Archív značiek: Sebaľútosť

Richard Rohr – Na prahu premeny 263.: Potná chyža

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty tretí

„Zo sebaľútosti a z neustáleho zaoberania sa pocitmi, ktoré je ťažké striasť, vedie niekedy jediná cesta, totiž že si uvedomíme svoje spojenie s predlhou históriou, s ostatnými bytosťami žijúcimi na Zemi v súčasnosti a s dlhou budúcnosťou ďalšieho vývoja. V takýchto chvíľach je možné v sebe prebúdzať solidaritu s ľuďmi, ktorí teraz trpia, budú trpieť a trpeli pred nami. Sám som niekoľko krát pobudol v potnej chyži s domorodými Američanmi. Do chyže sa vnesie dvadsať osem rozžeravených kameňov, ktoré symbolizujú ženský cyklus, a potom sa v temnej pare, nahí a v nepohodlí, modlíme za svojich predkov, ktorí tu žili pred nami, za tých, ktorí žijú dnes, za deti a vnúčatá, čo majú ešte len prísť. Akoby človek zároveň podstupoval sviatosť krstu vodou, brutálne úprimnú spoveď a veľmi intímne spoločenstvo so svojimi bratmi! Muži tento obrad rešpektujú, pretože ho nemôžu predstierať. V mnohých rezerváciách je to zďaleka najúspešnejšia forma liečenia závislostí. Cirkev sa má od domorodých národov mnohé čo učiť – napríklad to, čo to v skutočnosti sú sviatosti.

Dokážem menovať konkrétnych ľudí, s ktorými zdieľam svoje utrpenie a ktorých utrpenie zdieľam ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 292.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Al-Anon 01. apríl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Spokojný a vyrovnaný človek nemá nijakú potrebu vyhľadávať u iných nedostatky. Ak v našom myslení vedie jedna kritická myšlienka k ďalšej, zvyk nepriaznivo posudzovať iných môže narásť do nadmerného kritizovania. Takáto kritika vytláča lásku a na druhej strane nás vedie k tomu, že sami seba ľutujeme, pretože ľudia na nás nereagujú tak, ako by sme chceli.

Nemôžem zmeniť druhého človeka a nemám nijaké právo na to, aby som to skúšal. To, čo môžem zmeniť, je môj náhľad na život, aby som dokázal vnímať dobré a príjemné kvality iných. Môžem to robiť tak, že budem žiť podľa programu Skupiny.

Pripomienka na dnešný deň

S pomocou Skupiny môžem zmeniť svoj starý zničený svet na nový a žiarivý. Často som videl, že sa to podarilo mnohým, ktorých som stretol v Skupine. Keď takéto zmeny vidím, viem, že sa to môže stať aj mne.

Modlitba

„Prosím o pomoc vyššiu moc, aby mi pomohla zmeniť moje malé víťazstvá na väčšie tým, že budem každý deň žiť tak, ako najlepšie viem kvôli sebe aj kvôli ostatným, s ktorými prídem do styku.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom