Archív značiek: Symptóm

Richard Rohr – Na prahu premeny 251.: Spoločenský hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty prvý

„Spoločenský hriech je pre nás niečo ťažko pochopiteľného, pretože nás nikto neučil rozpoznávať to, čo pápež Ján Pavol II. nazval „štrukturálnym hriechom“ – totiž svoju vlastnú spoluvinu na inštitucionálnom zle. Je ľahšie ľakať sa niekoľkých hriešnych myšlienok a vyznávať sa z nich alebo sa vyznávať z nedotklivosti voči manželke – a tým mať hotovo. V prvých dvoch tisícročiach kresťanstva sa kázanie zameriavalo primárne na súkromný hriech, nie na spoločenský hriech. Teraz však začíname konečne chápať, že ľudia páchajú škodlivé veci, pretože tvoria súčasť hriešnych systémov, kultúr a inštitúcií.

Dokým sa zaoberáme iba výsledkami a symptómami, darí sa nám zostávať spôsobnými (ukážkovými) kresťanmi. Dokým len liečime druhých a ponúkame útechu, nespochybňujeme systém. Kresťanstvo hlavného prúdu dáva prednosť charite pred spravodlivosťou. Veď áno: ak chcete mať zaistenú nízku účasť na prednáške v nejednom kresťanskom kostole, stačí, keď v názve uvediete slovo „spravodlivosť“.

Kde môžem nájsť štrukturálny hriech vo svojom osobnom živote, vo svojej rodine, práci, cirkvi a komunite?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 280.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Úloha vo vnútri úlohy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štrnásty

„Mnoho z nás bolo vedených k tomu, aby sme sa „zbavovali svojich hriechov“. Len málokedy, ak vôbec, nás niekto učil, ako svoje hriechy vidieť ako symptómy a ako sa od nich dozvedieť, čo nám hovoria. Mnoho z nás sa nikdy neučilo uvedomovať si rozdiel medzi tým, čo hovoríme, vrátane toho, čo hovoríme v ducho sami sebe, a tým, čo sa skutočne deje. Naučili sme sa poznať zákony, ale duchovne rozlišovať sme sa nenaučili.

Dvaja ľudia môžu vykonávať tú istú prácu, keď sa ale pozriete bližšie, uvidíte, že jeden z nich pri práci buduje dôveru, istotu a tímovosť, zatiaľčo druhý šíri nespokojnosť, ohováranie a nešťastnosť. Toto sú úlohy vo vnútri úloh a tie sú v skutočnosti tiež tým, čo za svoje peniaze skutočne dostávate. Aby sme takto videli, musíme vedieť rozlišovať a vedieť, ako s tým, čo sa skutočne deje, zaobchádzať. Potom nám pôjde menej o to, aby sme sa hriechov zbavili, a viac o to, aby sme správne naložili s poznaním, ktoré nám tieto symptómy poskytujú.

Kedy som reagoval na hriech, bez toho aby som porozumel tomu, čo mi tento symptóm hovorí?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 240.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ÚlohaVoVnútriÚlohy #DeňDvestoŠtrnásty #Hriech #ZbavovaťSaHriechu #Hriechy #ZbavovaťSaHriechov #Symptóm #HriechAkoSymptóm #ČoHovorím #ČoSaDeje #Rozlišovanie #DuchovneRozlišovať #DuchovnéRozlišovanie #Porozumieť #PorozumieťČoSaSkutočneDeje