Archív značiek: Priatelia

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 15.01. 2021.

Piatok 15.1.2021

V žiadnej situácii nevidíme všetci rovnaké veci. Jedna osoba pozerá na Ježiša na kríži a vidí krutosť ľudí; iná vidí Božiu lásku. Jeden človek sa pozrie na Bibliu a vidí súbor pravidiel pre zbožný život; iný vidí nástroj, ktorý možno použiť na vybudovanie osobného vzťahu s Bohom.

Jedného dňa, keď bol Ježiš v istom dome, sa celý priestor zaplnil ľuďmi, ktorí chceli byť v jeho blízkosti. Ochrnutého muža jeho priatelia vyniesli na strechu. Spravili dieru a spustili chorého na miesto, kde bol Ježiš. Čo videli títo priatelia? Videli zástup, ktorý im bránil prísť k Ježišovi. Videli aj príležitosť dostať sa popri dave ľudí priamo k Ježišovi. Čo videl zástup? Videl, ako niekto urobil dieru v streche a spustil chorého človeka do davu. Možno ich ten hluk vyrušil alebo rozčúlil. Možno videli niekoho, kto sa „predbiehal“. Čo videl majiteľ domu? Videl svoj poškodený majetok. Čo ale videl Ježiš? Videl vieru tých mužov! Každý vidí to, čo je pre neho dôležité.

V žiadnej situácii nepočujeme všetci to isté. Jedna osoba počuje slovo nápravy a počuje kritiku; iná počuje usmernenie. Jedna osoba počuje slová lásky a nemôže im uveriť; iná ich prijíma.

Ochrnutý muž bol spustený pred Ježiša. Ježiš videl vieru a povedal: „Dieťa, tvoje hriechy sú odpustené.” Čo počul tento ochrnutý muž? Počul, ako ho Ježiš nazýva Božím dieťaťom. Čo počul dav? Počuli, ako Ježiš odpúšťa hriechy ochrnutého muža. Možno boli sklamaní alebo zmätení, pretože muž zjavne potreboval fyzické uzdravenie. Čo počuli zákonníci? Mysleli si, že počuli Ježiša, ako sa rúha. Každý počuje to, čo je pre neho dôležité.

Nie vždy v každej situácii chápeme veci rovnako. Jedna osoba verí, že Boh je nahnevaný sudca, a tak sa vyhýba vzťahu; iná verí, že je milujúcim Otcom a túži po vzťahu. Jeden človek verí, že Ježiš žil úžasný život a chce si o ňom prečítať; iný verí, že Ježiš žije úžasný život v jeho vlastnom srdci a chce, aby sa jeho srdce premenilo.

Ježiš uzdravil ochrnutého muža, aby ukázal, že má autoritu odpúšťať hriech, ale čomu veril ten človek? Veril, že bol uzdravený a jeho odpoveďou bola poslušnosť. Ježiš mu povedal, aby si vzal podložku a odišiel, a muž to urobil. Čomu veril zástup? Verili, že také úžasné uzdravenie ešte nikdy nevideli. Možno stratili zo zreteľa skutočnosť, že to  uzdravenie bolo iba znamením. Poukazovalo na väčšiu pravdu, že Ježiš mal autoritu odpúšťať hriechy bez odvolania sa na Zákon. Všetci mohli byť uzdravení zo svojho strachu zo Zákona, len keby tomu uverili. A čomu verili zákonníci? Verili, že Ježiš si privlastňuje moc, ktorá patrí iba Bohu. Možno to všetko spísali a podali správu náboženským autoritám. Vyhlasovanie sa za Boha bolo podľa Zákona hodné smrti.

A čo tvoja situácia? Čo vidíš? Vidíš duchovný význam tvojich fyzických okolností? Čo počuješ? Máš v srdci strach? Ak áno, budeš počuť nebezpečenstvo. Máš vo svojej búrke pokoj? Budeš ho mať, ak budeš počuť Otcove upokojujúce slová, ktoré hovoria do tvojho srdca. A čomu veríš? Veríš tomu, že si pre svoju vieru Božím dieťaťom? Alebo žiadaš Boha o zázrak, ktorý zmení tvoju fyzickú situáciu? Zamysli sa nad týmto úryvkom z písma. Stotožňuješ sa s ochrnutým mužom, s uzdraveným mužom, s priateľmi, s davom alebo so zákonníkmi? Modli sa, aby Duch Svätý obmäkčil tvoje srdce tým, že ti pomôže odpustiť tým, ktorí sa proti tebe prehrešili. Potom uvidíš, čo vidí Ježiš, budeš počuť, čo počuje, uveríš tomu, v čo verí, a on ťa uzdraví. Buď požehnaný.“

DESATORO O TOM AKO BYŤ DUŠEVNE ZDRAVÝ

1. Prijímaj sám seba!

Spoznávaj sám seba, svoje dary, prednosti i slabosti. Váž si sám seba, ale neber sa príliš vážne.

2. Hovor o tom!

Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach a úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná!

3. Buď aktívny!

Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.

4. Uč sa nové veci!

Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. To, čo zvládneme nás blaží, čo nezvládneme, aspoň sme vyskúšali. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať „aspoň som to skúsil“.

5. Stretávaj sa s priateľmi!

Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radostí života.

6. Rob niečo tvorivé!

Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v ateliéri i záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.

7. Zapoj sa a pomáhaj!

Pohyb krídiel motýľa v jednom kúte svete môže spôsobiť búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete a okolo teba. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú dávajú zmysel nášmu vlastnému životu. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.

8. Neváhaj požiadať o pomoc!

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, bolesť prisilná, strata priveľká, strach neznesiteľný – nehanbi sa požiadať o pomoc. Odborníka, alebo len spriaznenú dušu, niekoho kto prežil podobné trápenie.

9. Oddychuj a uvoľni sa!

Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Uč sa aktívne i pasívne oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia. Pre niekoho veselá spoločnosť, pre iného samota, pre niekoho šport, pre iného príroda. Aj dobré jedlo a pitie, či iné slasti vyvažujú stres všedného dňa.

10. Zdolávaj prekážky!

Uč sa brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti osobného rastu. Čo nás nezabije… a je potom čo vyprávať vnúčatám.

11. Neboj sa snívať!

Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť. Snívajme v noci i cez deň. V snoch sa môžeme vznášať a dokázať úžasné veci. Nie všetky sny sa na šťastie splnia, ale niektorým sa môžeme aspoň priblížiť.

12. Ži tu a teraz!

Príliš mnoho minulosti nám bráni vzlietnuť a primnoho budúcnosti na´m nedovolí pevne sa rozkročiť na zemi. Ži teraz a tu najlepšie ako vieš, lepší život nemáš!

A že je tých prikázaní dvanásť?!
Proste nikto nie je dokonalý!