Archív značiek: Počuje

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 15.01. 2021.

Piatok 15.1.2021

V žiadnej situácii nevidíme všetci rovnaké veci. Jedna osoba pozerá na Ježiša na kríži a vidí krutosť ľudí; iná vidí Božiu lásku. Jeden človek sa pozrie na Bibliu a vidí súbor pravidiel pre zbožný život; iný vidí nástroj, ktorý možno použiť na vybudovanie osobného vzťahu s Bohom.

Jedného dňa, keď bol Ježiš v istom dome, sa celý priestor zaplnil ľuďmi, ktorí chceli byť v jeho blízkosti. Ochrnutého muža jeho priatelia vyniesli na strechu. Spravili dieru a spustili chorého na miesto, kde bol Ježiš. Čo videli títo priatelia? Videli zástup, ktorý im bránil prísť k Ježišovi. Videli aj príležitosť dostať sa popri dave ľudí priamo k Ježišovi. Čo videl zástup? Videl, ako niekto urobil dieru v streche a spustil chorého človeka do davu. Možno ich ten hluk vyrušil alebo rozčúlil. Možno videli niekoho, kto sa „predbiehal“. Čo videl majiteľ domu? Videl svoj poškodený majetok. Čo ale videl Ježiš? Videl vieru tých mužov! Každý vidí to, čo je pre neho dôležité.

V žiadnej situácii nepočujeme všetci to isté. Jedna osoba počuje slovo nápravy a počuje kritiku; iná počuje usmernenie. Jedna osoba počuje slová lásky a nemôže im uveriť; iná ich prijíma.

Ochrnutý muž bol spustený pred Ježiša. Ježiš videl vieru a povedal: „Dieťa, tvoje hriechy sú odpustené.” Čo počul tento ochrnutý muž? Počul, ako ho Ježiš nazýva Božím dieťaťom. Čo počul dav? Počuli, ako Ježiš odpúšťa hriechy ochrnutého muža. Možno boli sklamaní alebo zmätení, pretože muž zjavne potreboval fyzické uzdravenie. Čo počuli zákonníci? Mysleli si, že počuli Ježiša, ako sa rúha. Každý počuje to, čo je pre neho dôležité.

Nie vždy v každej situácii chápeme veci rovnako. Jedna osoba verí, že Boh je nahnevaný sudca, a tak sa vyhýba vzťahu; iná verí, že je milujúcim Otcom a túži po vzťahu. Jeden človek verí, že Ježiš žil úžasný život a chce si o ňom prečítať; iný verí, že Ježiš žije úžasný život v jeho vlastnom srdci a chce, aby sa jeho srdce premenilo.

Ježiš uzdravil ochrnutého muža, aby ukázal, že má autoritu odpúšťať hriech, ale čomu veril ten človek? Veril, že bol uzdravený a jeho odpoveďou bola poslušnosť. Ježiš mu povedal, aby si vzal podložku a odišiel, a muž to urobil. Čomu veril zástup? Verili, že také úžasné uzdravenie ešte nikdy nevideli. Možno stratili zo zreteľa skutočnosť, že to  uzdravenie bolo iba znamením. Poukazovalo na väčšiu pravdu, že Ježiš mal autoritu odpúšťať hriechy bez odvolania sa na Zákon. Všetci mohli byť uzdravení zo svojho strachu zo Zákona, len keby tomu uverili. A čomu verili zákonníci? Verili, že Ježiš si privlastňuje moc, ktorá patrí iba Bohu. Možno to všetko spísali a podali správu náboženským autoritám. Vyhlasovanie sa za Boha bolo podľa Zákona hodné smrti.

A čo tvoja situácia? Čo vidíš? Vidíš duchovný význam tvojich fyzických okolností? Čo počuješ? Máš v srdci strach? Ak áno, budeš počuť nebezpečenstvo. Máš vo svojej búrke pokoj? Budeš ho mať, ak budeš počuť Otcove upokojujúce slová, ktoré hovoria do tvojho srdca. A čomu veríš? Veríš tomu, že si pre svoju vieru Božím dieťaťom? Alebo žiadaš Boha o zázrak, ktorý zmení tvoju fyzickú situáciu? Zamysli sa nad týmto úryvkom z písma. Stotožňuješ sa s ochrnutým mužom, s uzdraveným mužom, s priateľmi, s davom alebo so zákonníkmi? Modli sa, aby Duch Svätý obmäkčil tvoje srdce tým, že ti pomôže odpustiť tým, ktorí sa proti tebe prehrešili. Potom uvidíš, čo vidí Ježiš, budeš počuť, čo počuje, uveríš tomu, v čo verí, a on ťa uzdraví. Buď požehnaný.“