Archív značiek: Prítomnosť

Richard Rohr: Pravé priateľstvo

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tridsiaty šiesty

„Keď sme mladý, dúfame, že sa zamilujeme do niekoho, kto nám bude rozumieť. Je prekvapivé, koľko naliehavých problémov akoby stratilo svoju ťažobu, akonáhle pochopíme, že na nás niekomu druhému skutočne záleží. Koľko otázok nás to prenasledovalo – a teraz zrazu už odpovede nepotrebujeme. Už len skutočnosť, že niekto iný je ochotný niesť s nami naše bremeno a ísť s nami, nás zbavuje mnohých starostí, ktoré nás predtým trápili. Prítomnosť a priateľstvo sú samé odpoveďou!

Práve to potrebujeme od ostatných mužov, od žien vo svojom živote a od priateľov i rodiny. Ľudskosť po nás žiada prostú a jednoduchú, vľúdnu prítomnosť. Nedokážem sa ubrániť presvedčeniu, že mnoho rozčúlených ľudí je proste a jednoducho len veľmi osamelých, pretože ich nesprevádza niečia tichá láska a sila. V tom spočíva skutočné priateľstvo. V skutočnosti má práve toto priateľstvo rovnakú podobu ako Božie priateľstvo. Boh je ochotný byť neustále pri nás. To nám sľubuje takmer každá biblická teofánia: „Budem s tebou“.

Kedy mi niekto pomohol tým, že bol so mnou?
Kedy som ja sprevádzal niekoho iného?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 265.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Štvrtok 23.7.2020

Zlom v Ježišovom učení nastal, keď začal hovoriť v podobenstvách; príbehy so skrytým duchovným významom. Ježiš vysvetlil ich význam svojim učeníkom, ale pre neveriacich ostal skrytý. Skrytie pravdy pred neveriacimi bolo skutkom láskavosti. Znamenalo to, že nebudú odsúdení za odmietnutie toho, čomu nerozumejú. Tí, ktorí verili, to pochopili; bol to dar od Boha tým, ktorých srdcia boli otvorené pre prijatie posolstva.

Tí, ktorých srdcia boli zatvrdené kvôli klamlivosti hriechu a ťažkostiam so životom, nepočuli ani nevideli skryté pravdy. Židia zatvrdili svoje srdce, keď cestovali púšťou; pozri Žalm 95, 8. Reakciou ľudí na hádky a životné ťažkosti bolo zatvorenie srdca. My  robíme to isté. Keď sú naše srdcia tvrdé, je pre nás ťažké počúvať inú osobu a ťažké vidieť situáciu z jej pohľadu. Keď máme s Robertom rozdielny názor, sú chvíle, keď zavriem svoje srdce. Nikdy som si nebola vedomá svojho srdca, ale teraz spoznám, keď ho zavriem. Keď to urobím, vzťah medzi nami je napätý a vzdialený. Obaja poznáme, kedy sa to stane, a snažíme sa o obnovu.

Hriech klame a zavádza a pri každej príležitosti nám bráni, aby sme kráčali v pravde. Vidíme každú situáciu z vlastnej perspektívy, zaprisahávame sa a vpisujeme si do srdca zlé presvedčenia. Deje sa to pre našu ochranu, ale namiesto nej dochádza k oddeleniu a rozdeleniu.

Stalo sa vám nedávno, že ste zavreli srdce voči niekomu inému? Dokážete v tichej reflexii identifikovať svoje myšlienky, pocity a reakcie? Keď to niekedy robíme, spájame sa s tým, čo si myslíme o sebe samých. Napríklad „Som zlyhaním“, „Nikto mi nikdy nepomôže“, „Nič nefunguje“ … Možno to platilo pre vašu minulosť, ale nenechajte tieto presvedčenia určovať vašu budúcnosť. Modlila by som sa teda takto:

Ježiš, vzdávam sa svojho presvedčenia, že…

Odpúšťam každému, kto vložil toto presvedčenie do môjho srdca. (Možno tu budete musieť byť konkrétni.)

Ježiš, aká je tvoja pravda?“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Ježiš #Pravda #VzdaťSa #Odpustiť #OdpustiťKaždému #Židia #Žalm95 #Podobenstvo #Podobenstvá #Srdce #ZatvrdenéSrdce #Hriech #KlamlivosťHriechu #ŤažkostiŽivota #Veriaci #HriechKlame #SomZlyhaním #NiktoMiNikdyNepomôže #NičNefunguje #Minulosť #Prítomnosť #Budúcnosť

Zamyslenie Rohra

Richard Rohr:

„Niektoré východné náboženstvá, hlavne budhizmus, dôkladne preskúmali prirodzenosť Hlavy ako centra. To je, myslím si, jeden z dôvodov, prečo to Thomasa Mertona priťahovalo k štúdiu istých budhistických praktík. S čím všetci (východné tradície) súhlasia je, že prirodzenosťou Mysle je úplné ticho, stíšenie a priestor. Bezhraničné ticho, pokoj, jasnosť, naveky vekov amen. Preto by som povedal, že centrum hlavy nám dáva možnosť cítiť, rozpoznať Večnú prítomnosť, ktorá je práve tu, uprostred javu….  

A máme tu proces otvárania sa tichu, obrovskej slobode, pokoju, jasnosti duše, ducha…Vidíš, že tvoje myšlienky sa dejú. (Avšak) to, čo ich obklopuje a je v ich vnútri je tento nesmierny pokoj a tíš. A ….táto tíš nie je nečinná…Tíš…prináša pocit, že viem, rozlišujem, rozumiem, prináša múdrosť. Don (Riso) a ja sme ho nazvali pocitom, že máme sprievodcu, kde ti je akosj jasné, že nejde ani tak o myslenie. Je to čosi ako spontánne spoznanie pravdy/reality, ktoré jednoducho prichádza. Nemusíš ho plánovať. Ako keď sa iba uvoľníš a zrazu – aha, tu je to. Rovno v mysli.

Ak túto Prítomnosť bezprostredne poznáš, preživaš ju ako základ všetkého a najmä základ seba samého. A keď toto vieš, vieš tiež, že to, kým si, je práve jej výrazom – jadro toho, kým si, nemožno zraniť, nedá sa ti odňať.

Zostaň kde si, otvor sa tichu a vedz, že to čo hľadáš je už tu a má v sebe všetko – to, čo robíš, každý krok tvojej cesty, vedie ťa, podporuje ťa v tvojom vnútri, okolo teba. Nemôžeš to stratiť! A vždy ťa podrží.“

Plné nasadenie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto osemdesiaty

„Človek strávi veľkú časť života prácou, všelijakým zariaďovaním, upratovaním domu, kosením trávy, čakaním vo frontoch, vysedávaním na poradách a staraním sa o všetky tie nevyhnutné, ale nikdy nekončiace drobnosti, z ktorých pozostáva život. Vieme, že nemôžeme žiť, ako by sme sa ocitli uprostred nejakého dobrodružstva Indiana Jonesa. Vieme, že veľká časť života je celkom nezáživná a monotónna. Preto je potrebné byť plne prítomný tým obyčajným veciam, ktoré nám dodávajú silu: film, koncert, večer s priateľom. Všetko, čo robíte naplno, vám dodáva radosť. Všetko, čo urobíte len na polovicu, vás bude nudiť. Prepracovaním sa ľudia neunavia zďaleka tak veľmi, ako polovičatosťou. Robiť niečo s plným nasadením vyžaduje, aby bol človek plne prítomný. A tí, ktorí sú prítomní, sú najviac pripravení zažiť Prítomnosť.

Keď uprostred toho, čo je všedné, tiahnuce sa a zdĺhavé, venujeme pozornosť Prítomnosti, budeme požehnaní radosťou, milosťou a prostými, posilňujúcimi radosťami. Nebudeme už potrebovať opojné náboženské výšiny, aby sme poznali Boha; nížiny a stredné polohy budú vysoké viac než dosť.

Ako môžem viac pristupovať ku svojmu všednodennému životu s plným nasadením?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 206.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PlnéNasadenie #PlnáPrítomnosť #Prítomnosť #Radosť #Nuda #Nížiny #StrednéPolohy #Všednodennosť #Každodennosť #Monotónnosť #ByťPlnePrítomný

Samota

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty deviaty

„Viete, ako sa volá protilátka na hlbokú osamelosť? Samota. Áno, presne tak. O samote môžeme dovoliť realite – Bohu –, aby nás utváral zvnútra. Keď hľadáme pomoc alebo odpovede vonku – mimo seba samých, hľadáme len jedno rozptýlenie za druhým. Ale keď prestaneme hľadať povrchné uspokojenie, ukážu sa nám tie najpravdivejšie odpovede.

Osamote sa pomaly naučíme žiť tvárou v tvár Prítomnosti, ktorá po nás na oplátku nechce nič viac než prítomnosť. Keď budeme prítomný Prítomnosti, zažijeme skutočné zrodenie duše. Pokiaľ sme doposiaľ nikdy nežili v kráľovstve čírej Prítomnosti, nebudeme sa tam spočiatku vedieť ani nadýchnuť. Časom ale dovolíme, aby našu identitu začal definovať vzťah, namiesto toho, aby ju definovali dobré či zlé – alebo dokonca sväté – veci, ktoré sme vykonali. A je to vzťah so všetkým: s kameňmi u našich nôh, so vzduchom, ktorý vedome dýchame, so zvieratami a vtákmi, s Bohom, ktorý je teraz zreteľne prítomný vo všetkých veciach a zasluhuje si byť oslavovaný. Samota nás dokáže spojiť so všetkým ostatným.

Ako sa cítim, keď sprvoti zažívam samotu?
Aké zakúšam nepríjemné pocity?
Akú zazívam úľavu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 195.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Samota #Prítomnosť #TvárouVTvár #Boh #VzťahSoVšetkým