Archív značiek: Abrahám

Richard Rohr – Na prahu premeny 291.: Muži a príroda

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty prvý

„Všimli ste si niekedy, že k väčšine podstatných mužských stretnutí s Bohom v Biblii došlo vonku v prírode? Abrahám bol na ceste, Mojžiš u horiaceho kríku, Dávid pásol stádo oviec, Ján Krstiteľ u rieky, Ježiš štyridsať dní na púšti, Ámos sa staral o sykomory, Pavol cestoval do Damasku. Vypadá to, že k týmto stretnutiam nikdy nedochádza v chrámoch, svätyniach. školách ani v synagógach.

Príroda je jediná vec, ktorú muži rešpektujú sami od seba; vedia, že je väčšia a mocnejšia než oni. V prírodnom svete je pre mužov ľahšie, aby sa otvorili, plakali, vzdali, odpustili, objavili seba samých a poznali extatickú radosť. Svoju pravú modlitbu robí veľa mužov práve vonku v prírode.

Kde som sa stretol s Bohom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 320.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Štvrtok 18.03. 2021.

Dnešné čítanie obsahuje pozoruhodný rozhovor medzi Mojžišom a Bohom. Účelom rozhovoru bolo vyskúšať Mojžišovo srdce. Boh chcel v Mojžišovi odhaliť akýkoľvek vlastný záujem. Dal mu tú najúžasnejšiu ponuku, ale mala háčik. Aby Mojžiš dostal tento úžasný dar, musia zomrieť iní ľudia. Boh povedal: „Nechaj ma teda, aby na nich vzplanul môj hnev, aby ich strávil. Z teba potom urobím veľký národ.“ Inými slovami, ‘Choď odtiaľto preč, aby som ich zničil bez toho, aby som ublížil tebe. Keď sa vrátiš, budeš otcom veľkého národa.‘ To mi pripomína situáciu, keď Boh hrozil zničením Sodomy ohňom, ale neurobil to, kým Lót a jeho rodina neodišli. Lót a jeho rodina skutočne odišli a Sodoma bola zničená. Mojžiš za podobných okolností odmietol odísť. Namiesto toho prosil o milosť pre Izraelitov a tí neboli zničení. Mojžiš sa vzdal príležitosti byť otcom veľkého národa, aby prosil o milosť pre Izraelitov. 

Vidíte, že rovnakej skúške bol podrobený Lót aj Mojžiš, ale odpovedali odlišne kvôli tomu, čo mali zapísané v srdci. Keď dostal Lót ponuku na výber akejkoľvek zeme, ktorú chcel, vybral si pre seba to najlepšie a nechal svojmu strýkovi Abramovi (neskôr Abrahámovi) hornatú krajinu. Vlastný záujem bol ešte stále v jeho srdci, keď zanechal Sodomu radšej napospas osudu, než aby prosil ako Mojžiš. Nehovorím, že Mojžiš bol lepší ako Lót. Obaja sú opísaní ako spravodliví. Boh však chcel obom týmto mužom ukázať, čo majú v srdci. 

Keď budete mať nabudúce príležitosť na nejakú výhodu na cudzí úkor, pomyslite na Lóta a Mojžiša. Ak požiadate Boha, aby požehnal ostatných, a odmietnete mať osoh na ich úkor, ukážete tým svoje pokorné srdce. A Ježiš povýši pokorných srdcom. Ale ak sa rozhodnete, tak ako Lót, zachrániť na úkor iných, potom vám Boh ukáže vaše srdce sledujúce vlastný záujem. A zistíte, tak ako Lót, že život nie je vôbec ľahký, keď sa vyberiete touto cestou. A môže byť naďalej ťažký, kým nedovolíte, aby vám Duch Svätý dal dar pokorného srdca. S pokorným srdcom môže Boh s vami hovoriť osobne, rovnako ako s Mojžišom. Osobný vzťah s Otcom Bohom je najlepším darom, aký môžete kedy dostať.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 262.: Proces, nie výsledok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty druhý

„Aby sme porozumeli podvratnej povahe Božieho duchovného volania, pozrime sa ešte raz na Abraháma. Abrahám prešiel z istoty do neistoty, zo situácie, kedy mal všetky odpovede, do situácie, kedy nemal odpovede žiadne. Opustil všetko, aby nasledoval pokyny božieho hlasu. Bolo mu sľúbené, že bude mať toľko synov, koľko je zrniek piesku na pláži a hviezd na nebi.

Ale Abrahám zomrel skôr, než sa tento sľub naplnil. A ja sa v duchu pýtam, či si Abrahám niekedy povedal, že to nevyšlo? Považoval sa za hlupáka, obviňoval sa z nezdaru? Abrahám vložil nádej a vlastnú identitu do iného druhu úspechu. Abrahám dôveroval ceste samotnej, nie iba sľúbenému cieľu. Dnes by sme mohli povedať, že Abrahám dôveroval viac procesu, než výsledku. Viera je omnoho viac metódou, ako teraz dosiahnuť osvietenia, než požiadavkou, ktorú je nutné splniť, aby si človek neskôr zaistil vstup do neba.

Nakoľko som sa vyrovnal s možnosťou, že zomriem skôr, než obdržím odmeny, o ktoré usilujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 291.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 261.: Otec viery

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty prvý

„Muž, ktorý prijíma konvencie šplhania po kariérnom rebríčku, ktorý sa chytí na mýtus úspechu, bohatstva a moci, sa stáva tragickým hrdinom v kultúre konformity. Obvykle sa to mužom stáva vo veku medzi dvadsiatimi a tridsiatimi piatimi rokmi, keď usilovne robia to, čo im ich kultúra hovorí, že by robiť mali. Väčšina mužov v tejto fáze v skutočnosti nevie, kým je. Vedia len, kým by mali byť a čo by mali robiť. Snaha naplniť očakávania sa môže premeniť v pascu, z ktorej uniknúť môže trvať celý zvyšok života.

Abrahám sa vzdal svojej pôdy, rodiny, bohatstva i povesti: „Odíď zo zeme, zo svojho rodiska a z domu svojho otca do zeme, ktorú ti ukážem“ (Gn 12; 1). Abrahám zareagoval na podvratný Boží hlas, ktorý by dnešnému americkému mužovi nedával absolútne žiaden zmysel. Tri z veľkých svetových náboženstiev nazývajú Abraháma Otcom svojej viery, ale väčšina stúpencov týchto náboženstiev s Abrahámovou cestou vôbec nesúhlasí.

Robím stále to, čo mi iné hlasy (mimo hlas Boží) hovoria, že by som robiť mal – alebo som vstúpil na cestu podobnú tej Abrahámovej?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 290.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov 02.04. 2020

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca

Štvrtok 02.04. 2020.

Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 51-59

„Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“

Zamyslenie:
„V týchto častiach Písma Ježiš žiada, aby jeho poslucháči zaujali k nemu postoj. To isté žiada od teba i odo mňa. ‚Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo neuvidí smrť naveky.‘ Jeho poslucháči sú ohromení a dospeli k záveru, že je posadnutý. Pripomínajú mu, že Abrahám zomrel, a tiež aj všetci proroci. Hovoria, ‚Kto si myslíš, že si?‘ Musíš byť šialený!

Ježiš nepotrebuje, aby mu to pripomínali, pretože si tú udalosť pamätá. Keď Boh hovoril s Abrahámom, Ježiš tam bol tiež. Ako je to možné? Pretože sú večne zjednotení. Ježiš raz povedal: ‚Ja a Otec sme jedno.‘ Žalmista nám pripomína, že Pán večne pamätá na svoju zmluvu; takže Ježiš nikdy nezabudne na zmluvu, ktorá bola uzavretá s Abrahámom. Toto je alternatívna perspektíva. Ježiš nie je posadnutý ani šialený; on je Boh. Ale uvidia jeho poslucháči pravdu? Boží prísľub Abrahámovi, potvrdený Izákovi, bude záväzný pre tisíce generácií. A aký je to prísľub? ‚A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanaán do večného vlastníctva; a budem vašim Bohom.‘ Izraelčania žijú aj teraz v krajine Kanaán. Abrahámovi tiež povedal, ‚Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach.‘ Izraelčania boli povinní preukázať obriezkou, že boli oddelení pre Boha.


Židia nemohli prijať Ježišovo tvrdenie, že Boh je jeho Otcom. Ani to, že bol s Abrahámom, ktorý sa radoval, že vidí jeho deň. Ani to, že on je JA SOM, čo znamená, že je Boh. Tak zdvihli kamene, aby ho zabili. Rozhodli, že Ježiš bol hodný smrti, pretože sa robil rovným Bohu. Ale čo je zvláštne, nemôžu ho zabiť, pretože Ježiš sa skryl a odišiel z chrámového nádvoria. Neokúsil smrť!


Veríte v Ježiša? Veríte, že nikdy neuvidíte smrť? Mnohí kresťania nevedia, čo naozaj veria. Veria v Ježiša, ale tiež veria, že uvidia smrť. Ale Ježiš nám nedal takúto možnosť voľby. Prečo neveriť tomu, čo povedal; že nikdy neuvidíte smrť. Vaša duša bude žiť naveky. Ježiš vás chce konfrontovať s rozhodnutím. Urobte správne rozhodnutie a budete pokojní a plní nádeje až do chvíle, keď poviete svoje posledné Zdravas Mária. Urobte zlé rozhodnutie a strach zo smrti ukradne vaše životné šťastie. Buďte šťastní, nebojte sa.


Ako sa Covid šíri národmi, môžeme si byť istí, že náš Boh dodržiava svoje zmluvy. Môže byť užitočné preskúmať prísľuby, ktoré vám dal. Jedným z užitočných je pre mňa Žalm 62. „On je moja pevnosť, nikdy sa nezakolíšem.“ To sú slová piesne, ktoré boli pre mňa silné v mojich ťažkých chvíľach. Ich sila je stále so mnou. Zvlášť, keď ich spievam a vyhlasujem ako jeho pravdu. Sú vzaté z Žalmu 62. Možno by ste mohli aj vy vyhlásiť ich pravdu.


Žalm 62, 7-9
[7] Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa.
[8] V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
[9] Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, pred ním si srdce otvorte; Boh je naše útočište.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #Otec #Syn #Ježiš #Abrahám #JaSom #Boh #SmrťNaveky #Viera #KtoZachováMojeSlovo #NeuvidíSmrťNaveky #Kameňovanie #Chrám #Odišiel

Vlastná úvaha:

Prvé, čo ma zarazilo bolo, že Ježiš hovorí: „neuvidí smrť naveky“ a židia hoc Ho citujú predsa hovoria „neokúsi smrť naveky“. Ježiš hovorí: „Kto zachová moje slovo“. Židia nezachovali Jeho slovo ani na krátku chvíľu. Možno ani nepočúvali poriadne Jeho slovo. Možno už mali v hlavách svoj plán. Možno počúvali len to, čo chceli počuť. Ale konflikt eskaluje ďalej, keď Ježiš označuje židov za luhárov: „bol by som luhár ako vy“. Ježiš používa slová samotných židov „vy hovoríte: -On je náš Boh,- a nepoznáte ho.“

Druhé, nad čím som sa zamyslel, bolo, že Abrahámovi Boh povedal: „Tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú zem Kanaán do večného vlastníctva a budem ich Bohom.“ Ak veríme Bohu, ak veríme Božiemu slovu, sme Abrahámovo potomstvo. Na Zemi sme ako pútnici na ceste. Vo svete sme cudzinci. A predsa Boh hovorí, že Svet, Zem, „Kanaán“, nám dáva do večného vlastníctva. Zmluva, ktorú uzatvára Boh s Abrahámom má len jednu stranu: Boh uzatvára zmluvu s Abrahámom a hovorí: „budem ich Bohom.“

Tretí moment mojej úvahy je v slovách: „Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“ Ježiš, ktorý sa skrýva. Ježiš, ktorý vychádza z chrámu. Ježiš, ktorého idú kameňovať – už len vrhnúť kameň z ruky. Kedy idem kameňovať Ježiša? Kedy Ho nútim skryť sa predo mnou? Kedy kvôli mne On odchádza z chrámu? Je to môj hriech? Je to moja slabosť?

„Kto zachováva moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ „…oslavuje ma môj Otec,… ja ho poznám… a jeho slovo zachovávam.“ „Ja Som.“ Veríme tomu? Veríme Jemu? Myslím, že to, čo skutočne dokáže vyhnať Ježiša zo srdca človeka – z Jeho chrámu, je neveriť. Odmietnuť veriť. Spraviť opak toho, čo spravil Abram. Zrieknuť sa práva byť Abrahámovým potomstvom.