Archív značiek: Nedokonalosť

Myšlienka

„Často si hovor:
Dokonalosť je hriech.
Nehovorím tu o duchovnej dokonalosti, ktorá nie je stav, ale osoba.
Stupeň našej duchovnej dokonalosti nie je z nás, závisí na stupni nášho spojenia s Ním, na našom stupni lásky: tu vidíme, prečo je láska nazývaná zväzkom dokonalosti. Ale keď pozeráš na veci či ľudí, opakuj si:
Perfekcionizmus je hriech.
Je to diabolská ilúzia, pretože v tomto svete nie je nič dokonalé. Popierať túto nedokonalosť by znamenalo siahať na dokonalosť lásky Ježiša Krista, ktorý si nás zamiloval, hoci sme rozhodne neboli hodní milovania. Ak chceš milovať nadprirodzene, miluj ľudí v ich nedokonalosti.
Brat Efraim

Richard Rohr – Na prahu premeny 255.: Nedokonalý svet

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty piaty

„Poznanie seba samého nie je na duchovnej ceste nejakou voliteľnou možnosťou. Rovnako tak ani ochota urobiť chybu nie je voliteľnou možnosťou. Tieto kvality sú nevyhnutné. Vedú k postupnému rastu, bez toho, aby sme „dorástli zrelej ľudskosti, neranej mierou Kristovej plnosti“ (Ef 4; 13). Príčina našich hriechov a nášho utrpenia nespočíva v tom, že sme slabí, či zlí, ale proste a jednoducho v tom, že sme ľudia. V tejto škole je hriechu plno, ale milosti je ešte viac (Rím 5; 21), aby mala ona posledné slovo. Nezabúdajte, že Boh používa zlo k vlastným účelom. Boh využíva nedokonalosti k tomu, aby dosiahol skutočného typu Božskej dokonalosti; Boh využíva ľudí k tvoreniu synov a dcér Božích.

Byť človekom znamená byť nedokonalý, obmedzený, a tým pádom to znamená meniť sa a ustavične putovať na ceste. Zrelá duchovnosť dáva schopnosť žiť v nedokonalom svete radostne. To je dôležité, pretože nedokonalý svet je ten jediný, ktorý máme. A ak Boh nemá rád nedokonalých ľudí, potom nemá koho mať rád.

Ako reagujem na svoje vlastné chyby?
Čo ma najviac frustruje na tom, že som človek a nie dokonalý?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 284.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov