Archív značiek: Denné meditácie

Richard Rohr – Na prahu premeny 248.: Učiť sa vysporiadať s ranami života

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty ôsmy

„Neskôr v živote si muž, ktorý ako chlapec prešiel iniciáciou, spomína na svoje poranenie a táto spomienka mu pomáha prejsť ďalšími nevyhnuteľnými životnými zraneniami a porážkami a integrovať ich. Pamätá si, že je súčasťou širšieho príbehu a že nie je ani jediný, ani prvý, kto narazil na obtiažťažkosti.

Pretože dnes žiadnu takúto dramatickou a vedomou iniciáciou neprechádzame, nevedú nás naše rany k žiadnemu širšiemu príbehu. Pri absencii týchto sviatostí si len sťažujeme, trpíme depresiami a prichádzame o všetku posvätnú perspektívu. Cena, ktorú za to platíme v podobe neuróz, zlosti a sporov, môže veľmi ľahko zvnútra rozložiť modernú sekulárnu kultúru.

Musíme sa čím skôr začať učiť a často si to opakovať, že rany môžu vytvárať múdrosť, pokiaľ ich prijmeme ako učiteľov.

Ako mňa učili, aby som sa vysporiadával so svojimi ranami?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 277.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 247.: Posvätné porananie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty siedmy

Zranení budete. Vašou úlohou je nájsť vo svojich ranách Boha a milosť. Preto Ježiš povedal Tomášovi: „Polož sem prst. Pozri sa na moje ruky. Natiahni ruku a vlož mi ju do boku“ (Jn 20, 27). Tomáš sa snažil uchopiť tú situáciu rozumom, ako to muži zvyčajne robievajú, Ježiš ho teda musel donútiť, aby zakúsil priami fyzický kontakt s ľudskou bolesťou – teda s bolesťou Ježišovou, s Tomášovou vlastnou schopnosťou súcitu s Ježišovou bolesťou a veľmi pravdepodobne i s Tomášovou vlastnou potlačenou bolesťou. Hlboké uzdravenie musí prebiehať tiež telesne a emocionálne, nie len abstraktne.

Ježiš chcel, aby Tomáš vo svojom tele fyzicky poznal a aby sa postavil čelom k tragédii toho všetkého – a potom aby pochopil, že to žiadna tragédia nie je! V tomto poradí! Týmto spôsobom sa z rán stávajú posvätné rany. Toto je princíp každého skutočného obrátenia v kresťanskej ekonómii spásy: vôbec nie OKOLO, vôbec nie POD, vôbec nie NAPRIEK, ale SKRZ – CEZ – PROSTREDNÍCTVOM poranenie sme uzdravení a spasení.“

Ako svojmu súčasnému poraneniu umožňujem, aby ma učinilo múdrejším?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 276.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 246.: Ochota ponúknuť dar

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty šiesty

„Pri kresťanskej eucharistickej bohoslužbe prinášajú ľudia k oltáru chlieb a víno, a posvätený pokrm sa potom zase z oltára vracia k tým, ktorí ho predtým priniesli. Tento pohyb je dobrý: čokoľvek sme ochotný odovzdať , vracia sa nám ako Večný Kristus. „Čokoľvek je ponúknuté ku Vteleniu, je týmto vykúpené,“ hovorili niektorí ranní cirkevní otcovia.

Tomu rozumie každý rodič. Keď vám dieťa prinesie svoje čmáranice a maľovky, radostne sa usmejete a vystavíte ich na chladničke! Dieťa prekypuje uspokojením a pýchou. Samozrejme, že to nie je žiaden van Gogh, ale na tom nezáleží. Nebola to dokonalosť daru, ale Janíčkova ochota a túžba dať dar, čo vám spravilo radosť a čo stvorilo vskutku „sviatostnú“ chvíľu. S Bohom je to rovnaké. Každý deň prapodivne odopierame sviatosti sami sebe tým, že lipneme na akejsi dokonalosti a mágii.

Ako vidím sám seba v najvyššej realite Božej?
Dokážem si predstaviť seba samého ako vždycky napojeného a neustále prebývajúceho v tejto nekonečnej láske?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 275.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 245.: Pojem hriechu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty piaty

„Mnoho z nás sa učilo slovo hriech nenávidieť. Toto slovo sa často používa k obviňovaniu, vylučovaniu, zatracovaniu, haneniu a súdeniu podľa vonkajších kritérií, k vytváraniu delítok a k nastolovaniu povýšenosti.

