Archív značiek: Denné meditácie

Richard Rohr – Na prahu premeny 266.: Aj tak už to viete

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty šiesty

„To najlepšie, čo môžeme robiť ako učitelia, veriaci, priatelia, partneri a milenci, je pomáhať druhým uvedomiť si vlastnú duchovnú intuíciu a dôverovať jej. Táto pramení z hlbšieho miesta vo vnútri, o ktorom kresťania hovoria, že je do neho vliata Božia láska (Rim 5;5), neustále volajúca „Abba“ – dôveryplné meno, ktorým dieťa volá svojho otca (Gal 4; 4 – 7). Ten vnútorný hlas už pravdu pozná (1 Jan 2; 21), vie, že ste synovia i dediči Boží! Všetci čakáme a dúfame, že niekto túto intuíciu potvrdí, pretože nám samotným príde až moc dobrá, než aby mohla byť pravdivá.

Boh zasieva pravdu do každého človeka a našou úlohou je aby sme ju jeden druhému potvrdzovali. Nikdy nezostávame osamotený. Boh nám ponúka skutočne vedenie a sprevádzanie a najhlbšiu pravdu zvnútra – kiež by sme jej len dokázali dôverovať! Prehnaný dôraz na vonkajšiu cirkevnú autoritu často spôsobuje, že ľudia tento najhlbší a najpravdivejší vnútorný hlas, ktorý neustále volá „Abba“ – „Otče“, zľahčujú a nedôverujú mu.

Kedy som nedôveroval svojej hlbšej intuícii?
Kedy som tejto intuícii dôveroval natoľko, aby som podľa nej jednal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 295.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 265.: Vyslobodenie zo zrkadlovej siene

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty piaty

„Obrátenie je možné popísať ako proces, behom ktorého pre nás postupne stráca kúzlo naše malé, izolované ja a my poznávame, ako je vystrašené a nesamostatné. Jediným spôsobom, ako sa vyslobodiť zo strachu a neistoty, je preťať väzby na to,
1. kým si myslíme, že sme,
2. kým si myslíme, že sa máme stať, a
3. kým chcú ostatní, aby sme sa stali.
Z týchto väzieb totiž vzniká sieť pokrivených zrkadiel, ktorá nám nemôže ukázať nič.

Najlepšou cestou, ako z tejto siete uniknúť, je nájsť jedno skutočné Zrkadlo, ktoré ukazuje náš odraz s porozumením a objasňuje nám, prečo robíme veci tak, ako ich robíme. Ten, ktorý všetko chápe, môže všetko odpustiť, a preto tiež Boh skutočne odpúšťa. Ako povedal svätý František z Assisi: „Som tým, kým som v očiach Božích – nikým viac, ale taktiež nikým menej.“

Ako veľký je môj strach? Moja neistota? Čo mi môj strach a neistota naznačujú o väzbách, na ktorých lipnem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 294.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 263.: Potná chyža

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty tretí

„Zo sebaľútosti a z neustáleho zaoberania sa pocitmi, ktoré je ťažké striasť, vedie niekedy jediná cesta, totiž že si uvedomíme svoje spojenie s predlhou históriou, s ostatnými bytosťami žijúcimi na Zemi v súčasnosti a s dlhou budúcnosťou ďalšieho vývoja. V takýchto chvíľach je možné v sebe prebúdzať solidaritu s ľuďmi, ktorí teraz trpia, budú trpieť a trpeli pred nami. Sám som niekoľko krát pobudol v potnej chyži s domorodými Američanmi. Do chyže sa vnesie dvadsať osem rozžeravených kameňov, ktoré symbolizujú ženský cyklus, a potom sa v temnej pare, nahí a v nepohodlí, modlíme za svojich predkov, ktorí tu žili pred nami, za tých, ktorí žijú dnes, za deti a vnúčatá, čo majú ešte len prísť. Akoby človek zároveň podstupoval sviatosť krstu vodou, brutálne úprimnú spoveď a veľmi intímne spoločenstvo so svojimi bratmi! Muži tento obrad rešpektujú, pretože ho nemôžu predstierať. V mnohých rezerváciách je to zďaleka najúspešnejšia forma liečenia závislostí. Cirkev sa má od domorodých národov mnohé čo učiť – napríklad to, čo to v skutočnosti sú sviatosti.

