Archív značiek: Ján Pavol

Richard Rohr – Na prahu premeny 251.: Spoločenský hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty prvý

„Spoločenský hriech je pre nás niečo ťažko pochopiteľného, pretože nás nikto neučil rozpoznávať to, čo pápež Ján Pavol II. nazval „štrukturálnym hriechom“ – totiž svoju vlastnú spoluvinu na inštitucionálnom zle. Je ľahšie ľakať sa niekoľkých hriešnych myšlienok a vyznávať sa z nich alebo sa vyznávať z nedotklivosti voči manželke – a tým mať hotovo. V prvých dvoch tisícročiach kresťanstva sa kázanie zameriavalo primárne na súkromný hriech, nie na spoločenský hriech. Teraz však začíname konečne chápať, že ľudia páchajú škodlivé veci, pretože tvoria súčasť hriešnych systémov, kultúr a inštitúcií.

Dokým sa zaoberáme iba výsledkami a symptómami, darí sa nám zostávať spôsobnými (ukážkovými) kresťanmi. Dokým len liečime druhých a ponúkame útechu, nespochybňujeme systém. Kresťanstvo hlavného prúdu dáva prednosť charite pred spravodlivosťou. Veď áno: ak chcete mať zaistenú nízku účasť na prednáške v nejednom kresťanskom kostole, stačí, keď v názve uvediete slovo „spravodlivosť“.

Kde môžem nájsť štrukturálny hriech vo svojom osobnom živote, vo svojej rodine, práci, cirkvi a komunite?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 280.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 153.: Veľký duch

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty tretí

„Modely posvätného sobáša ženského s mužským nemusíme hľadať ďaleko. Domorodé národy Severnej Ameriky dosiahli krásnej rovnováhy: Veľký duch, ich najvyššie božstvo, bol chápaný ako mužský, súčasne však taktiež opatroval zem, choval k nej úctu a miloval ju.

Keď prišiel pápež Ján Pavol II. do Phoenixu v Arizone, aby oslovil domorodých Američanov, uviedol, že v náboženstvách severoamerických Indiánov nie je nič, čo by nebolo kompatibilné s kresťanstvom. Povedal, že domorodí Američania dokážu vidieť Veľkého ducha vo všetkých veciach, čo je niečo, čo väčšina priemerných kresťanov zatiaľ nevie.

Pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky všeobecne vzaté dosahovali vysokej duchovnej úrovne, ktorá nebola založená na rituálnom zabíjaní zvierat ani ľudí, ani na akomkoľvek zneužívaní či deštrukcii, ale na zdokonaľovaní, harmonizácii a jednote s veľkým cyklom života. Všetky stvorenia boli hodné úcty a rešpektu. My sa musíme naučiť množstvo vecí od druhých a sami v sebe sa musíme množstvo vecí odnaučiť.

Ako môže svet prírody zdokonaliť moje chápanie Boha?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 179.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #ŽenskáDuša #MužskáDuša #VeľkýDuch #Indiáni #DomorodíObyvatenia #Príroda #JánPavol