Archív značiek: Iniciačný rituál

Richard Rohr: Na prahu premeny 5.: Hľadanie vízie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň piaty

„Domorodí Američania sa ako mladí muži vydávali hľadať víziu do divočiny. Našli si osamelé miesto a potom čakali. Domov sa nevracali, dokým neobdržali svoj osud a dokiaľ od Veľkého ducha nedostali svoje pravé meno. Toto meno mladému mužovi povedalo, kým je a aký bude cieľ jeho života.

V kresťanskej tradícii malo malo podobne fungovať birmovanie. To malo ľuďom umožňovať, aby prežili razantnú skúsenosť svätého Ducha spočívajúceho v ich vlastnom vnútre, a často si pri tom vyberali meno, ktoré vzhľadom k tejto skúsenosti nieslo duchovný význam. Nie vždy pritom síce dochádzalo i k nájdeniu vlastnej životnej vízie, napriek tomu je však jasné, že kresťanské sviatosti sú vybudované na hlbokých a trvalých iniciačných vzorcoch.

Mnohých z nás toto hľadanie vízie stále ešte len čaká, rovnako tak ako „birmovanie“ duše. Práve po tejto vnútornej vízii, ktorá by mužom povedala, akým spôsobom patria do sveta a čo tu majú vykonať – čo je často niečo odlišné od toho, čo robia, aby mali z čoho zaplatiť účty -, mnoho mužov túži, a pritom niektorí ani nemajú slová, ktorými by to vyjadrili.

Započul som niekedy svoje pravé meno?
Čo mám tu na zemi vykonať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 27.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 285.: Toto pijete

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty piaty

„Pri iniciačných rituáloch býva mladý chlapec často obrezaný, aby poznal cenu krvi. Bolo mu povedané, že žena musí krvácať, aby mohla dať nový život, a i on má teraz povinnosť krvácať a trpieť bolesťou v pohlavnom orgáne, ktorý si najviac spojuje s rozkošou, mocou a mužskou silou. Žena nemusí medzi krvácaním a novým životom hľadať intelektuálnu súvislosť – pochopí ju prirodzene na telesnej úrovni.

Človek sa pýta, či kresťania, ktorí pri eucharistii pijú „krv Kristovu“, vôbec tušia, že sa účastnia určitej podoby prastarej iniciácie, kedy mladí chlapci pili krv svojich otcov a starejších, aby poznali, kým sú. Potom už nemali pochybnosti, čia krv im koluje v žilách. Tak i Ježiš nepovedal: „O tomto premýšľajte“, ani: „Na toto sa pozrite“, alebo snáď: „Toto uctievajte“. Povedal: „Toto pite!“

Keď pochopím eucharistiu ako spôsob prijímania Ježišovej esencie do seba samého, ako to ovplyvní môj každodenný život?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 314.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 277.: Nechávať veci plynúť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty siedmy

„Veľkej vnútornej ceste sa ľudia po väčšinu dejín učili na posvätných miestach a vo forme rituálov, ktoré sa odohrávali v momentoch kľúčových životných prechodov. Tým sa celý proces sprehľadňoval, destiloval a skracoval. Formy mohli byť rôzne, ale úloha zostávala veľmi jasná: išlo o to nechávať veci plynúť. Nejednalo sa teda o nejakú sériu prednášok ani o celoživotné víkendové pobyty v ústraní, nešlo dokonca ani o cirkevné bohoslužby.

Keďže však v našej konzumnej kultúre upadli prechodové rituály i posvätné priestory v nemilosť, väčšina ľudí sa nikdy nenaučí, ako prekonať strach z toho, že prídu o vlastnú dôležitosť, i keď ich tento strach paralyzuje, či ich naopak vľúdne pozýva na cestu. Nie sú, aby som tak povedal, pripravený na prechod, na veľkonočného baránka (Mk 14; 16). Táto nepripravenosť na Veľkú noc – to, že nemáme skúsenosti s trúchlením, že nevieme, ako opustiť svoj malý život, že sa nie sme schopní zveriť životu omnoho väčšiemu – len chystá pôdu pre jednu duchovnú krízu za druhou.

V každej veľkej spiritualite ide o to, naučiť sa nechávať veci plynúť. Boh už sa postará, aby nás naplnil.

Nad čím teraz trúchlim?
Čo som musel nechať plynúť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 306.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 240.: Prvotný hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty

„Kresťanstvo dáva nášmu základnému poraneniu meno „prvotný hriech“. To sú však nešťastne zvolené slová, pretože to implikuje prevynilosť (vynovitosť). Sústredíme sa na prvotný hriech a zabúdame na prvotné požehnanie (Gn 1, 26-27). Ale zase sa tým snažíme realisticky poukázať na existenciu základnej tragickej rany, aby nás potom tak neprekvapilo či nešokovalo, až sa sama prejaví.

Pokiaľ máme veriť tradičným mužským iniciačným rituálom, predstavuje táto rana jedinečný priechod – dokonca jediný možný priechod. Chlapci pri týchto rituáloch vždy utrpeli nejaké zranenie, či už rituálne, symbolické, alebo – čo bolo najčastejšie – fyzické. Okolo toho sa všetko točilo. Je to azda náhoda, že kresťanstvo uctieva kruto zraneného muža?

Keď budem hriech vnímať ako poranenie, ako sa zmení spôsob, ako s hriechom narábam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 269.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ústup môže byť postup

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty druhý

„Keď sa rozhodneme vydať do liminálneho priestoru, rozhodujeme sa dať prednosť chaosu nevedomia pred ľahkými odpoveďami a vysvetleniami. Porušujeme svoj návyk, aby sme zistili, či je možné nájsť Boha v tom, čo nám pripadá ako neporiadok. Čoskoro začneme potrebovať nový slovník a nové obrazy, aby sme boli schopní popísať svoj stav – jazyk temnoty skôr než svetla, pustiny skôr než záhrady, prázdnoty skôr než plnosti, hlbokého ticha skôr než slov. Alebo môže naopak ísť o záhradu namiesto pustiny, svetlo namiesto temnoty! Namiesto ústupov späť či do ústrania môže ísť veľmi často o postupy vpred. Čo nám pôvodne pripadá ako krok von, môže nás veľmi často zaviesť do vnútra.

Mužov je potrebné povzbudzovať a sprevádzať ich tým, ako majú v takto neľahkom mieste fungovať. V mnohých mužských iniciačných rituáloch museli chlapci celé dne sedieť v nezmyselnom tichu – dokiaľ nezačali skutočne túžiť po nasmerovaní a vedení k cieľu. K vytvoreniu a udržaniu toho, čo vypadá ako umelo nastavená hranica ticha, samoty, postenia sa, či „ničnerobenia“, budeme vždycky potrebovať povzbudenie a skupinovú spoluprácu. Len málokto to dokáže efektívne urobiť sám.

Túžim po vedení, alebo mám pocit, že mi stále stačia odpovede a slová?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 248.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov