Archív značiek: František z Assisi

Richard Rohr – Na prahu premeny 265.: Vyslobodenie zo zrkadlovej siene

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty piaty

„Obrátenie je možné popísať ako proces, behom ktorého pre nás postupne stráca kúzlo naše malé, izolované ja a my poznávame, ako je vystrašené a nesamostatné. Jediným spôsobom, ako sa vyslobodiť zo strachu a neistoty, je preťať väzby na to,
1. kým si myslíme, že sme,
2. kým si myslíme, že sa máme stať, a
3. kým chcú ostatní, aby sme sa stali.
Z týchto väzieb totiž vzniká sieť pokrivených zrkadiel, ktorá nám nemôže ukázať nič.

Najlepšou cestou, ako z tejto siete uniknúť, je nájsť jedno skutočné Zrkadlo, ktoré ukazuje náš odraz s porozumením a objasňuje nám, prečo robíme veci tak, ako ich robíme. Ten, ktorý všetko chápe, môže všetko odpustiť, a preto tiež Boh skutočne odpúšťa. Ako povedal svätý František z Assisi: „Som tým, kým som v očiach Božích – nikým viac, ale taktiež nikým menej.“

Ako veľký je môj strach? Moja neistota? Čo mi môj strach a neistota naznačujú o väzbách, na ktorých lipnem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 294.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Tieň a osobná štylizácia

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto druhý
Tieň a osobná štylizácia

„V prvej polovici života si mladý muž usilovne stavia vežu, súčasne s tým však, bez toho aby si to uvedomoval, utvára i svoje tieňové ja. Tieň a persona sú totiž korelatívne pojmy. Persona je zvolený obraz seba samých, ktorý chcete ukazovať navonok a podľa ktorého chcete, aby o vás premýšľali druhý. Čím silnejšie je vaše puto k persóne (grécky „maske“), tým väčšie budete mať tieňové ja. K čím menšej persóne ste pripútaný, tým menšie zvyčajne býva tieňové ja. Presne tohto problému sa z veľkej časti týka Ježišova rada nepredvádzať dobré skutky „ľuďom na obdiv“. Preto tiež svätci ako svätý František alebo svätý Filip Neri neváhali použiť čokoľvek, aby dali jasne najavo, že nie sú ani svätci ani svätí! (Františkovo prestrojenie spočívalo v tom, že sa obliekal len do spodného prádla a hral detské hry, zatiaľčo Filip Neri sa skrýval za nemravné žarty a fľaše vína!)

Ako by som popísal svoju persónu – to ja, ktoré chcem ukazovať svetu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 228.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#FilipNeri #FrantišekZAssisi #FľašaVína #DetskéHry #Svätý #Svätec #DobréSkutky #Ježiš #Tieň #PrváPolovicaŽivota #Veža #Persona #ĽuďomNaObdiv #Maska #AkoChcemAbyMaVideli #TieňovéJa #UkazovaťNavonok #PraváTvár #DeňDvestoDruhý #TieňAOsobnáŠtylizácia #Pripútanosť #PripútanosťKPersone #Persóna