Archív značiek: Rituál

Richard Rohr – Na prahu premeny 277.: Nechávať veci plynúť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty siedmy

„Veľkej vnútornej ceste sa ľudia po väčšinu dejín učili na posvätných miestach a vo forme rituálov, ktoré sa odohrávali v momentoch kľúčových životných prechodov. Tým sa celý proces sprehľadňoval, destiloval a skracoval. Formy mohli byť rôzne, ale úloha zostávala veľmi jasná: išlo o to nechávať veci plynúť. Nejednalo sa teda o nejakú sériu prednášok ani o celoživotné víkendové pobyty v ústraní, nešlo dokonca ani o cirkevné bohoslužby.

Keďže však v našej konzumnej kultúre upadli prechodové rituály i posvätné priestory v nemilosť, väčšina ľudí sa nikdy nenaučí, ako prekonať strach z toho, že prídu o vlastnú dôležitosť, i keď ich tento strach paralyzuje, či ich naopak vľúdne pozýva na cestu. Nie sú, aby som tak povedal, pripravený na prechod, na veľkonočného baránka (Mk 14; 16). Táto nepripravenosť na Veľkú noc – to, že nemáme skúsenosti s trúchlením, že nevieme, ako opustiť svoj malý život, že sa nie sme schopní zveriť životu omnoho väčšiemu – len chystá pôdu pre jednu duchovnú krízu za druhou.

V každej veľkej spiritualite ide o to, naučiť sa nechávať veci plynúť. Boh už sa postará, aby nás naplnil.

Nad čím teraz trúchlim?
Čo som musel nechať plynúť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 306.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 240.: Prvotný hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty

„Kresťanstvo dáva nášmu základnému poraneniu meno „prvotný hriech“. To sú však nešťastne zvolené slová, pretože to implikuje prevynilosť (vynovitosť). Sústredíme sa na prvotný hriech a zabúdame na prvotné požehnanie (Gn 1, 26-27). Ale zase sa tým snažíme realisticky poukázať na existenciu základnej tragickej rany, aby nás potom tak neprekvapilo či nešokovalo, až sa sama prejaví.

Pokiaľ máme veriť tradičným mužským iniciačným rituálom, predstavuje táto rana jedinečný priechod – dokonca jediný možný priechod. Chlapci pri týchto rituáloch vždy utrpeli nejaké zranenie, či už rituálne, symbolické, alebo – čo bolo najčastejšie – fyzické. Okolo toho sa všetko točilo. Je to azda náhoda, že kresťanstvo uctieva kruto zraneného muža?

Keď budem hriech vnímať ako poranenie, ako sa zmení spôsob, ako s hriechom narábam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 269.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Nebrať žiadne lacné náhradky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty tretí

„Najbežnejšia náhradka za liminálny priestor je v antropológii známa ako liminoidný priestor. Udalosti a príležitosti, ktoré nastávajú v liminoidnom priestore, vypadajú liminiálne, ale nie sú. V liminoidnom priestore sa nemôže stať nič nového, len sa opakuje to isté. Naša kultúra z nás zo všetkých robí úplných expertov, pokiaľ ide o to vydávať náhradkové skúsenosti za skúsenosti skutočné. Zábava funguje namiesto omše, hlučná hudba a veľké davy nahrádzajú hĺbku a šírku a obyčajná efektná podívaná nahrádza akúkoľvek skutočnú katarziu.

O rozdiele medzi obradom a rituálom nás učil p. Jim Clarke, jeden zo starejších organizácie Rites of Passage (Rituál prechodu). Účelom ceremónie je zachovať status quo, ale rituál vždycky odhaľuje tieň a zmyslom rituálu je nás zmeniť, alebo prinajmenšom uviesť zmenu do pohybu.

Rituál, rovnako ako skutočná divadelná dráma, vždycky vyvoláva katarziu či emocionálne očistenie. My radšej uprednostňujeme ceremónie pred rituálmi, pretože ceremónie od nás tak málo vyžadujú – stačí len prísť a nechať sa baviť. Liminoidná povaha ceremónie nám dovoľuje zostať pozorovateľmi opodiaľ, z diaľky, kdežto skutočný rituál vyžaduje psychickú i fyzickú účasť, možno dokonca i zmenu zmýšľania či zmenu srdca.

Aké skúsenosti vo svojom živote by som označil za liminoidné?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 249.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ústup môže byť postup

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty druhý

„Keď sa rozhodneme vydať do liminálneho priestoru, rozhodujeme sa dať prednosť chaosu nevedomia pred ľahkými odpoveďami a vysvetleniami. Porušujeme svoj návyk, aby sme zistili, či je možné nájsť Boha v tom, čo nám pripadá ako neporiadok. Čoskoro začneme potrebovať nový slovník a nové obrazy, aby sme boli schopní popísať svoj stav – jazyk temnoty skôr než svetla, pustiny skôr než záhrady, prázdnoty skôr než plnosti, hlbokého ticha skôr než slov. Alebo môže naopak ísť o záhradu namiesto pustiny, svetlo namiesto temnoty! Namiesto ústupov späť či do ústrania môže ísť veľmi často o postupy vpred. Čo nám pôvodne pripadá ako krok von, môže nás veľmi často zaviesť do vnútra.

Mužov je potrebné povzbudzovať a sprevádzať ich tým, ako majú v takto neľahkom mieste fungovať. V mnohých mužských iniciačných rituáloch museli chlapci celé dne sedieť v nezmyselnom tichu – dokiaľ nezačali skutočne túžiť po nasmerovaní a vedení k cieľu. K vytvoreniu a udržaniu toho, čo vypadá ako umelo nastavená hranica ticha, samoty, postenia sa, či „ničnerobenia“, budeme vždycky potrebovať povzbudenie a skupinovú spoluprácu. Len málokto to dokáže efektívne urobiť sám.

Túžim po vedení, alebo mám pocit, že mi stále stačia odpovede a slová?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 248.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov