť sa do toho a napraviť moje chyby, budem pracovať naraz len na jednej alebo dvoch a to tak dlho, ako si to bude vyžadovať, aby som bol spokojný, že som v tom urobil skutočný pokrok a zbavil sa ich.

Myšlienka:

„Dokonalosť je veľmi ďaleko, ale k zlepšeniu môže dôjsť každý deň.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ŠtvrtýKrok #OsobnáMorálnaInventúra #Sebaospravedlňovanie #PoznajSámSeba #DobréIZléKvality