I Ježiš sa s týmto problémom stretol: spomeňte si na onoho človeka slepého od narodenia (Jn 9). Učeníci chceli vedieť, koho hriech jeho slepotu zavinil – či hriech toho muža, či jeho rodičov. Vo vtedajšej kultúre sa malo za to, že hriech sa môže dediť alebo, že k nemu dochádza len v rámci určitej kasty alebo skupiny. Týmto nepochopením sa mylne ospravedlňujú predsudky a nenávisť v celých dejinách. Moje rodné mesto (Rohrovo) napríklad vysiela po celej Amerike skupiny protestujúcich s obrovskými ceduľami s nápisom: „Boh nenávidí buzerantov“.

Slovo „hriech“ i pojem hriech musíme vykúpiť, ak ním máme prestať zatracovať či vylučovať, a začať ho používať k osvieteniu. Inak sa nezbavíme nebezpečnej naivity ohľadne vlastného potenciálu ku zlu. Keby význam slova „hriech“ neevokovalo tak priamočiaro význam „Boh sa na teba hnevá pretože…“, snáď by pre nás bolo jednoduchšie osvojiť si nový spôsob používania tohto slova. Dokým nám však slovo „hriech“ umožňuje hovoriť v Božom mene tak, aby sme trestali, či hanili druhých, bude toto slovo nebezpečné.

Čo mne samotnému napadá, keď počujem slovo „hriech“?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 274.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 244.: Dve ekonómie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty štvrtý

„Kedykoľvek si pomyslíte, že ste dosiahli cieľa, budete čoskoro nútený opäť čeliť vlastnej malosti. Budete si musieť priznať, že ste sa v niečom veľmi dôležitom prepočítali. Že ste sami seba brali príliš vážne, alebo že ste a proste zmýlili. Toto ustavičné striedanie milostí a hriechov tvorí živú dynamiku duchovnej cesty. Svätý Gregor z Nicei vo štvrtom storočí napísal, že „hriech je odmietnutie rásť“.

Tieto nevyhnutné pády sa stanú prepadliskom, ktorým môžete konečne vystúpiť zo seba samých – a skrz ktoré môže vstúpiť Boh. Ekonómia zásluh a odmien je statická, obmedzená a slúži len sama sebe, usiluje iba o dočasné zisky. Oproti tomu milosť je dynamický pohyb utváraný a vedený Bohom, ktorý so zdanlivými úspechmi vôbec nesúvisí. Krok od prvého k druhému predstavuje prvé nevyhnutné obrátenie. Odtiaľto vás už ďalej povedie milosť. To vám sľubujem.

Aké obrátenie som zažil v posledných piatich rokoch?
Čo sa stalo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 273.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 243.: Časť celku

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty tretí

„Zrelá mužská duchovnosť prináša mužom živé spojenie so Stredom všetkého a súčasne i so stredom seba samých. Ukazuje nám, že sme súčasťou Celku, pritom však nie sme týmto celkom. Ani Stredom nie sme my sami, ale sme s týmto Stredom spojení. Naše správne miesto sa nachádza vo vnútri tohto jedného vesmíru! Svätý Bonaventúra povedal, že Boh je Jedno, „ktorého stred je všade a obvod nikde“. Keď ste takto spojení, potom vskutku všetko má svoje miesto – vrátane vás. Nemusíte súperiť o postavenie, moc ani nadradenosť.

Skutočnosť, že také veci ako triedne rozdiely, rasizmus, homofóbia, vojny a konzumerizmus pretrvávajú vo vysokých poschodiach náboženského života ešte dve tisíc rokov po Ježišovom vtelení, mi napovedá, že sa stále nachádzame v ranných, možno dokonca detských rokoch kresťanskej skúsenosti. Nevieme, že už sme v bezpečí dospeli „domov“ a že týmto domovom je naša pospolitosť. Ako by sme mohli dosiahnuť „dokonalého nebeského šťastia“, keby sme si vážne mysleli, že niekto, koho sme milovali, sa do neho nedostane tiež?

Kedy a ako som zakúsil živé spojenie so Stredom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 272.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 242.: Všeobecný rej

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty druhy

„Pokiaľ človek zažil čo i len na jediný okamžik skutočne duchovné stretnutie, vie, že to nie je on, kto ho vytvára, ale že pochádza z miest, ktoré ho presahujú, ktoré nemá pod kontrolou a ani mať nemusí. Ide o vpravde úžasnú milosť. Človek potom vie, že je vedený v akomsi veľkom „víťaznom sprievode“, ako to nazýva Pavol (2 Kor 2, 14), a že jeho úlohou je túto skutočnosť len pripustiť a zúčastniť sa jej.

Teraz už chápe, že dostal pozvanie k tomu, čo Thomas Merton tak skvele nazval „všeobecným rejem“, pri ktorom môže „pustiť… tú strašnú vážnosť po vode“. Jeho ego sa v tomto sebestačnom vesmíre samo od seba prirodzene scvrkne a poznanie, že som len zrnkom piesku v obrovskom a krásnom vesmíre, pôsobí takmer ako úľava. Potom prestane existovať akákoľvek súkromná spása, o ktorú by som mal usilovať, i dokonalá mravnosť, ktorú by som si mal osvojiť. Človek potom šťastne prikladá ruku k dielu, ktoré sa deje neustále, všade, a dokonca i bez neho, ale teraz už s ním.

Ako a kedy som zakúsil „všeobecný rej“ života?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 271.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 241.: Tváre vylúčených

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty prvý

„Aké hlboké pravdy evanjelia máme ako moderní ľudia strach vidieť? Všimli ste si niekedy, že Ježiš vôbec neposkytuje odpovede na otázky zákona a poriadku, ktoré od náboženstiev vyžadujú kultúry? Ježiš nikdy nehovoril o „rodinných hodnotách“, inštitucionálnej loajalite, národnej bezpečnosti ani o vojnovom hospodárstve, čo všetko dnes cirkev i politici chápu ako samozrejmé náboženské hodnoty. Ježiš v skutočnosti nebol moc dobrým príkladom rodinných hodnôt: zostával sám, žil v celibáte, bol bezdentý a nemal pravidelný príjem ani „miesto, kam by zložil hlavu“.

Je zrejmé, že Ježiš mal úplne opačnú agendu, takú, proti ktorej sa stavia svet rovnako silo ako cirkev. Ježiš od nás požaduje, aby sme sa zjednotili v solidarite s ľudskou slabosťou a utrpením, s outsidermi, s utlačovanými a so znevýhodnenými. Pokiaľ nie sme schopný prijímať tieto „sviatosti ľudskej porušenosti“, ktoré vidíme všade okolo seba, ako by sme mohli mať odvahu objaviť, že i my sami sme porušený? Ako potom poznáme trpiacu tvár Boha, ktorý tieto sviatosti stvoril?

V čej tvári som tento týždeň zahliadol Boha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 270.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 240.: Prvotný hriech

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty

„Kresťanstvo dáva nášmu základnému poraneniu meno „prvotný hriech“. To sú však nešťastne zvolené slová, pretože to implikuje prevynilosť (vynovitosť). Sústredíme sa na prvotný hriech a zabúdame na prvotné požehnanie (Gn 1, 26-27). Ale zase sa tým snažíme realisticky poukázať na existenciu základnej tragickej rany, aby nás potom tak neprekvapilo či nešokovalo, až sa sama prejaví.

Pokiaľ máme veriť tradičným mužským iniciačným rituálom, predstavuje táto rana jedinečný priechod – dokonca jediný možný priechod. Chlapci pri týchto rituáloch vždy utrpeli nejaké zranenie, či už rituálne, symbolické, alebo – čo bolo najčastejšie – fyzické. Okolo toho sa všetko točilo. Je to azda náhoda, že kresťanstvo uctieva kruto zraneného muža?

Keď budem hriech vnímať ako poranenie, ako sa zmení spôsob, ako s hriechom narábam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 269.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 239.: Rodinné zranenie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tridsiaty deviaty

„Tolstoj v Anne Kareninovej napísal: „Všetky šťastné rodiny sú si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svojom.“ Sme zranení vo svojich počiatkoch, aj ak sme mali napríklad len „uchádzajúceho tatina“, ktorý chcel byť dokonalým tatinom. Ale čo keď je to tak, že toto poranenie je nutné?

My všetci žijeme nežité životy svojich rodičov a svojej kultúry. Nesieme v sebe svoj vlastný druh porušenosti, ktorá v nás vyvoláva pohnutie a bolesť a túžbu. Keď trpíme za svoju matku a otca, istým spôsobom ich tým ctíme. Bolestivo postrádať vlastnú celosť a plakať nad vlastným životom je pravdepodobne nevyhnutné, pretože nás to poháňa vpred. I k Bohu.

Aké je moje rodinné zázemie?
Koho nežitý život žijem
?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 268.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov