Archív značiek: Chudobní

Richard Rohr – Na prahu premeny 250.: Spravodlivosť a Evanjelium

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty

„Sociálna spravodlivosť Evanjelia figuruje už v tom, ,pre koho je jeho posolstvo „počuteľné“. Mnohým z nás uniká, že Biblia nie je nestranná, pretože skrátka nemáme skúsenosť s prenasledovaním. Bieli muži zo stredných vrstiev, obývajúci impérium, nepočujú Ježišove slová tak, ako ľudia žijúci v chudobe, útlaku, otroctve a marginalizácii – ako ich počuli Ježišovi prví poslucháči.

Podľa židovských prorkov i podľa Ježiša samotného, je situácia prenasledovania zdrojom privilegovanej perspektívy. Len ľudia s touto perspektívou sa môžu niečo skutočne naučiť. Ježiš povedal: „Blahoslavení ste, keď vám budú zlorečiť a prenasledovať vás a šíriť o vás všelijaké zlé a lživé reči kvôli mne“ (Mt 5; 11). Prví ľudia, ktorí počuli Evanjelium a odpovedali naň, si boli dobre vedomí svojho strádania, svojej prázdnoty i svojej túžby po skutočnom oslobodení. Pojem „spásy“ ešte nebol len čisto duchovným. To, čo musíme spraviť my dnes, je vyhľadať sami v sebe svoje zavrhnuté a ustrašené časti – či úplne najlepšie, musíme sa spriateliť najmenej s jedným človekom nachádzajúcim sa vonku – mimo „systému úspešných víťazov“, v ktorom žijeme. Inak sa nám nikdy neotvorí oná privilegovaná perspektíva Evanjelia.

Kedy je najpravdepodobnejšie, že si uvedomím, ako potrebný skutočne som?
Ako sa k tomu môžem vedome dopracovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 279.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Porušenosť sveta

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty štvrtý

„Spýtajte sa sami seba, či ste tým typom muža, ktorý si drží od tela tých, ktorí sa od vás odlišujú. Vytlačujete chudobných na okraj? Marginalizujete duševne a fyzicky postihnutých? Bojíte sa menšín, utečencov, ľudí závislých, homosexuálov, väzňov? Je možné, že títo ľudia reprezentujú niečo, z čoho máte najväčší strach a čo sami v sebe popierate?

Máte strach, že nebudete úspešný? Pokiaľ áno, môžu vás desiť chudobní. Bojíte sa, že prídete o strechu nad hlavou? Potom vás môže vystrašiť človek bez domova, ktorého stretávate na ulici – pokiaľ si ho vôbec všimnete. Bojíte sa svojich vlastných hendikepov? Potom vás možno budú desiť ľudia s postihnutím. Urážajú duševne postihnutí váš názor, že svet je racionálny? Obklopujete sa ľuďmi, ktorí sa vám veľmi podobajú?

Bratia, od slabostí a porušenosti sveta sa izolujeme len na vlastné nebezpečenstvo. Možno je to ťažké pochopiť, ale takáto izolácia znamená obrovskú stratu pre nás samotných – a možno dokonca stratu nás samotných.

Od koho sa snažím izolovať a prečo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 160.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov