Archív značiek: Boh

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 31.03. 2021.

„Nakoľko si ceníte inú osobu? Pre väčšinu ľudí to všetko závisí od toho, ako veľmi ju milujú. Mária vyliala na Ježiša drahú masť v hodnote 20 000 €, a nie na jeho hlavu, ale na nohy, pretože si ho tak cenila. A tým naplnila proroctvo „Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti“ (Izaiáš 52, 7). V dnešnom čítaní vidíme, nakoľko si Ježiša cenil Judáš Iškariotský; na tridsať strieborných, niekoľko stoviek eur. Dôležitá otázka pre vás aj pre mňa teda znie: Koľko stojí iná osoba? 

Potrebujeme poznať Otcovu perspektívu, ak máme nájsť šťastie tým, že sa mu budeme viac podobať. V čítaní od Izaiáša dostal prorok osobitný dar na konkrétny účel. Dostal … „jazyk učenícky, aby vedel slovom posilniť unaveného.” Dostal tiež uši, aby počul, ako k nemu hovorí Božie slovo. To mi hovorí, že unavení majú pre Boha veľkú hodnotu, pretože uschopnil a vyškolil Izaiáša, aby im hovoril jeho slová. Aké odlišné od bežného pohľadu sveta, že vyčerpaní ľudia nestoja za veľa. 

A v žalme objavujeme, že Pán má ďalší konkrétny dar na iný konkrétny účel. „Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne.” Darom je nový život pre srdcia tých, ktorí hľadajú Pána. A účelom je, aby si s radosťou všímali tých ponížených. To mi hovorí, že ponížení aj verní ľudia sú pre Boha veľmi cenní, pretože žalmista nachádzal šťastie v živení sa Božím slovom, aj keď bol ponižovaný mocnými ľuďmi. V Izaiášovi vidíme rovnaký postoj ako mal žalmista. Aké odlišné od názoru sveta, že neúspešní majú malú hodnotu. 

A v čítaní z Matúšovho evanjelia vidíme ďalší dar daný na konkrétny účel. Ježiš uvádza na svetlo Judáša Iškariotského a jeho zlé úmysly. Ale Ježiš ho nesúdi, dáva mu dar slobody a namiesto toho ho necháva uskutočňovať jeho úmysly. To mi hovorí, že Boh miluje aj tých najhorších hriešnikov, pretože láska odmieta ovládať milovaného.

Dozvedáme sa teda toto: Musíme si rovnako vážiť vyčerpaných, neúspešných a dokonca zločincov; rovnako, ako to robí Otec. Môžeme nechať Ducha Svätého vyškoliť nám jazyk, aby prehováral k unaveným slovami, ktoré ich prebudia. A nech otvorí naše uši, aby sme počuli Božie slovo, ktoré nám hovorí. Potom sa budeme tešiť, keď sa budeme sýtiť Božím slovom, aj keď nás budú mocní ľudia ponižovať. V skutočnosti nás v očiach Boha vyvyšujú, pretože on zhliada na ponížených. A ak zhrešíme, majme nádej, že nás Ježiš nechce ovládať alebo odsúdiť; chce nás zmeniť, aby sme boli ako on. Potom nájdeme šťastie, po ktorom túžime.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 294.: Byť milovaný nám umožňuje milovať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty štvrtý

„Boh z nás robí milovníkov tým, že nás miluje – jeho výchova nás k ničomu nenúti ani nás netrestá. Boh nám svojou láskou pomáha zvnútra na čím ďalej hlbšej úrovni – a my potom začíname milovať takmer napriek sebe samým. Boh nás len hladí – či azda nechcete vy sami pohladiť svoje deti? My máme jedinú úlohu, ktorou je život sám, ktorý musíme žiť so všetkým jeho utrpením, túžbami, hriechmi, učením, víťazstvami i prehrami – mnohonásobnými. Boh od nás žiada, aby sme sedemdesiatsedem krát odpustili, než si sami uvedomíme, že práve tak od samého začiatku jedná Boh.

Ako každý rodič je i Boh pripravený nám s touto úlohou tajne pomáhať a pochváliť nás čo i len za jediné horčičné zrnko lásky, túžby, či snahy. Čo iného by vo vás vzbudilo chuť milovať ešte viac? Čo iného by z vás spravilo milenca? Trest teda určite nie.

Akým spôsobom, v akých chvíľach a na akých miestach zakusujem Božiu netrestajúci lásku?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 325.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 291.: Muži a príroda

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty prvý

„Všimli ste si niekedy, že k väčšine podstatných mužských stretnutí s Bohom v Biblii došlo vonku v prírode? Abrahám bol na ceste, Mojžiš u horiaceho kríku, Dávid pásol stádo oviec, Ján Krstiteľ u rieky, Ježiš štyridsať dní na púšti, Ámos sa staral o sykomory, Pavol cestoval do Damasku. Vypadá to, že k týmto stretnutiam nikdy nedochádza v chrámoch, svätyniach. školách ani v synagógach.

Príroda je jediná vec, ktorú muži rešpektujú sami od seba; vedia, že je väčšia a mocnejšia než oni. V prírodnom svete je pre mužov ľahšie, aby sa otvorili, plakali, vzdali, odpustili, objavili seba samých a poznali extatickú radosť. Svoju pravú modlitbu robí veľa mužov práve vonku v prírode.

Kde som sa stretol s Bohom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 320.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 272.: Abakukova kštica

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty druhý

„Jedna židovská legenda rozpráva o menej známom prorokovi podivného mena Abakuk. Ten si varí jedlo a je tým natoľko pohltený, že nemá čas vypočuť si Božiu výzvu, aby išiel nakŕmiť Daniela do levej jamy. (Bél a drak; Da; 31 – 42 ). Jahveho anjel ho ide preto vytiahnuť za kšticu a i s jedlom v rukách ho za Danielom prenesie. Text uvádza, že keď Daniel doje, anjel ho „dopravil ihneď späť do jeho domova“. Abakuk bol teda, ako sa zdá, dosť lenivý a váhavý prorok.

Sám som sa mnohokrát v živote ocitol duchovne na celkom novom mieste, a pritom som vedel, že ja osobne som sa o to takmer nezaslúžil. V takýchto chvíľach som mal pocit, že som bol vzatý a navrátený ako starý Abakuk. Avšak ako plešatiem, obávam sa, že zdvíhať ma a zase stavať na nohy je pre anjela čím ďalej obtiažnejšie.

Kedy ma Boh vyzdvihol a odniesol niekam inam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 301.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 264.: Zmena verzus premena

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty štvrtý

„Medzi zmenou a premenou je rozdiel. Zmena nastáva, keď niečo starého zomrie a niečo nového začína. Premena nastáva, keď sa v procese vonkajšej zmeny zmeníme i my osobne. Vedeli ste, že plánovaná zmena je pre ego ešte omnoho náročnejšia než zmena neplánovaná? Len sa pozrite, ako úprimne nenávidíme všetky tie úrady, ktoré nám vládnu svojimi zákonmi a nariadeniami. Ego hľadá spôsob, ako sa vyhnúť zmenám, kedykoľvek to čo i len trochu ide, ale hlavne vtedy, keď mu tú zmenu nariaďuje iné ego.

Boh si od nás musí zmenu zvyčajne vyžiadať. Koniec koncov, o niektorých nevyhnuteľných zmenách niekedy hovoríme ako o „Božej vôli“, a tieto zmeny si často vynútia skutočnú premenu viac než čokoľvek iného. Kedykoľvek od nás niekto chce, aby sme sa zmenili – nech už je to náš partner, parlament, cirkev či susedské združenie -, okamžite sa ozvú všetky formy vládnuceho a vzdorujúceho ega a spustia obviňovanie, krik, začnú sa brániť a stavať do opozície. Jean Vanier mi pred mnohými rokmi povedal, že mám u väčšiny západných ľudí rovno predpokladať dve zranenia: jedno v ich sexualite a druhé v ich vzťahu k autorite. Zistil som, že mal pravdu.

Akej zmene som sa naposledy zubami nechtami bránil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 293.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 258.: Preč s ľahkými a rýchlymi odpoveďami

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty ôsmy

„Súčasťou dospelosti je i schopnosť dôverovať sám sebe. Dospelý muž sa dokáže pozrieť múdrejším pohľadom na chyby, ktorých sa dopustil, na chvíle, kedy zvolil zlý smer, na falošné začiatky a na stovku ďalších malých i veľkých porážok, ktoré utŕžil. Pokiaľ dokáže sám seba prijať a povedať, že sa poučil z toho, čo urobil dobre – i z toho, čo až tak dobre neurobil -, začne chápať, že neexistujú žiadne ľahké a rýchle odpovede. Podľa väčšiny odborníkov v tejto oblasti sa v procese zrenia všetci posúvame od veľmi dualistického myslenia v mladosti k čím ďalej menej dualistickému mysleniu v dospelosti – od púhej, obyčajnej jednoduchej znalosti faktov a informácií k syntéze, ktorá sa nazýva múdrosťou.

Boh nám často odmieta dávať odpovede. Možno že Boh vie, že žiadna jediná správna odpoveď nie je. Boh taktiež vie, že vie konať dobro aj s našimi chybami. Namiesto toho, aby nám dával odpovede, volá nás Boh ku spoločenstvu.

Čo od Boha skutočne chcem – ľahkú a rýchlu odpoveď, alebo poznanie, že Boh je šťastný, pretože ja existujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 287.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 18.01. 2021.

Pondelok 18.1.2021

Ježišova služba sa začala v tichosti, no veľkolepo, keď na svadbe v Káne premenil vodu na víno. Netrvalo však dlho a dostal sa do problémov. Najprv niekomu odpustil hriechy a uzdravil ho. Iba Boh môže odpustiť hriechy, a tak ho vodcovia obvinili z rúhania. Bolo to v rozpore so zákonom. Po druhé, jedol s hriešnikmi. V Starom zákone platilo, že keď sa niekto nečistý dotkol niekoho čistého, čistý človek sa stal nečistým. Aj to teda bolo v rozpore so zákonom. Po tretie, on ani jeho učeníci sa nepostili. Keď Mojžiš priniesol zákon, iba jeden deň v roku bol dňom pôstu. V Ježišových časoch však už existovalo veľa dôvodov na pôst a mnoho dní bolo pôstnych. Ježiš teda opäť raz porušoval zákon.

Keď sa ho pýtali na pôst, použil obraz svadby. Kto by sa postil na svadobnej hostine? Je to čas radosti a osláv. On je náš ženích – poznať ho a byť s ním znamená, že aj my sa môžeme radovať a oslavovať. Nie sme povolaní postiť sa, ale ak nás oddanosť Bohu vedie k pôstu, potom je to dobrá vec.

Ježiš použil ešte dva ďalšie príklady: o novej záplate na starom odeve a novom víne v starých vínnych mechoch. Ani jedno z toho nefunguje. Starý odev a starý mech na víno predstavujú Starú Zmluvu: riaď sa Zákonom. Novú látku a nové mechy na víno zjavil Ježiš. Všetko je o vzťahu. Všetko je to o láske – láske, ktorá sa prejavuje ako dobrota voči druhým.

Nasledujúce otázky nám môžu pomôcť zistiť, akým spôsobom žijeme: Keď sa pozriem na svoj život: kde robím veci, pretože musím, a nie kvôli láske? Chodím do práce, aby som zarobil peniaze, alebo chcem byť požehnaním pre svoje okolie, predovšetkým pre môjho šéfa? Chodím na omšu, pretože by som mal, alebo aby som rozvíjal svoj vzťah s Ježišom? Sú prípady, kedy sa riadim zákonom a túžbou mať pravdu namiesto toho, aby som sa rozhodol pre lásku? Rozhodnutie pre lásku pravdepodobne povedie k radosti a oslave.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 17.01. 2021.

Nedeľa 17.1.2021

Mám rád čítania, ktoré predstavujú čitateľovi celkom novú perspektívu. Dnešné čítanie je jedno z nich. Najprv kladie otázku, ktorú si väčšina kresťanov nikdy nepoložila; potom dáva odpoveď, ktorú by dalo iba málo kresťanov.

Položená otázka znie, ‘Načo je ľudské telo?’ Inými slovami, prečo sme boli vlastne stvorení s fyzickými telami? Boh stvoril celé nebo a nebeské bytosti, ale to mu nestačilo. Stvoril fyzický svet, ktorý obývame, spolu so všetkými rastlinami a stvoreniami. Potom z prachu Zeme stvoril fyzické telo pre Adama. Inak povedané, všetko, čo bolo predtým, viedlo k fyzickému stvoreniu Adama ako domova pre jeho ducha, Dych Života. Duch Boží našiel bydlisko a to bola ľudská bytosť. Takže to je odpoveď na túto otázku. Ľudské telá mužov a žien majú byť príbytkami pre Božieho ducha. A ak v človeku neprebýva Boži duch, je ako rodinný dom, ktorý je neobývaný a chátra. To je pre mnohých ľudí úplne nová perspektíva.  

Ale pravdaže, do ľudských sŕdc vstúpil hriech a dych Života v Duchu odišiel, lebo Boh a hriech nemôžu byť spolu. Ako mohol Boh vyriešiť tento problém? Veď všetci zhrešili a nebol nikto, u koho by si mohol urobiť príbytok. Keďže tu nebol nikto, kto by mu ponúkol domov, býval na najsvätejšom mieste, aké mohol nájsť; jeho sláva spočívala medzi cherubmi na vrchnáku Archy zmluvy, skrytá pred ľuďmi. Niekedy spočinul na ľuďoch ako Mojžiš alebo proroci, ale Božia sláva sa časom strácala. To mi pripomína človeka vymknutého zo svojho domu, ktorému je stále viac zima. 

Jedinou cestou dopredu bolo odstrániť hriech od mužov a žien a zaplatiť zaň ako požadoval Zákon. To urobil Ježiš. Zaplatil zničením svojho tela a tak mohol získať naše telá. A teraz žije v každom veriacom. A tak v mojom tele nežije jeden ale dvaja. To som ja a Ježišov Svätý Duch. Dych Života sa vrátil. A tak Ježiš vidí všetko, čo vidím ja. Ježiš počuje všetko, čo počujem a prežíva so mnou všetko, čo robím. Takže som zodpovedný za to, aby som svoje telo používal tak, aby sa to Ježišovi páčilo. Prečo? Pretože vlastní moje telo. Zaplatil zaň. Ak sa pridržiavam týchto právd vo svojom srdci, vtedy nemravnosť alebo akýkoľvek hriech prestanú byť pre mňa príťažlivé. Ak zhreším, je to preto, lebo som zabudol na tieto pravdy alebo som ich nerešpektoval. To je odpoveď na tú otázku. Zmyslom a účelom môjho tela je poskytnúť domov pre Ježiša, v ktorom bude rád bývať.

Keď si nabudúce uvedomíš pokušenie k hriechu, uvažuj o svojom tele a jeho zmysle, a o tom, kto v ňom býva a z akých zážitkov by sa tešil. Čoskoro pocítiš príťažlivosť k iným činnostiam než predtým. A budeš mať viac Života než kedykoľvek predtým.“

Vlastná úvaha
Dnes by to bolo na rozsiahlejšie písanie.
Viaceré veci ma v tomto zamyslení vyrušili. Tak ich len nakúsnem:

„Ježiš zaplatil“ je jednou z nich. Myslím, že to nie je úplne to, čo sa stalo Ježišovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Na „zaplatenie“ predsa stačilo, aby na zlomok času vstúpil Ježiš do Sveta a zase odišiel. Na to nebol potrebný kríž. Nie žeby kríž nebol potrebný. Bol! Ale myslím, že nie k tomuto účelu.
Spája sa my s tým skôr slovo „zadosťučinil“, než zaplatil. Zadosťučinil spravodlivosti, lebo Boh je verný sám sebe a svojmu Slovu, teda aj Zákonu, ktorý sám vytvoril.

„Takže som zodpovedný za to, aby som svoje telo používal tak, aby sa to Ježišovi páčilo. Prečo? Pretože vlastní moje telo. Zaplatil zaň.“ je druhé miesto, ktoré ma vyrušuje. Prečo? Pretože v Ňom hýbeme sa a sme. Sme Božím vlastníctvom? A to preto, že Ježiš zomrel a vstal? Boh nás stvoril, a udržiava, ale sme preto Jeho vlastníctvom? Myslím, že nie. Myslím, že tu je dôležitý práve prvok ľudskej slobody, ktorú človek dostal od Boha. Som od Boha. Som Bohom stvorený. Som Bohom chcený. Som Bohom udržiavaný v každý moment môjho bytia. Som v Bohu. A predsa som slobodný odmietnuť patriť Bohu. To bol a je hriech. Čo si myslím, že Ježiš spravil a robí naprieč vekmi, je práve to, že jedno rozhodnutie nie je naveky. Že moje rozhodnutia nepatriť Bohu môžem predniesť Ježišovi a hoci podľa zákona by som bol trvalo oddelený, v milosrdenstve Kristovho príchodu, smrti a zmŕtvychvstania, je obnovené moje spojenie s Bohom. Čiže som Božím vlastníctvom, ale nie len preto, že Ježiš zomrel, ale svojou smrťou toto odovzdanie sa do vlastníctva opäť umožnil. Hriech potom môžeme v istom kontexte vnímať ako spreneveru: ja ako správca Božieho majetku hriechom tento majetok odovzdávam diablovi alebo niekomu inému, alebo si ho beriem pre seba. Prichádzam (som vedený) k Ježišovi a On my umožňuje (On sám to robí) dať veci na poriadok. Ba viac, lebo nie so už „len správca“, ale som aj spoluvlastník. Keď sa spájam s Ježišom, už nie som len správca Božieho majetku, ale som aj spoluvlastníkom. Už nie som len dedičstvom, ale som aj dedičom.
V ľudskej povahe akosi je, že o to svoje sa starám nejak lepšie, než o to cudzie a Boh dobre pozná ľudskú povahu.

Tých vecí k úvahe by tu bolo viac, ale na dnes stačí.

Richard Rohr – Na prahu premeny 254.: Len láska a milosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty štvrtý

„Skutočnú premenu nie je možné nikdy navodiť tým, že by sme v ľuďoch vyvolávali pocit previnenia, viny a hanby. Týmto druhých len paralyzujeme alebo v nich prebúdzame protireakciu a pasívne agresívne správanie. Pre mňa je po štyridsiatich rokoch kňazskej práce stále neuveriteľné, že si to cirkev neuvedomuje. Boh to však vie a motivuje nás omnoho pozitívnejším spôsobom, ktorý žiadne protireakcie nevyvoláva.

Ľudia neustále používajú previnilosť , pocit viny a hanbu, aby druhých donútili k poslušnosti (dokonca i niektorí duchovní jednajú skôr ako žandári), lenže takáto vynútená poslušnosť nemôže vyvolať dlhodobé – či dokonca vôbec žiadne – zmeny, pretože duša zostáva doslova nedotknutá. Duše sa dotýka len láska a milosť, a nie strach, previnilosť, pocit viny ani hanba. Strach, previnilosť, pocit viny, hanba, donucovanie sú úbohé nástroje ega proti egu – a len osobnosť, ktorá podlieha egu, v nich môže vidieť niečo zmysluplného.

Ako na mňa boli použité pocity hanby a previnilosti, aby ma donútili k poslušnosti?
Ako ich ja sám používam voči druhým?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 283.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 15.01. 2021.

Piatok 15.1.2021

V žiadnej situácii nevidíme všetci rovnaké veci. Jedna osoba pozerá na Ježiša na kríži a vidí krutosť ľudí; iná vidí Božiu lásku. Jeden človek sa pozrie na Bibliu a vidí súbor pravidiel pre zbožný život; iný vidí nástroj, ktorý možno použiť na vybudovanie osobného vzťahu s Bohom.

Jedného dňa, keď bol Ježiš v istom dome, sa celý priestor zaplnil ľuďmi, ktorí chceli byť v jeho blízkosti. Ochrnutého muža jeho priatelia vyniesli na strechu. Spravili dieru a spustili chorého na miesto, kde bol Ježiš. Čo videli títo priatelia? Videli zástup, ktorý im bránil prísť k Ježišovi. Videli aj príležitosť dostať sa popri dave ľudí priamo k Ježišovi. Čo videl zástup? Videl, ako niekto urobil dieru v streche a spustil chorého človeka do davu. Možno ich ten hluk vyrušil alebo rozčúlil. Možno videli niekoho, kto sa „predbiehal“. Čo videl majiteľ domu? Videl svoj poškodený majetok. Čo ale videl Ježiš? Videl vieru tých mužov! Každý vidí to, čo je pre neho dôležité.

V žiadnej situácii nepočujeme všetci to isté. Jedna osoba počuje slovo nápravy a počuje kritiku; iná počuje usmernenie. Jedna osoba počuje slová lásky a nemôže im uveriť; iná ich prijíma.

Ochrnutý muž bol spustený pred Ježiša. Ježiš videl vieru a povedal: „Dieťa, tvoje hriechy sú odpustené.” Čo počul tento ochrnutý muž? Počul, ako ho Ježiš nazýva Božím dieťaťom. Čo počul dav? Počuli, ako Ježiš odpúšťa hriechy ochrnutého muža. Možno boli sklamaní alebo zmätení, pretože muž zjavne potreboval fyzické uzdravenie. Čo počuli zákonníci? Mysleli si, že počuli Ježiša, ako sa rúha. Každý počuje to, čo je pre neho dôležité.

Nie vždy v každej situácii chápeme veci rovnako. Jedna osoba verí, že Boh je nahnevaný sudca, a tak sa vyhýba vzťahu; iná verí, že je milujúcim Otcom a túži po vzťahu. Jeden človek verí, že Ježiš žil úžasný život a chce si o ňom prečítať; iný verí, že Ježiš žije úžasný život v jeho vlastnom srdci a chce, aby sa jeho srdce premenilo.

Ježiš uzdravil ochrnutého muža, aby ukázal, že má autoritu odpúšťať hriech, ale čomu veril ten človek? Veril, že bol uzdravený a jeho odpoveďou bola poslušnosť. Ježiš mu povedal, aby si vzal podložku a odišiel, a muž to urobil. Čomu veril zástup? Verili, že také úžasné uzdravenie ešte nikdy nevideli. Možno stratili zo zreteľa skutočnosť, že to  uzdravenie bolo iba znamením. Poukazovalo na väčšiu pravdu, že Ježiš mal autoritu odpúšťať hriechy bez odvolania sa na Zákon. Všetci mohli byť uzdravení zo svojho strachu zo Zákona, len keby tomu uverili. A čomu verili zákonníci? Verili, že Ježiš si privlastňuje moc, ktorá patrí iba Bohu. Možno to všetko spísali a podali správu náboženským autoritám. Vyhlasovanie sa za Boha bolo podľa Zákona hodné smrti.

A čo tvoja situácia? Čo vidíš? Vidíš duchovný význam tvojich fyzických okolností? Čo počuješ? Máš v srdci strach? Ak áno, budeš počuť nebezpečenstvo. Máš vo svojej búrke pokoj? Budeš ho mať, ak budeš počuť Otcove upokojujúce slová, ktoré hovoria do tvojho srdca. A čomu veríš? Veríš tomu, že si pre svoju vieru Božím dieťaťom? Alebo žiadaš Boha o zázrak, ktorý zmení tvoju fyzickú situáciu? Zamysli sa nad týmto úryvkom z písma. Stotožňuješ sa s ochrnutým mužom, s uzdraveným mužom, s priateľmi, s davom alebo so zákonníkmi? Modli sa, aby Duch Svätý obmäkčil tvoje srdce tým, že ti pomôže odpustiť tým, ktorí sa proti tebe prehrešili. Potom uvidíš, čo vidí Ježiš, budeš počuť, čo počuje, uveríš tomu, v čo verí, a on ťa uzdraví. Buď požehnaný.“