Dokážem menovať konkrétnych ľudí, s ktorými zdieľam svoje utrpenie a ktorých utrpenie zdieľam ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 292.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 260.: Videnie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty

„Duchovná cesta človeka vždycky privádza k nejakej forme modlitby, meditácie či kontemplácie – k tomu, čo veľké tradície nazývajú múdrym videním. Bez toho nie je možné nijak podstatne preformátovať svoj „pevný disk“. „Múdre videnie“ nám umožňuje byť šťastný, keď sme sami, a taktiež byť šťastný s ostatnými ľuďmi. Umožňuje nám žiť v miery s paradoxom a tajomstvom, vnímať ľudské utrpenie, a pritom si zachovať vcelku značnú imunitu voči vplyvu masového vedomia a jeho prihlúplych prísľubov. Takýto ľudia sú potom skutočne iný, nie sú len niekým, kto sa oháňa lojalitou k hŕstke symbolov. Pôsobia, akoby žili v inom svete, ktorý ich súčasne hlboko spojuje so svetmi iných ľudí, a pritom im umožňuje pozitívny odstup a vnútornú spokojnosť.

Modlitba teda nie je akýmsi pobožným cvičením, ktoré človek čas od času urobí, aby potešil Boha. Je to naprosto a úplne alternatívne vedomie, vytvárané Duchom, ktoré dýcha, miluje a túži vo vás a skrze vás a často napriek vám! Vo výsledku modlitba v človeku vytvára úplne odlišný pár očí a nevyhnutne i odlišné srdce.

Keď sa ohliadnem za poslednými desiatimi rokmi, kde sa v mojom živote objavilo pravé náboženstvo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 289.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 258.: Preč s ľahkými a rýchlymi odpoveďami

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty ôsmy

„Súčasťou dospelosti je i schopnosť dôverovať sám sebe. Dospelý muž sa dokáže pozrieť múdrejším pohľadom na chyby, ktorých sa dopustil, na chvíle, kedy zvolil zlý smer, na falošné začiatky a na stovku ďalších malých i veľkých porážok, ktoré utŕžil. Pokiaľ dokáže sám seba prijať a povedať, že sa poučil z toho, čo urobil dobre – i z toho, čo až tak dobre neurobil -, začne chápať, že neexistujú žiadne ľahké a rýchle odpovede. Podľa väčšiny odborníkov v tejto oblasti sa v procese zrenia všetci posúvame od veľmi dualistického myslenia v mladosti k čím ďalej menej dualistickému mysleniu v dospelosti – od púhej, obyčajnej jednoduchej znalosti faktov a informácií k syntéze, ktorá sa nazýva múdrosťou.

Boh nám často odmieta dávať odpovede. Možno že Boh vie, že žiadna jediná správna odpoveď nie je. Boh taktiež vie, že vie konať dobro aj s našimi chybami. Namiesto toho, aby nám dával odpovede, volá nás Boh ku spoločenstvu.

Čo od Boha skutočne chcem – ľahkú a rýchlu odpoveď, alebo poznanie, že Boh je šťastný, pretože ja existujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 287.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 17.01. 2021.

Nedeľa 17.1.2021

Mám rád čítania, ktoré predstavujú čitateľovi celkom novú perspektívu. Dnešné čítanie je jedno z nich. Najprv kladie otázku, ktorú si väčšina kresťanov nikdy nepoložila; potom dáva odpoveď, ktorú by dalo iba málo kresťanov.

Položená otázka znie, ‘Načo je ľudské telo?’ Inými slovami, prečo sme boli vlastne stvorení s fyzickými telami? Boh stvoril celé nebo a nebeské bytosti, ale to mu nestačilo. Stvoril fyzický svet, ktorý obývame, spolu so všetkými rastlinami a stvoreniami. Potom z prachu Zeme stvoril fyzické telo pre Adama. Inak povedané, všetko, čo bolo predtým, viedlo k fyzickému stvoreniu Adama ako domova pre jeho ducha, Dych Života. Duch Boží našiel bydlisko a to bola ľudská bytosť. Takže to je odpoveď na túto otázku. Ľudské telá mužov a žien majú byť príbytkami pre Božieho ducha. A ak v človeku neprebýva Boži duch, je ako rodinný dom, ktorý je neobývaný a chátra. To je pre mnohých ľudí úplne nová perspektíva.  

Ale pravdaže, do ľudských sŕdc vstúpil hriech a dych Života v Duchu odišiel, lebo Boh a hriech nemôžu byť spolu. Ako mohol Boh vyriešiť tento problém? Veď všetci zhrešili a nebol nikto, u koho by si mohol urobiť príbytok. Keďže tu nebol nikto, kto by mu ponúkol domov, býval na najsvätejšom mieste, aké mohol nájsť; jeho sláva spočívala medzi cherubmi na vrchnáku Archy zmluvy, skrytá pred ľuďmi. Niekedy spočinul na ľuďoch ako Mojžiš alebo proroci, ale Božia sláva sa časom strácala. To mi pripomína človeka vymknutého zo svojho domu, ktorému je stále viac zima. 

Jedinou cestou dopredu bolo odstrániť hriech od mužov a žien a zaplatiť zaň ako požadoval Zákon. To urobil Ježiš. Zaplatil zničením svojho tela a tak mohol získať naše telá. A teraz žije v každom veriacom. A tak v mojom tele nežije jeden ale dvaja. To som ja a Ježišov Svätý Duch. Dych Života sa vrátil. A tak Ježiš vidí všetko, čo vidím ja. Ježiš počuje všetko, čo počujem a prežíva so mnou všetko, čo robím. Takže som zodpovedný za to, aby som svoje telo používal tak, aby sa to Ježišovi páčilo. Prečo? Pretože vlastní moje telo. Zaplatil zaň. Ak sa pridržiavam týchto právd vo svojom srdci, vtedy nemravnosť alebo akýkoľvek hriech prestanú byť pre mňa príťažlivé. Ak zhreším, je to preto, lebo som zabudol na tieto pravdy alebo som ich nerešpektoval. To je odpoveď na tú otázku. Zmyslom a účelom môjho tela je poskytnúť domov pre Ježiša, v ktorom bude rád bývať.

Keď si nabudúce uvedomíš pokušenie k hriechu, uvažuj o svojom tele a jeho zmysle, a o tom, kto v ňom býva a z akých zážitkov by sa tešil. Čoskoro pocítiš príťažlivosť k iným činnostiam než predtým. A budeš mať viac Života než kedykoľvek predtým.“

Vlastná úvaha
Dnes by to bolo na rozsiahlejšie písanie.
Viaceré veci ma v tomto zamyslení vyrušili. Tak ich len nakúsnem:

„Ježiš zaplatil“ je jednou z nich. Myslím, že to nie je úplne to, čo sa stalo Ježišovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Na „zaplatenie“ predsa stačilo, aby na zlomok času vstúpil Ježiš do Sveta a zase odišiel. Na to nebol potrebný kríž. Nie žeby kríž nebol potrebný. Bol! Ale myslím, že nie k tomuto účelu.
Spája sa my s tým skôr slovo „zadosťučinil“, než zaplatil. Zadosťučinil spravodlivosti, lebo Boh je verný sám sebe a svojmu Slovu, teda aj Zákonu, ktorý sám vytvoril.

„Takže som zodpovedný za to, aby som svoje telo používal tak, aby sa to Ježišovi páčilo. Prečo? Pretože vlastní moje telo. Zaplatil zaň.“ je druhé miesto, ktoré ma vyrušuje. Prečo? Pretože v Ňom hýbeme sa a sme. Sme Božím vlastníctvom? A to preto, že Ježiš zomrel a vstal? Boh nás stvoril, a udržiava, ale sme preto Jeho vlastníctvom? Myslím, že nie. Myslím, že tu je dôležitý práve prvok ľudskej slobody, ktorú človek dostal od Boha. Som od Boha. Som Bohom stvorený. Som Bohom chcený. Som Bohom udržiavaný v každý moment môjho bytia. Som v Bohu. A predsa som slobodný odmietnuť patriť Bohu. To bol a je hriech. Čo si myslím, že Ježiš spravil a robí naprieč vekmi, je práve to, že jedno rozhodnutie nie je naveky. Že moje rozhodnutia nepatriť Bohu môžem predniesť Ježišovi a hoci podľa zákona by som bol trvalo oddelený, v milosrdenstve Kristovho príchodu, smrti a zmŕtvychvstania, je obnovené moje spojenie s Bohom. Čiže som Božím vlastníctvom, ale nie len preto, že Ježiš zomrel, ale svojou smrťou toto odovzdanie sa do vlastníctva opäť umožnil. Hriech potom môžeme v istom kontexte vnímať ako spreneveru: ja ako správca Božieho majetku hriechom tento majetok odovzdávam diablovi alebo niekomu inému, alebo si ho beriem pre seba. Prichádzam (som vedený) k Ježišovi a On my umožňuje (On sám to robí) dať veci na poriadok. Ba viac, lebo nie so už „len správca“, ale som aj spoluvlastník. Keď sa spájam s Ježišom, už nie som len správca Božieho majetku, ale som aj spoluvlastníkom. Už nie som len dedičstvom, ale som aj dedičom.
V ľudskej povahe akosi je, že o to svoje sa starám nejak lepšie, než o to cudzie a Boh dobre pozná ľudskú povahu.

Tých vecí k úvahe by tu bolo viac, ale na dnes stačí.

Richard Rohr – Na prahu premeny 255.: Nedokonalý svet

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty piaty

„Poznanie seba samého nie je na duchovnej ceste nejakou voliteľnou možnosťou. Rovnako tak ani ochota urobiť chybu nie je voliteľnou možnosťou. Tieto kvality sú nevyhnutné. Vedú k postupnému rastu, bez toho, aby sme „dorástli zrelej ľudskosti, neranej mierou Kristovej plnosti“ (Ef 4; 13). Príčina našich hriechov a nášho utrpenia nespočíva v tom, že sme slabí, či zlí, ale proste a jednoducho v tom, že sme ľudia. V tejto škole je hriechu plno, ale milosti je ešte viac (Rím 5; 21), aby mala ona posledné slovo. Nezabúdajte, že Boh používa zlo k vlastným účelom. Boh využíva nedokonalosti k tomu, aby dosiahol skutočného typu Božskej dokonalosti; Boh využíva ľudí k tvoreniu synov a dcér Božích.

Byť človekom znamená byť nedokonalý, obmedzený, a tým pádom to znamená meniť sa a ustavične putovať na ceste. Zrelá duchovnosť dáva schopnosť žiť v nedokonalom svete radostne. To je dôležité, pretože nedokonalý svet je ten jediný, ktorý máme. A ak Boh nemá rád nedokonalých ľudí, potom nemá koho mať rád.

Ako reagujem na svoje vlastné chyby?
Čo ma najviac frustruje na tom, že som človek a nie dokonalý?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 284.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 252.: Zrkadlové neuróny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty druhý

„Jedna cesta, ako sa čoby privilegovaní ľudia vyslobodiť zo svojich ilúzií, spočíva v pestovaní empatie voči zvyšku sveta. Požiadame Boha, aby nás nechal emocionálne pretrpieť, a to v tele, nie len v hlave, aké to je cítiť sa bezmocný, opomínaný, utláčaný alebo vylučovaný.

Ak sa dieťaťu dostáva láskyplného zrkadlenia od matky a otca, rozvinie si v mozgu a v tele „zrkadlové neuróny“, a dokáže potom ľahšie súcitiť s druhými. Niektorí nedokážu cítiť utrpenie niekoho iného, čo je situácia, ktorá môže v najhoršom prípade vytvoriť sociopatickú či psychopatickú osobnosť.

