Archív značiek: Dualistické myslenie

Richard Rohr – Na prahu premeny 288.: Paradox a kontemplatívne myslenie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty ôsmy

„Veľké náboženstvo je vždycky plné paradoxov. Paradox vypadá na prví pohľad ako protimluv, keď sa však naň pozrieme z iného uhlu či sa nad ním odlišne zamyslíme, nepôjde vôbec o protimluv, ale o hlbokú pravdu. My katolíci paradoxy milujeme: Ježiš je úplný človek, a pritom úplný Boh. Mária je panna, a napriek tomu matka. Eucharistia je chlieb, a súčasne Ježiš. Boh je zároveň tri, a jeden. Toto sú logické protimluvy a dualistickým myslením ich nie je možné pochopiť. Aby sa človek naučil chápať náboženstvo, potrebuje k tomu iný software, ktorému ja hovorím kontemplácia, či neduálne vedomie. .Pavol to nazýval jednoducho porozumieť duchovným veciam duchovne. (1 Kor 2, 6-16).

Vo chvíli, kedy sme prestali vyučovať kontemplatívnemu mysleniu, nasmerovali sme západný svet k racionalizmu a sekularizmu. pripravili sme sa o jedinečný vstupný bod, o „novú myseľ“ a alternatívne vedomie. Povedali sme kresťanom, aby naďalej verili dogmám, ktoré boli vždycky paradoxné, ale prestali sme im dodávať náležitý software, s ktorého pomocou by mohli paradoxom porozumieť. Je potom prekvapivé, že sa ateizmus zrodil primárne na kresťanskom Západe?

Ako zvyčajne narábam s paradoxami?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 317.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 273.: Obrázky to dokážu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty tretí

„Psychológ C. G. Jung povedal, že hlboká premena nastáva predovšetkým v prítomnosti obrazov. Len tie sa dokážu dotknúť nášho nevedomia – spraviť invazívnu a ozdravnú rekonfiguráciu duše. To isté môže nastať v iných podobách: môže ísť o čítanie životopisnej knihy, pieseň, divadelnú hru, film, snový obraz, sochu, vnútornú víziu či umelecké dielo. Ide však o stretnutie, po ktorom uvidíte veci inak. Na takúto zmenu by nestačila ako stovka omší.

Myšlienky a koncepty nemajú moc nás zmeniť. Skôr nás udržujú v našom dualistickom myslení, v ustavičnom posudzovaní, či súhlasíme s nejakou myšlienkou, so slovami, ktorými bola vyjadrená, s človekom, ktorý ju vyslovil, či s celkovou formuláciou. Dalo by sa tvrdiť, že tridsať tisíc rôznych kresťanských cirkví máme dnes na svete preto, že sa všetci moc spoliehame na slová. Mali by sme si uvedomiť, že „Slovo sa stalo telom“.

Tak sa na mňa pozrite! Tvrdím o sebe, že som katolík, a píšem len ďalšie a ďalšie slová! Žiadne z týchto slov nemôže „zabrať“, dokým sa vo vás nestane obrazom.

Aké obrazy ma fascinujú, volajú ku mne?
Čo hovoria?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 302.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 258.: Preč s ľahkými a rýchlymi odpoveďami

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty ôsmy

„Súčasťou dospelosti je i schopnosť dôverovať sám sebe. Dospelý muž sa dokáže pozrieť múdrejším pohľadom na chyby, ktorých sa dopustil, na chvíle, kedy zvolil zlý smer, na falošné začiatky a na stovku ďalších malých i veľkých porážok, ktoré utŕžil. Pokiaľ dokáže sám seba prijať a povedať, že sa poučil z toho, čo urobil dobre – i z toho, čo až tak dobre neurobil -, začne chápať, že neexistujú žiadne ľahké a rýchle odpovede. Podľa väčšiny odborníkov v tejto oblasti sa v procese zrenia všetci posúvame od veľmi dualistického myslenia v mladosti k čím ďalej menej dualistickému mysleniu v dospelosti – od púhej, obyčajnej jednoduchej znalosti faktov a informácií k syntéze, ktorá sa nazýva múdrosťou.

Boh nám často odmieta dávať odpovede. Možno že Boh vie, že žiadna jediná správna odpoveď nie je. Boh taktiež vie, že vie konať dobro aj s našimi chybami. Namiesto toho, aby nám dával odpovede, volá nás Boh ku spoločenstvu.

Čo od Boha skutočne chcem – ľahkú a rýchlu odpoveď, alebo poznanie, že Boh je šťastný, pretože ja existujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 287.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov