Archív značiek: Priateľ

Richard Rohr – Na prahu premeny 266.: Aj tak už to viete

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty šiesty

„To najlepšie, čo môžeme robiť ako učitelia, veriaci, priatelia, partneri a milenci, je pomáhať druhým uvedomiť si vlastnú duchovnú intuíciu a dôverovať jej. Táto pramení z hlbšieho miesta vo vnútri, o ktorom kresťania hovoria, že je do neho vliata Božia láska (Rim 5;5), neustále volajúca „Abba“ – dôveryplné meno, ktorým dieťa volá svojho otca (Gal 4; 4 – 7). Ten vnútorný hlas už pravdu pozná (1 Jan 2; 21), vie, že ste synovia i dediči Boží! Všetci čakáme a dúfame, že niekto túto intuíciu potvrdí, pretože nám samotným príde až moc dobrá, než aby mohla byť pravdivá.

Boh zasieva pravdu do každého človeka a našou úlohou je aby sme ju jeden druhému potvrdzovali. Nikdy nezostávame osamotený. Boh nám ponúka skutočne vedenie a sprevádzanie a najhlbšiu pravdu zvnútra – kiež by sme jej len dokázali dôverovať! Prehnaný dôraz na vonkajšiu cirkevnú autoritu často spôsobuje, že ľudia tento najhlbší a najpravdivejší vnútorný hlas, ktorý neustále volá „Abba“ – „Otče“, zľahčujú a nedôverujú mu.

Kedy som nedôveroval svojej hlbšej intuícii?
Kedy som tejto intuícii dôveroval natoľko, aby som podľa nej jednal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 295.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Priateľ

Kto vie, či to ten, ktorému sú tieto slová určené bude niekedy čítať? Neviem! Napriek tomu ich to napíšem, možno ako modlitbu, lebo žiadne slová modlitby nezostanú nevypočuté.

Usmievam sa.
Usmievam sa
na Teba, priateľu.

Čosi, v čo som dúfal,
že z Tvojho vnútra
vykvitne,
si vytrhal…
si nazval…
plevä,
že z Tvojho vnútra
čosi vymizne si dúfal.

Usmievam sa.
Usmievam sa
na Teba, priateľu.

Raz,
verím,
príde ten čas,
sa stretneme
sa naozaj,
sa stretneme
sa v Duši.
Príde ten Čas,
verím zas.

Nechcem, aby si nevedel, a nevadí mi, že sa na to možno budeš hnevať, alebo sa budeš tváriť, že Ti to je jedno, že to pre Teba nemá význam, verím, že má:

ODPÚŠŤAM TI!

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tú podmienenosť, čo v priateľstve nemá miesta.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tú arogantnosť, čo jatrila to citlivé.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tú namyslenú, ješitnú, pýchu, ktorá Ti nedovolila ustúpiť.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tie kruté slová: „slaboch“ “ hysterka“.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal od Teba ako osočovanie a ohováranie.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal od Teba ako mentorovanie, tú zmenu hlasu, postoja, giest i rétoriky, kedy si ku mne hovoril ako „veľký guru“ k sopľavému chlapčaťu.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako keby si jednal s niekým, kto nie je na Tvojej úrovni.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoj prejav nadradenosti.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoje neprijatie reality, že som, aký som, že prežívam, čo prežívam.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal zraňujúco a odmietavo: „Muž nemá právo byť slabý.“

Odpúšťam Ti,
to, čo som vnímal ako Tvoje odmietnutie mňa.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoju prezieravosť.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoje prejavy chlapáctva a machizmu.

ODPÚŠŤAM TI!

1 Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

2 Svoj čas má narodiť sa,
svoj čas má zomrieť,
svoj čas má vysádzať,
svoj čas má sadenice vytrhať.

3 Svoj čas má zabíjať,
svoj čas má liečiť.
Svoj čas má váľať,
svoj čas má stavať.

4 Svoj čas má plakať,
svoj čas má smiať sa.
Svoj čas má zarmucovať sa,
svoj čas má tancovať.

5 Svoj čas má rozhadzovať kamene,
svoj čas má zbierať kamene.
Svoj čas má objímať sa,
svoj čas má zdržovať sa objatia.

6 Svoj čas má hľadať,
svoj čas má niečo stratiť.
Svoj čas má niečo si uschovať,
svoj čas má niečo odhodiť.

7 Svoj čas má trhať,
svoj čas má zašívať.
Svoj čas má odmlčať sa,
svoj čas má prehovoriť.

8 Svoj čas má milovať,
svoj čas má nenávidieť.
Svoj čas má vojna,
svoj čas má pokoj.