Pokiaľ sa vám tohto zrkadlenia nedostalo v detstve a nie je pre vás ľahké vzťahovať sa k bolesti druhých, naliehavo vás vyzývam, aby ste si ako dennú prax osvojili pohľad na Ježiša na kríži. Možno si i neskôr v živote stále ešte môžeme vypestovať zrkadlové neuróny. Ako prehlásil prorok Zachariáš: „A vtedy pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Budú ho oplakávať, ako sa oplakáva jediný syn; budú nad ním horko trúchliť, ako keď umrie prvorodený“ (Zach 12; 10).

Čo môžem spraviť, aby som sa pravdivo postavil tvárou v tvár k utrpeniu sveta?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 281.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 250.: Spravodlivosť a Evanjelium

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty

„Sociálna spravodlivosť Evanjelia figuruje už v tom, ,pre koho je jeho posolstvo „počuteľné“. Mnohým z nás uniká, že Biblia nie je nestranná, pretože skrátka nemáme skúsenosť s prenasledovaním. Bieli muži zo stredných vrstiev, obývajúci impérium, nepočujú Ježišove slová tak, ako ľudia žijúci v chudobe, útlaku, otroctve a marginalizácii – ako ich počuli Ježišovi prví poslucháči.

Podľa židovských prorkov i podľa Ježiša samotného, je situácia prenasledovania zdrojom privilegovanej perspektívy. Len ľudia s touto perspektívou sa môžu niečo skutočne naučiť. Ježiš povedal: „Blahoslavení ste, keď vám budú zlorečiť a prenasledovať vás a šíriť o vás všelijaké zlé a lživé reči kvôli mne“ (Mt 5; 11). Prví ľudia, ktorí počuli Evanjelium a odpovedali naň, si boli dobre vedomí svojho strádania, svojej prázdnoty i svojej túžby po skutočnom oslobodení. Pojem „spásy“ ešte nebol len čisto duchovným. To, čo musíme spraviť my dnes, je vyhľadať sami v sebe svoje zavrhnuté a ustrašené časti – či úplne najlepšie, musíme sa spriateliť najmenej s jedným človekom nachádzajúcim sa vonku – mimo „systému úspešných víťazov“, v ktorom žijeme. Inak sa nám nikdy neotvorí oná privilegovaná perspektíva Evanjelia.

Kedy je najpravdepodobnejšie, že si uvedomím, ako potrebný skutočne som?
Ako sa k tomu môžem vedome dopracovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 279.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 249.: Život nie je spravodlivý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty deviaty

„Život nie je spravodlivý. Či už ste dobrí, alebo zlí, neexistuje žiadny recept na neustály úspech v živote, žiadny návod, ktorý by zaistil, že bude všetko dopadať vo váš prospech. Pokiaľ tvrdíme, že je prípustné požadovať dokonalú férovosť či ju očakávať, vôbec tým neprospievame sebe ani nikomu inému – čo neznamená, že by sme pre spravodlivosť nemali pracovať!

Chudobní a vylúčení túto lekciu pochopia omnoho skôr. Možno mávajú sklony k fatalizmu, ale sú taktiež realisti, čo im umožňuje byť šťastní spôsobom, ktorý je bohatým nedostupný. Preto Ježiš povedal: „Blahoslavení ste chudobní“ (Lk 6; 20). Život ich naučil chápať a prijímať bytostnú tragickosť ľudského života. My ostatní, ktorí zvyčajne mávame falošný pocit, že máme nárok na šťastie, sa to učíme ťažšie, pokiaľ vôbec. Keď ľudia, ktorí žijú svoj pohodlný život, nemôžu mať pod kontrolou každú nahodilú udalosť, obvykle ich to rozzúri, podráždi a učiní nešťastnými.

Kedy som po prvý krát pochopil, že život nie je fér?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 278.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov