Archív značiek: Lukáš

Richard Rohr – Na prahu premeny 249.: Život nie je spravodlivý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty deviaty

„Život nie je spravodlivý. Či už ste dobrí, alebo zlí, neexistuje žiadny recept na neustály úspech v živote, žiadny návod, ktorý by zaistil, že bude všetko dopadať vo váš prospech. Pokiaľ tvrdíme, že je prípustné požadovať dokonalú férovosť či ju očakávať, vôbec tým neprospievame sebe ani nikomu inému – čo neznamená, že by sme pre spravodlivosť nemali pracovať!

Chudobní a vylúčení túto lekciu pochopia omnoho skôr. Možno mávajú sklony k fatalizmu, ale sú taktiež realisti, čo im umožňuje byť šťastní spôsobom, ktorý je bohatým nedostupný. Preto Ježiš povedal: „Blahoslavení ste chudobní“ (Lk 6; 20). Život ich naučil chápať a prijímať bytostnú tragickosť ľudského života. My ostatní, ktorí zvyčajne mávame falošný pocit, že máme nárok na šťastie, sa to učíme ťažšie, pokiaľ vôbec. Keď ľudia, ktorí žijú svoj pohodlný život, nemôžu mať pod kontrolou každú nahodilú udalosť, obvykle ich to rozzúri, podráždi a učiní nešťastnými.

Kedy som po prvý krát pochopil, že život nie je fér?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 278.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Nechať Ježiša plakať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo tridsiaty tretí

„Niekedy sa môže stať, že v neme svojej túžby po usporiadanom živote a vesmíre obetuje,e pravdu a súcit.

Keď Ježiš pohliadol na Jeruzalem a rozplakal sa nad ním (Lk 19, 41), bolo by asi tým posledným, čo by potreboval, aby k nemu pribehol nejaký zbožný človek so slovami: „Ale Pane, neplač! To všetko je súčasťou Božieho dokonalého plánu.“ Nie: len nechajme Ježiša plakať. Omnoho väčší problém je, že my neplačeme s Ním nad dejinami, ľudstvom ani nad tým, čo robíme jeden druhému a onomu „univerzálnemu“ mestu, na ktoré On zhliada. Koniec koncov Ježišove nasledujúce slová znejú: „Ó keby si poznalo aspoň v tento svoj deň, čo by ti prinieslo pokoj!“ (L 19, 42).

Plač predstavuje iný spôsob rozumenia skutočnosti. Nemusíme sa snažiť naprávať, vysvetľovať ani ovládať. Plakať by sme pravdepodobne mali omnoho viac, nie menej.

Som dostatočne vyrovnaný, aby som sám sebe dovolil dar sĺz, keď je potrebné plakať?
Keď si nedovolím plakať, čo sa vo mne stane?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 262.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 03.09. 2020.

„Dnes je dôležitý deň pre anglickú cirkev; je to deň pápeža Gregora Veľkého. Bol prvým mníchom, ktorý sa stal pápežom. Mal súcit s niektorými anglickými deťmi, ktoré predávali v Ríme ako otrokov, a rozhodol sa zachrániť anglický národ.

Angličania boli kedysi pohanskými útočníkmi z Nemecka a Dánska a mali povesť extrémnych násilníkov. Vysídlili alebo zabili kresťanských Britov a zničili cirkev v oblastiach, ktoré dobyli. Viete si predstaviť, čo cítil svätý Augustín z Canterbury, keď ho pápež Gregor poslal na misiu zachrániť Angličanov? Veľmi sa bál; vlastne sa vrátil na cestu smerom do Ríma, keď prechádzal cez Galiu. Ale pápež Gregor ho nenechal vrátiť sa späť. Povedal: „Je lepšie nezačať dobrú prácu, než začať a vzdať sa pred koncom.“ Augustín z Canterbury tak priniesol evanjelium Angličanom v roku 582 AD a urobil tak pre milosrdenstvo a vytrvalosť pápeža Gregora Veľkého.

„Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.”

Čítanie z Lukáša je príbehom duchovného otca a syna. Rovnako tak je príbeh Gregora a Augustína príbehom duchovného otca a syna. V čítaní sa Peter podriaďuje Ježišovmu príkazu, aj keď si myslí, že je to strata času. Podriadenie znamená byť pod niekým a podporovať misiu niekoho iného, ​​najmä ak to nechcete. Augustín sa podriadil Gregorovej misii Angličanom. Peter sa podriadil Ježišovej autorite, aj keď Ježiš hovoril o rybolove! Peter si myslel, že je profesionálnym rybárom. Ježiš bol tesár. Čo vedel o rybolove? Ale Peter sa podriadil a úroda bola veľká.

„Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.”

Augustín aj Peter sa stali rybármi ľudí. Ale predtým, ako sa to mohlo stať, museli sa obaja podriadiť. Zmyslom celého bytia synom nášho Otca je stávať sa viac ako on. A aby sa to stalo, musíme odmietnuť naše vlastné súdy a prijať súdy nášho Otca; zvlášť keď to nechceme. To je nebeská múdrosť. Otec by aj z vás bezpochyby chcel urobiť rybárov ľudí. Najprv však musíte byť ochotní sa mu podriadiť. Ako to urobíte? Nabudúce, keď budete mať iný názor ako ten druhý, zastavte sa! Vypočujte si jeho názor a zmýšľanie za tým. Potom premýšľajte o svojom vlastnom stanovisku a pochopte zmýšľanie, ktoré je za tým. Potom pozvite tú druhú osobu, aby sa s vami modlila a hľadala Otcov názor. Alebo s tým choďte za svojim kňazom a požiadajte ho, aby s vami hľadal Otcovu vôľu. Každý spor sa môže stať krokom k duchovnej zrelosti. Svoje názory môžete zmeniť zmenou myslenia, na ktorom sú založené. Ako viete, kedy ste dospeli? Budete lepšími rybármi ľudí.“