Archív značiek: Božia láska

Richard Rohr – Na prahu premeny 266.: Aj tak už to viete

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty šiesty

„To najlepšie, čo môžeme robiť ako učitelia, veriaci, priatelia, partneri a milenci, je pomáhať druhým uvedomiť si vlastnú duchovnú intuíciu a dôverovať jej. Táto pramení z hlbšieho miesta vo vnútri, o ktorom kresťania hovoria, že je do neho vliata Božia láska (Rim 5;5), neustále volajúca „Abba“ – dôveryplné meno, ktorým dieťa volá svojho otca (Gal 4; 4 – 7). Ten vnútorný hlas už pravdu pozná (1 Jan 2; 21), vie, že ste synovia i dediči Boží! Všetci čakáme a dúfame, že niekto túto intuíciu potvrdí, pretože nám samotným príde až moc dobrá, než aby mohla byť pravdivá.

Boh zasieva pravdu do každého človeka a našou úlohou je aby sme ju jeden druhému potvrdzovali. Nikdy nezostávame osamotený. Boh nám ponúka skutočne vedenie a sprevádzanie a najhlbšiu pravdu zvnútra – kiež by sme jej len dokázali dôverovať! Prehnaný dôraz na vonkajšiu cirkevnú autoritu často spôsobuje, že ľudia tento najhlbší a najpravdivejší vnútorný hlas, ktorý neustále volá „Abba“ – „Otče“, zľahčujú a nedôverujú mu.

Kedy som nedôveroval svojej hlbšej intuícii?
Kedy som tejto intuícii dôveroval natoľko, aby som podľa nej jednal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 295.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ekonómia milosti

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty siedmy

„Láska sa môže uskutočňovať iba v ríši slobody. Bez vnútornej slobody na oboch stranách nemôže existovať žiadny skutočný vzťah lásky – len povinnosti, strachu alebo záväzku. Takže všetko je záležitosťou rastu v slobode, čo by sme mohli nazvať „rastom v milosti“.

Božia láska je dokonale slobodná. Nie je vynútená žiadnym našim dobrým skutkom a ani ju nie je možné žiadnym našim zlým skutkom stratiť. Sme v nej chytení a nie je možné ju navýšiť – ani umenšiť – ničím z toho, čo urobíme, alebo neurobíme.

Toto je Božia „večná zmluva“ s dušou. Boh nás nemiluje preto, že musí, Boh nás miluje preto, že chce. To nás oslobodzuje k tomu, aby sme túto lásku jednoducho prijímali, a nie aby sme sa horúčkovite snažili učiniť seba samých hodnými tejto lásky.

Kedy som najviac schopný veriť nie vo svoju vlastnú dobrotu, ale v dobrotu Boha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 256.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Oboje je pravda – Both is True

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemnásty

„Božia láska vám dovoľuje prijať všetko, čím ste: svetlo i tmu. Zrelá spiritualita vás povoláva k obom stránkam vášho života – súčasne.

A viete čo? Ak existuje jedna vec, ktorá je obtiažnejšia než privlastniť si svoju temnú stránku, potom je to celým svojim srdcom uveriť, že ste ešte omnoho viac Synmi svetla (1 Te 5,5), a radovať sa, že vaše maná sú už „zapísané v nebesiach“ (Lk 10,20).

Verím, že som Synom svetla? Čomu doopravdy verím?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 243.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Nevyhnutný predpoklad – Necessary Assumption

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šestnásty

„Ako máme začať čeliť svojej temnej strane? Najlepšie postupne: Nemôžeme skutočne hlbokým spôsobom čeliť temnote, pokiaľ sme predtým nezahliadli skutočné svetlo. Nebudeme mať odvahu postaviť sa tieňu, ak sme predtým nezakúsili v živote nejakú bezpodmienečnú lásku, od Boha či od priateľov. Do tej doby nemáme kuráž / odvahu pustiť sa do tvrdej práce duše. Tento poznatok nám taktiež pomáha byť zhovievaví k ľuďom, ktorí strádajú na úrovni prežitia a nemajú odvahu či nedostali povzbudenie, aby vykonali svoju tieňovú prácu.

Musíme najskôr objaviť zdroj vnútornej istoty, než budeme schopní ustáť neistoty, ktoré prináša každý život. Deti na toto pripravené nie sú, ani adolescenti a mladí dospelí taktiež nie. Skutočná práca duše sa zvyčajne robí v druhej polovici života, i keď niektorí sú k nej donútení omnoho skôr vinou uväznenia či rodinnej tragédie.

Pokúsil som sa čeliť svojmu tieňu skôr, než som nadobudol istotu ohľadne Božej lásky ku mne?
Ako v sebe môžem rozvinúť väčšie uvedomenie tejto veľkej a bezpodmienečnej lásky?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 242.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov