Archív značiek: Hriech je odmietnutie rásť

Richard Rohr – Na prahu premeny 244.: Dve ekonómie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty štvrtý

„Kedykoľvek si pomyslíte, že ste dosiahli cieľa, budete čoskoro nútený opäť čeliť vlastnej malosti. Budete si musieť priznať, že ste sa v niečom veľmi dôležitom prepočítali. Že ste sami seba brali príliš vážne, alebo že ste a proste zmýlili. Toto ustavičné striedanie milostí a hriechov tvorí živú dynamiku duchovnej cesty. Svätý Gregor z Nicei vo štvrtom storočí napísal, že „hriech je odmietnutie rásť“.

Tieto nevyhnutné pády sa stanú prepadliskom, ktorým môžete konečne vystúpiť zo seba samých – a skrz ktoré môže vstúpiť Boh. Ekonómia zásluh a odmien je statická, obmedzená a slúži len sama sebe, usiluje iba o dočasné zisky. Oproti tomu milosť je dynamický pohyb utváraný a vedený Bohom, ktorý so zdanlivými úspechmi vôbec nesúvisí. Krok od prvého k druhému predstavuje prvé nevyhnutné obrátenie. Odtiaľto vás už ďalej povedie milosť. To vám sľubujem.

Aké obrátenie som zažil v posledných piatich rokoch?
Čo sa stalo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 273.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov