Archív značiek: Denné meditácie

Richard Rohr: Na prahu premeny 142.: Zvládanie hnevu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty druhý

„Ešte dávno pred tým, než sa hnev stane v akomkoľvek zmysle „hriechom“, je emóciou, ktorá nám toho veľa prezrádza a je nevyhnutná. Sila a intenzita nášho hnevu nás občas natoľko zaskočí, že ho radšej vôbec neprejavíme, ani keby bol skutočný a oprávnený. Mnoho z nás je presvedčených, že pokiaľ svoj hnev neprejavíme, hnev jednoducho zmizne. Iný naopak prepadli návyku na ustavičnú nahnevanosť a svoj hnev prejavujú neustále.

Na hneve ako takom nie je nič zlého. Svojej nahnevanosti by ste sa nemali zbavovať skôr, než porozumiete tomu, čo vás v skutočnosti rozčuľuje. Aby ste porozumeli svojmu hnevu a jeho príčine, musíte sa k nemu prihlásiť a prepracovať sa ním. Bezdôvodný hnev neprospieva nikomu, a najmenej zo všetkého tomu, kto ho prežíva.

Nový zákon nám múdro radí: „Ak sa hneváte, nehrešte. Nenechajte nad svojim hnevom zapadnúť slnko a nedoprajte miesto diablovi“ (Ef 4, 26 – 27). Tento Duchom inšpirovaný autor to zhŕňa dobre: hnev pocíťte, zistite, čo sa od neho môžete dozvedieť, ale neidentifikujte sa s ním, inak vás zahubí.

Ako zaobchádzam so svojim hnevom?
Ako poznám, kedy som nahnevaný?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 168.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 139.: Posudzovanie dobrého a zlého

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty deviaty

„Keď sa pozrieme na svet, vidíme, ako si dobrí ľudia užívajú svoj šťastný život, ale vidíme taktiež dobrých ľudí, ktorí majú život veľmi ťažký. Omnoho náročnejšie je však priať, že vidíme ľudí zlých, ktorí vypadajú šťastne a zrejme sa im darí veľmi dobre, ako sa žaloval už Jób. V skrytosti sami seba utešujeme, že proti všetkému zdaniu títo ľudia určite nemôžu byť skutočne šťastní. Možno nechceme, aby boli šťastní. Chceme dostať svoju odmenu v plnej výške už teraz, lenže teraz a tu sú odmeny čiastočné a vystačia tak na to, aby nám priniesli určitý pokoj. Ja však verím, že byť dobrým je odmenou samé o sebe a že to prináša hlboký pokoj a radosť, a som presvedčený, že zlo je trestom samé o sebe a že prináša bezdôvodnú úzkosť a nepokoj. S úplným vyriešením týchto otázok sa však, ako sa zdá, čaká na večnosť.

Ak prehlasujeme, že ateisti, zloduchovia a zlý ľudia sú nešťastní, dokazujeme tým svoju obmedzenosť a zášť. Všetci žijeme v medzipriestorách viery a nikdy by sme nemali očakávať dokonalú logiku, trestajúcu spravodlivosť ani konečný súd už na tomto svete.

Zvolil som si život, ktorý žijem, len pre to, že je ľahký?
Alebo žijem svoj život naplno pre plnosť života, krásy, pravdy a radosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 165.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 15.: Zmysel Symbolov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň Pätnásty

„Meč má vo väčšine svetových mytológií v prvom rade kladný význam: symbolizuje schopnosť rozlišovať a jednať rozhodne. Meč pomáha mužovi odlíšiť pocity od problémov, ktoré má riešiť. Pomáha mu určiť zodpovedajúce hranice a držať za v nich. Muž s mečom vie, kým je a kým nie je a čo je hodné ochrany.

Meč má i negatívny význam: zabíjanie a smrť. V duchovnom zmysle to však znamená nevyhnutnosť zabiť, či prinajmenšom poznať svoju temnú stránku, ono ničotné egocentrické ja. Okrem toho, ak sa má zrodiť muž, je potrebné, aby zomrelo chlapčenstvo a snaha „uchovávať si všetky možnosti otvorené“, čo bolí, a v kultúre, ktorá podporuje večnú adolescenciu, to bolí ešte viac. Meč teda môže symbolizovať zdravého bojovníka a jeho duchovné stránky i vo svojom negatívnom význame. Meč nemusí vždycky znamenať len násilie alebo hnev.

Kedy som poznal, že niečo v mojom živote skončilo?
Kde som našiel silu túto skutočnosť prijať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 37.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 14.: Keď nemytologizujeme, patologizujeme

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň štrnásty

„Keď ľudia prídu o možnosť vnímať svoj život ako zmysluplný príbeh, začnú sa rozpadať osobne i kultúrne. Individuálnu i kolektívnu dušu drží pohromade mýtický vesmír, pretože jej poskytuje cieľ a zmysel. Tento vesmír pôsobí prevažne v nevedomí, keď sa však rozpadne, nastupujú choroby, závislosti, neurózy, zúfalstvá a sebevraždy.

Schopnosť ceniť si mýtu sme stratili zhruba v dobe osvietenstva. Príroda, náboženstvo, tajomstvá, rituály, to všetko sa stalo vecou minulosti. Teraz žijeme v post-kresťanskom veku, ktorému vládne racionalizmus, ktorého hlavná túžba je rozumieť, meniť a ovládať.

Pokiaľ však svoje jednanie nezmytologizujeme a neobohatíme ho tak o širší zmysel, takmer vždy povedie k niečomu patologickému a k pocitu, že je všetko zlé, absurdné, alebo vyžadujúce zmenu či opravu, a že až potom budeme môcť byť šťastný.

Čo to znamená mytologizovať svoj život a prečo je to tak dôležité?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 36.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 13.: Kozmické vajce

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň Trinásty

„Mnoho veriacich ľudí je presvedčených, že západná civilizácia sa ocitla v stave akútnej duchovnej krízy. Od všetkých hlavných vyznaní húfne odpadá množstvo ľudí a nových stúpencov akoby získaval len fundamentalizmus. Množstvo ľudí žije s s obrovskou dezilúziou. Problém spočíva v tom, že sme stratili symbolický vesmír zmyslu – „Kozmické vajce“ sa rozbilo a na utvorenie nového sa stále ešte čaká. Koherentný svet, v ktorom do seba kedysi jednotlivé veci zapadali a dávali zmysel, je na kúsky. Duša môže žiť bez odpovedí, ale bez zmyslu žiť nemôže.

Zúfalo hľadáme mystický vesmír, v ktorom by sme zaujali svoje miesto a dodali svojim životom relevanciu a hrdinský rozmer. Ak mám byť úprimný, čím ďalej tým častejšie mi napadá, či touto novou – a súčasne najstaršou – mytológiou, ktorú hľadáme, nie je samotná kozmológia, so skutočným kozmickým Kristom. Pokiaľ niečo všetci zdieľame, potom je to bezo sporu tento vesmír, ktorého súčasť všetci tvoríme. Tento vesmír nás všetkých zhromažďuje vo vnútri obrovského sveta zmyslu a krásy, avšak aby na nás tento zmysel a krása mohli plne zapôsobiť, potrebujeme k tomu aspoň štipku vedecko-mystickej duše.

Aké dôkazy puknutia kozmického vajca – súdržného vesmíru – nachádzam vo svojom živote?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 35.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 12.: Prosté / jednoduché a krásne

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň Dvanásty

„Pokiaľ je muž múdry, potom putuje po trase, ktorá môže na prvý pohľad pôsobiť ako kruhová, pretože nové veci vyhľadáva len pre to, aby znovu objavil tie staré. Veľké vzorce sa nikdy nemenia. Cesta vždycky dovádza muža späť na miesto, odkiaľ vyrazil, tentokrát však už odhalil jeho skutočný zmysel. Šťastie zakúša na domácej méte, toto šťastie je však teraz hlbšie a širšie než predtým.

Pre mladého muža predstavuje táto cesta, ktorej sa nie je možné vyhnúť, určitú formu opätovného uskutočňovania mýtu o páde a vzkriesení sveta. Albert Einstein sa podľa svojich vlastných slov neriadil pri práci na teórii relativity ničím iným viac, než presvedčením, že výsledná teória bude súčasne prostá / jednoduchá a krásna. V mladosti si muž svoju cestu vždycky predstavuje ako komplikovanú a plnú obáv. Môžem vám však sľúbiť, že pokiaľ na svojej duchovnej ceste vytrváte, život sa nakoniec zjednoduší, prejasní a zbaví sa všetkého zbytočného – a presne to ho robí nádherným!

Čo je pre mňa krásne?
A ako by som popísal prostotou / jednoduchosť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 34.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 11.: Žiadne geografické riešenia

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň jedenásty

„Každý muž chce objavovať, chce nájsť niečo, čo mu tu chýba, tým, že sa vydá na nejaké nové miesto. Pritom ale zabúdame, že na toto nové miesto si so sebou berieme svoje staré ja. Tým pádom sa všetky nové skúsenosti snažíme vopchať do svojej stávajúcej – aktuálnej persóny či do už existujúceho svetonázoru – alebo ich naopak jednoducho vykážeme von. Spomínam si, ako som ležal na pláži v Maui a musel som sám sebe priznať, že tu nie som o nič šťastnejší, než keď som ležal doma na záhrade v Novom Mexiku.

Tejto predstave, že svoje problémy môžem vyriešiť prostredníctvom zážitkov načerpaných ďaleko od domova, sa občas hovorí „geografické riešenia“. Rôzne stretnutia s tým, čo je neznáme, môžu skutočne otvoriť nové možnosti a perspektívy – ale len vtedy, pokiaľ preniknú za naše ochranné filtre a skutočne nás zmenia. Častejšie však nové skúsenosti fungujú len ako taktika k odvedeniu pozornosti.

Mladý muž si nakoniec uvedomí, že to, čo hľadá, nie je možné nájsť vonku. Nič, čo sa nachádza vonku – mimo nášho ja, nás nemôže podstatným spôsobom premeniť ani učiniť šťastnejšími, pokiaľ nás to nepreskladá (nepreusporiada) vnútorne.

Bola niekedy doba, kedy som na nepokoj svojej duše hľadal geografické riešenie?
Kedy to bolo a za akých okolností?
Kedy som si po prvý krát uvedomil, že žiadne geografické riešenie neexistuje?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 33.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Denná meditácia Richarda Rohra – Z Centra pre akciu a rozjímanie v pondelok 26. 07. 2021.: Krízová kontemplácia

„Členka fakulty CAC Barbara Holmes bravúrne učí o kontemplácii, ale nie tak, ako si o nej obvykle myslíme. Rozjímanie chápe ako výtvor duše vznikajúci aj uprostred najnáročnejších kríz, ktorým ľudstvo čelí. Jej nová kniha Krízová kontemplácia popisuje, ako to vidí:

Uprostred ničivých kríz sa od nás žiada, aby sme konali protiintuitívne. Keď doba vyžaduje úzkosť, útek alebo boj. . . [sme požiadaní], aby sme umožnili možnosť kontemplatívneho útočiska, oddychu a obnovy. Spomaliť a zostať v pokoji znamená umožniť, aby sa objavil zdroj našich problémov a možnosti obnovy…

V historicky chápanom kontexte si však kontemplácia vyžaduje privilégium a čas ustúpiť z frontových línií každodenného života, aj keď len na malú chvíľu. Pre väčšinu ľudí, väčšiny kultúr obkľúčených spoločnosťou je takéto pohodlie nepredstaviteľné. Neodvážime sa ani na chvíľu oddialiť pohľad, aby sme zvážili alternatívnu realitu. Prežitie si vyžaduje ostražitý duchovný a stelesnený postoj. Uvažovanie (v bežnom slova zmysle) počas krízy by mohlo zvýšiť pravdepodobnosť, že v našom bezprostrednom okolí nám uniknú alebo budú nesprávne prečítané príznaky nebezpečenstva…

Kontemplácia nie je len účinná reakcia na krízu. Môže tiež vzniknúť počas najintenzívnejších aspektov udalosti. Keď sú mučené telá, keď sú mysle tlačené do bodu zlomu, ľudský duch padá cez praskliny krízy do centra kontemplácie. Howard Thurman [1900–1981] označil tento vnútorný priestor ako ostrov, miesto, ktoré nemožno narušiť bez osobného súhlasu: „Keď sa všetka nádej na prepustenie na tomto svete zdá byť nereálna a neopodstatnená, srdce sa obráti k úniku za hranice súčasného poriadku. “

Keď obyčajné už nie je obyčajné a kríza je na nás, samo sa môže sústrediť v tomto útočisku, ktoré nazývam „krízová kontemplácia“, priestor, ktorý nie je výsledkom duchovného hľadania ani dobrovoľného vstupu do meditačných priestorov. Je to trhlinka, pretrhnutie a rozbitie seba, komunity, očakávaní a domnienok o fungovaní sveta… Keď to pustíme, jedinou konštantou je Božia láska a Boží prísľub, že nikdy nezostaneme sami.

Barbara pomenovaním „krízová kontemplácia“ rozširuje tradičné chápanie kontemplácie, ktoré úprimne povedané do veľkej miery formovali vzdelaní, privilegovaní (čas a zdroje, ak nie okolnosti ich života) a často celibátni učitelia. Krízová kontemplácia otvára dvere k inkluzívnemu poznaniu toho, ako Boh koná vo všetkých veciach a cez všetky tieto veci – aj cez to najhoršie v živote samotnom.“

Richard Rohr: Na prahu premeny 305.: Začať s touto generáciou

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo piaty

„Kto sú skutoční starejší začneme úplne jasne poznávať po iniciácii. Muži, ktorí ňou prešli, ju nevnímajú len ako ďalšiu udalosť, ktorú zažili v rámci svojho osobného rastu, ale ako skúsenosť, vďaka ktorej si uvedomili, že sú len súčasťou cyklickej obmeny generácií. Skutočne iniciovaný muž si uvedomuje, že tomu nie je tak, že by v živote išlo o neho, ale naopak, že v ňom samotnom ide o prúdenie života. Pochopí, že o neho na určitej základnej úrovni bolo postarané a že teraz sa musí zase on postarať o ostatných.

Pokiaľ sa jednalo o skutočnú iniciáciu – a je ľahostajné, ako k nej prišlo -, vždycky to mužov posúva do širšieho sveta. Ku svojej rodine, susedom, do svojej krajiny a cirkvi sa vracajú – s darom. A hlavným darom je práve jeho väčšie ja. Skutočne iniciovaný muž vie, že jeho úlohou je životodarná aktivita: pomáhať druhým a chrániť planétu i všetok život okolo seba. Ako starejší irokézskych kmeňov, ktorí rozhodovali nie len za seba, ale za „sedem generácií“. takto vypadá skutočná kráľovská energia. A my by sme nepochybne pár kráľov práve dnes potrebovali na každej úrovni cirkvi a spoločnosti.

Akých kráľov som poznal?
Aký vplyv mali na môj život a životy ostatných mužov a chlapcov okolo mňa?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 336.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 302.: Chýbajúca sviatosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo druhý

„Umývanie nôh je skvelá telesná teológia, a napriek tomu cirkvi túto sviatosť väčšinou opustili, i keď sa pre ňu v Písme nájde omnoho pevnejšia opora než pre mnohé z iných oficiálnych siedmych sviatostí. Telo predstavuje dôležitý prameň poznania, ktoré prevyšuje poznanie iba racionálne. Terapeutický maséri vám potvrdia, že telo neklame. Mnoho z nás si nesie detské spomienky na ramenách, v bruchu, na chrbte, či v srdci, a my sa ich stále snažíme uzdraviť tým, že o uzdravení premýšľame. Je snáď prekvapenie, že Ježiš obvykle liečil fyzickým dotykom?

Dokým sa duchovné uzdravenie neodohrá i v tele, obvykle nie je možné dosiahnuť hlbokej ani trvalej zmeny. V tom, ako som presvedčený, taktiež spočíva základný význam Ježišovho neustáleho fyzického uzdravovania. Dotýkal sa ľudí! Nešlo len o nejakú novú myšlienku ani o nejaký iba medicínsky liek, tu nastávalo vyslobodenie celého nového človeka.

Nakoľko vnímam múdrosť svojho tela?
Čo sa zmenilo v mojom živote, keď som venoval pozornosť tomu, čo mi hovorí moje telo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 333.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov