Archív značiek: Božie dieťa

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 22. 03. 2021.

„V Kristovi Ježišovi niet odsúdenia.
V Kristovi Ježišovi niet odsúdenia.
V Kristovi Ježišovi niet odsúdenia.

Vo svete je však mnoho odsúdenia. 

Zuzanu dvaja starší falošne obvinili. Ako sudcom im ľudia verili, a tak Zuzanu odsúdili na smrť. Zuzana sa rozhodla zostať čistá a radšej riskovať smrť, ako by sa mala poddať ich žiadostivosti. Boh vypočul jej volanie – mladý chlapec Daniel reagoval na Ducha Svätého, a tak bola nakoniec dokázaná jej nevina. Jej žalobcovia boli odsúdení a usmrtení.

Tí dvaja muži, ktorí videli Zuzanu, dovolili žiadostivosti, aby v ich srdciach nekontrolovateľne rástla. Nepočúvali Boha a nepripomenuli si spravodlivé rozsudky. Ich myšlienky a činy poháňala ich žiadostivosť.
Zuzanin príbeh mi pripomína svätú Máriu Goretti. V jedenástich rokoch ju chcel zneuctiť mladý muž, ktorý sa poddal vlastnej žiadostivosti. Ale pretože ho Mária kategoricky odmietla, zaútočil na ňu a zabil ju. Mária utrpela fyzické zranenia a zomrela. Obete zneužívania však neutrpia len fyzickú, ale aj emocionálnu ujmu.

„Väčšina obetí sexuálneho zneužívania… je vnútorne rozorvaná. Sú odsúdené na pomalú smrť – dlhé krvácanie ducha – kvôli vnútornému zmrzačeniu spôsobenému zneužívaním. Obeť je zmrzačená vo vlastných očiach. Iní v nej môžu vidieť krásneho a nadaného človeka, ale zneužitá osoba sa na seba pozerá s intenzívnym a často násilným odporom. Duch plače a duša krváca… Mnoho týraných detí nemalo silu ani schopnosť odolávať násilníkovi. No je dôležité si uvedomiť, že teraz, keď sú staršie a silnejšie, môžu sa voči týraniu brániť. Môžu zatvoriť uši pred strašnými klamstvami o nich samých, ktoré im násilník nahováral. Môžu sa na seba začať pozerať v pravde – ako na osoby veľmi milované Bohom.“ (CatholicIreland.net Saints July 6)

Žena pristihnutá pri cudzoložstve bola tiež milovaným Božím dieťaťom. Vedela, že konala zle, a že je vinná. Odsudzovala seba samú rovnako, ako ju odsúdili ostatní. Ich kritika bola oprávnená. Nie sme však povolaní súdiť, ale odpúšťať. Takto sa sv. Mária Goretti zachovala k mužovi, ktorý ju chcel zneužiť a ktorý ju zabil. Bála sa, že muž, ktorý ju napadol, pôjde do pekla. Nesmierne sa jej uľavilo, keď mu mohla z celého srdca odpustiť.

V dnešných čítaniach vidíme štyri rôzne situácie: osoba je nevinná, ale odsúdená ostatnými; osoba je vinná a žije s odsúdením druhých; osoba je vinná a aj sama sa odsudzuje; osoba bojuje proti žiadostivosti tela.

Ak si nevinnou obeťou, odporúčam ti nájsť si dôveryhodnú osobu, ktorej budeš môcť rozpovedať svoj príbeh. Ak patríš k vinníkom alebo bojuješ vo vnútri, uvedom si, že môžeš byť slobodný. Ak sa chceš zmeniť, bež k Ježišovi po pomoc a porozprávaj sa s ním. Oslobodí ťa od odsúdenia, ako to urobil pre ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť (Žalm 103, 12). Zahodil všetky naše viny do morských hlbín (Mich 7,19). Odpúšťa všetko, čo sme urobili zle a na naše hriechy si už nespomenie (Jer 31,34). Svätá Mária sa za teba modlí, stará sa o zneužívaných aj o tyranov. Ježiš zaplatil cenu za každý hriech. Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám naše hriechy a očistí nás od každej neprávosti (1 Jn 1,9). Ak sa teda cítiš vinný, povzbudzujem ťa, aby si vyznal svoj hriech a vedel, že ti je odpustené.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 15.01. 2021.

Piatok 15.1.2021

V žiadnej situácii nevidíme všetci rovnaké veci. Jedna osoba pozerá na Ježiša na kríži a vidí krutosť ľudí; iná vidí Božiu lásku. Jeden človek sa pozrie na Bibliu a vidí súbor pravidiel pre zbožný život; iný vidí nástroj, ktorý možno použiť na vybudovanie osobného vzťahu s Bohom.

Jedného dňa, keď bol Ježiš v istom dome, sa celý priestor zaplnil ľuďmi, ktorí chceli byť v jeho blízkosti. Ochrnutého muža jeho priatelia vyniesli na strechu. Spravili dieru a spustili chorého na miesto, kde bol Ježiš. Čo videli títo priatelia? Videli zástup, ktorý im bránil prísť k Ježišovi. Videli aj príležitosť dostať sa popri dave ľudí priamo k Ježišovi. Čo videl zástup? Videl, ako niekto urobil dieru v streche a spustil chorého človeka do davu. Možno ich ten hluk vyrušil alebo rozčúlil. Možno videli niekoho, kto sa „predbiehal“. Čo videl majiteľ domu? Videl svoj poškodený majetok. Čo ale videl Ježiš? Videl vieru tých mužov! Každý vidí to, čo je pre neho dôležité.

V žiadnej situácii nepočujeme všetci to isté. Jedna osoba počuje slovo nápravy a počuje kritiku; iná počuje usmernenie. Jedna osoba počuje slová lásky a nemôže im uveriť; iná ich prijíma.

Ochrnutý muž bol spustený pred Ježiša. Ježiš videl vieru a povedal: „Dieťa, tvoje hriechy sú odpustené.” Čo počul tento ochrnutý muž? Počul, ako ho Ježiš nazýva Božím dieťaťom. Čo počul dav? Počuli, ako Ježiš odpúšťa hriechy ochrnutého muža. Možno boli sklamaní alebo zmätení, pretože muž zjavne potreboval fyzické uzdravenie. Čo počuli zákonníci? Mysleli si, že počuli Ježiša, ako sa rúha. Každý počuje to, čo je pre neho dôležité.

Nie vždy v každej situácii chápeme veci rovnako. Jedna osoba verí, že Boh je nahnevaný sudca, a tak sa vyhýba vzťahu; iná verí, že je milujúcim Otcom a túži po vzťahu. Jeden človek verí, že Ježiš žil úžasný život a chce si o ňom prečítať; iný verí, že Ježiš žije úžasný život v jeho vlastnom srdci a chce, aby sa jeho srdce premenilo.

Ježiš uzdravil ochrnutého muža, aby ukázal, že má autoritu odpúšťať hriech, ale čomu veril ten človek? Veril, že bol uzdravený a jeho odpoveďou bola poslušnosť. Ježiš mu povedal, aby si vzal podložku a odišiel, a muž to urobil. Čomu veril zástup? Verili, že také úžasné uzdravenie ešte nikdy nevideli. Možno stratili zo zreteľa skutočnosť, že to  uzdravenie bolo iba znamením. Poukazovalo na väčšiu pravdu, že Ježiš mal autoritu odpúšťať hriechy bez odvolania sa na Zákon. Všetci mohli byť uzdravení zo svojho strachu zo Zákona, len keby tomu uverili. A čomu verili zákonníci? Verili, že Ježiš si privlastňuje moc, ktorá patrí iba Bohu. Možno to všetko spísali a podali správu náboženským autoritám. Vyhlasovanie sa za Boha bolo podľa Zákona hodné smrti.

A čo tvoja situácia? Čo vidíš? Vidíš duchovný význam tvojich fyzických okolností? Čo počuješ? Máš v srdci strach? Ak áno, budeš počuť nebezpečenstvo. Máš vo svojej búrke pokoj? Budeš ho mať, ak budeš počuť Otcove upokojujúce slová, ktoré hovoria do tvojho srdca. A čomu veríš? Veríš tomu, že si pre svoju vieru Božím dieťaťom? Alebo žiadaš Boha o zázrak, ktorý zmení tvoju fyzickú situáciu? Zamysli sa nad týmto úryvkom z písma. Stotožňuješ sa s ochrnutým mužom, s uzdraveným mužom, s priateľmi, s davom alebo so zákonníkmi? Modli sa, aby Duch Svätý obmäkčil tvoje srdce tým, že ti pomôže odpustiť tým, ktorí sa proti tebe prehrešili. Potom uvidíš, čo vidí Ježiš, budeš počuť, čo počuje, uveríš tomu, v čo verí, a on ťa uzdraví. Buď požehnaný.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 06.11. 2020.

Piatok

„Ak je niekto duchovným synom alebo dcérou, prirodzene príjme hodnoty svojho duchovného rodiča. Ako Pavol hovorí, stanú sa napodobňovateľmi svojho duchovného rodiča. Ak niekto odmietne hodnoty svojho duchovného rodiča, potom sa stane duchovnou sirotou, žijúcou vo svete bez podriadenia sa duchovnej autorite, ktorú sa kedysi rozhodol nasledovať. Pavol spozoroval, že niektorí z Filipanov sa asi stretli len preto, iba aby si naplnili žalúdok chlebom. Iní sa možno stretli, aby radšej zakúsili telesnú alebo sexuálnu lásku, miesto duchovnej lásky. Ich skutky boli hanebné; ich mysle naplnené pozemskými vecami. Ale Pavol povzbudil svoje duchovné deti, aby si cenili duchovné veci, aby stáli pevne v Pánovej láske, a necenili si tak pozemské radosti. V nebeskom kráľovstve sú tie najvzácnejšie veci, ktoré človek má, sú to jeho vzťahy. A Pavol sa tešil duchovným vzťahom lásky s mnohými vo Filipách. Volal ich milovanými, svojimi bratmi a sestrami, svojou radosťou a svojou korunou. Boli pre neho veľmi vzácni. 

Ježiš rozpráva príbeh o hodnotách v Lukášovom evanjeliu, v 16. kapitole. Ak sme Božie deti, tak ho chceme napodobňovať. Takže aké sú jeho hodnoty? V tomto príbehu je nepoctivý správca, ktorý podvádza svojho pána; cení si moc, bohatstvo a telesné pohodlie. Tak čo môže urobiť, keď ho jeho pán prepustí, a nebude mať kde bývať? Rozhodol sa získať si priazeň dlžníkov svojho pána tým, že znížil ich dlžoby v nádeji, že mu dajú ubytovanie, keď stratí prácu. Takže podvádza svojho pána. Keď to pán zistil, jeho reakcia je veľmi prekvapujúca. Svojho správcu nekritizujte ani netrestá. Nie! On ho chváli. Prečo by to robil? 

Ten pán je Božím dieťaťom. Cení si vzťahy nadovšetko ostatné. Túži mať dobré vzťahy so svojimi dlžníkmi, ale oni sa ho boja. Keď tento nepoctivý správca zníži sumu, ktorú dlžníci dlhujú jeho pánovi, myslia si, že jedná v mene svojho pána. Milujú svojho pána viac, pretože niečo z ich dlhu bolo odpustené. Konečne pán dosiahol to, čo naozaj chcel, dobré vzťahy so svojimi dlžníkmi. Duchovní ľudia si cenia duchovné veci viac ako tie pozemské. Aj keď ten správca bol pozemský, a konal nečestne, jeho duchovné ovocie bolo dobré. Toto je príklad Zákona nezamýšľaných dôsledkov. Tí, ktorí si cenia duchovné veci často vidia dobré duchovné dôsledky vyplývajúce zo zlých okolností. 

Chcel by si byť napodobňovateľom Krista, Pavla a pána z tohto príbehu? Ak si ceníš vzťahy, môžeš každý deň urobiť úspešným. Odpusti svojim dlžníkom; ktorí si ťa nevážili, ktorí ťa podviedli, ktorí ti klamali a ktorí ťa zranili. Začni s ľuďmi, ktorí sú ti najbližší. A budú ťa milovať viac ako predtým. Ako Ježiš raz povedal: “Tí, ktorým bolo viac odpustené, viac milujú.” Jedného dňa sa budeš usmievať, keď ťa niektorý z nich bude napodobňovať. A Pavol a Ježiš ťa nazvú svojím milovaným, svojím bratom alebo sestrou, svojou radosťou a korunou.“

Vlastná úvaha

Vyzerá to ako skvelý plán! A predsa to nie je ľahké, ani príjemné. Duchovný rodič – to znie tak vznešene a predstavíme si pod tým pojmom múdreho starca – ale, čo keď je sám nezrelý, vnútorne nekonzistentný a neskúsený na duchovnej ceste? U duchovného rodiča predpokladáme, že zašiel po duchovnej ceste ďalej než ten, ktorý je jeho duchovným dieťaťom. Ako inak by ho mohol viesť, či sprevádzať? Tiež predpokladáme, že takýto duchovný otec je človekom hlbokej pokory a úcty k druhému so schopnosťou porozumieť a vcítiť sa.

A teraz k realite! Toto sú všetko len naše predstavy o ideály duchovného otca.
V realite je to človek ako každý iný, hoci jedinečný. Robí chyby a to aj závažné chyby a to aj v duchovnom sprevádzaní a vedení svojich duchovných detí. Tomu sa nevyhne žiaden duchovný otec a bude sa s tým musieť naučiť žiť – s tým, že na niečo sám nestačí – s tým, že nerozumie svojmu duchovnému dieťaťu – s tým, že spravil závažnú chybu a už ju nemá ako vrátiť späť – s tým, že jeho duchovné deti ho na duchovnej ceste predstihli a on im nestíha…

A tak sa dostávame k podstate tejto úvahy:

Naši duchovní otcovia nás budú zraňovať zlom, ktoré nám vykonajú, či nám spôsobia. Našou úlohou je prijímať od Boha dar odpustenia pre nich – aby sme my mohli odpustiť im, na to my sami nestačíme.

Druhá časť tejto úvahy by mohla mať takýto záver:

Duchovný otcovia budú potrebovať skôr či neskôr spracovať a transformovať vo svojom živote už vyššie zmienené veci:
– s tým, že na problém tohto môjho duchovného dieťaťa sám nestačím (Boh ma pozýva do spolupráce s inými ľuďmi)
– s tým, že nerozumiem svojmu duchovnému dieťaťu, neviem sa doň vcítiť
– s tým, že som spravil závažnú chybu v duchovnom sprevádzaní a už ju nemá ako vrátiť späť
– s tým, že moje duchovné deti ma na duchovnej ceste predstihli a ja im nestíham

Úvaha druhá
Odpustenie bolí, lebo sa trhá niečo z nášho srdca, čo tam nepatrí. Odpustenie je ťažké. Kto zažil hlboké zranenia a zrady od ľudí, ktorým veril, pozná, že len dôjsť k tomu – chcieť odpustiť – sú často roky bolestivej práce (Božej práce) na jeho vlastnom srdci.

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 01.11. 2020.

Nedeľa 1.11.2020

Dnes je sviatok Všetkých svätých, deň keď oslavujeme tých, ktorí nás predišli a sú u Boha v nebi. Vytrvali v životných skúškach a súženiach a teraz v nebi oslavujú Boha.

V minulosti ľudia písali listy a zostavovali dokumenty a pečatili ich voskovou pečaťou. Pečať bola znakom vlastníctva, garantovala autenticitu a chránila obsah. Anjel dostal príkaz, aby označil služobníkov Boha Božou pečaťou, aby mohli uniknúť nastávajúcemu súdu. Spolu s nimi tam bolo nespočetné množstvo ľudí zo všetkých kmeňov a národov, ktorí boli vykúpení Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Prešli si svojim ťažkým obdobím a spolu s ostatnými velebili Boha pred jeho trónom. Aj my môžeme velebiť Boha a spolu s nimi hovoriť ‘Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov.‘ To sú všetko vlastnosti Boha, za ktoré ho môžeme chváliť týmito alebo vlastnými slovami.

Ale ako môžeme my dobrorečiť Bohu? Slovo dobrorečiť v tomto kontexte znamená vzdávať mu česť a oslavovať jeho meno. Našou odpoveďou na jeho veľkosť a dobrotu je chváliť ho a velebiť, oslavovať to kým je a čo robí. Aké slová by si vedel nájsť, aby si opísal Otca alebo Ježiša alebo Ducha Svätého a akými slovami by si im mohol vzdávať česť a velebiť ich?

Keď dobrorečíme Bohu, zároveň dostávame od neho požehnanie. Ľudia často myslia na materiálne požehnanie a modlia sa za tieto veci. Ale požehnanie od Boha je oveľa väčšie. V kontexte týchto čítaní je požehnaním vedomie, že sme deťmi nášho Otca. Aká veľká je láska, ktorú Otec na nás vylial. Víta nás ako svoje deti. Je nezaslúžená ale slobodne darovaná; jeho milosť v akcii. A nimi naozaj sme. Je to akoby nám Ján znovu potvrdzoval naše postavenie. Naozaj veríme, naozaj vieme, že sme deťmi nášho nebeského Otca? Je to pravda.  

Niekoľkokrát som si kládla otázku ‘Kto som ja, aby som vyučovala?’ Raz keď som si kládla túto otázku, istá žena počas tichej chvíľky v rámci pobožnosti vyslovila slová z Listu Galaťanom 4 a Rimanom 8. ‘Si mojim dieťaťom adoptovaným do mojej rodiny.’ Inokedy to bolo ako keby Otec vdychoval do mňa slová ‘Moje dieťa‘. Viem bez pochybovania, že som jeho dieťa. Snáď by si si mohol položiť tú istú otázku a pýtať sa dovtedy, kým si nebudeš istý, kým naozaj si.

Blahoslavenstvá v Matúšovom evanjeliu je ťažké pochopiť zo svetskej perspektívy. Kto by chcel žialiť, byť chudobný v duchu a tak ďalej? Nie je lepšie byť silný, spoliehať sa na seba a ísť svojou cestou? To je predsa spôsob života podľa sveta. Ale my máme lepší spôsob, keď dôverujeme Bohu a veríme, že vo všetkých veciach koná pre naše dobro. Keď sme chudobní v duchu, spoliehame sa na neho. Keď žialime, dostaneme útechu. Keď ho hľadáme, on nás naplní. Ako jeho deti sme schopní zakúsiť jeho pokoj a prinášať ho do tohto zraneného a zraňujúceho sveta. Prežívať Otcovu prítomnosť v našich životoch je ten najpožehnanejší stav. 

Milovaní, ste deťmi Boha. Príjmite jeho pokoj.“

Priateľ

Kto vie, či to ten, ktorému sú tieto slová určené bude niekedy čítať? Neviem! Napriek tomu ich to napíšem, možno ako modlitbu, lebo žiadne slová modlitby nezostanú nevypočuté.

Usmievam sa.
Usmievam sa
na Teba, priateľu.

Čosi, v čo som dúfal,
že z Tvojho vnútra
vykvitne,
si vytrhal…
si nazval…
plevä,
že z Tvojho vnútra
čosi vymizne si dúfal.

Usmievam sa.
Usmievam sa
na Teba, priateľu.

Raz,
verím,
príde ten čas,
sa stretneme
sa naozaj,
sa stretneme
sa v Duši.
Príde ten Čas,
verím zas.

Nechcem, aby si nevedel, a nevadí mi, že sa na to možno budeš hnevať, alebo sa budeš tváriť, že Ti to je jedno, že to pre Teba nemá význam, verím, že má:

ODPÚŠŤAM TI!

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tú podmienenosť, čo v priateľstve nemá miesta.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tú arogantnosť, čo jatrila to citlivé.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tú namyslenú, ješitnú, pýchu, ktorá Ti nedovolila ustúpiť.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako tie kruté slová: „slaboch“ “ hysterka“.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal od Teba ako osočovanie a ohováranie.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal od Teba ako mentorovanie, tú zmenu hlasu, postoja, giest i rétoriky, kedy si ku mne hovoril ako „veľký guru“ k sopľavému chlapčaťu.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako keby si jednal s niekým, kto nie je na Tvojej úrovni.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoj prejav nadradenosti.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoje neprijatie reality, že som, aký som, že prežívam, čo prežívam.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal zraňujúco a odmietavo: „Muž nemá právo byť slabý.“

Odpúšťam Ti,
to, čo som vnímal ako Tvoje odmietnutie mňa.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoju prezieravosť.

Odpúšťam Ti
to, čo som vnímal ako Tvoje prejavy chlapáctva a machizmu.

ODPÚŠŤAM TI!

1 Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

2 Svoj čas má narodiť sa,
svoj čas má zomrieť,
svoj čas má vysádzať,
svoj čas má sadenice vytrhať.

3 Svoj čas má zabíjať,
svoj čas má liečiť.
Svoj čas má váľať,
svoj čas má stavať.

4 Svoj čas má plakať,
svoj čas má smiať sa.
Svoj čas má zarmucovať sa,
svoj čas má tancovať.

5 Svoj čas má rozhadzovať kamene,
svoj čas má zbierať kamene.
Svoj čas má objímať sa,
svoj čas má zdržovať sa objatia.

6 Svoj čas má hľadať,
svoj čas má niečo stratiť.
Svoj čas má niečo si uschovať,
svoj čas má niečo odhodiť.

7 Svoj čas má trhať,
svoj čas má zašívať.
Svoj čas má odmlčať sa,
svoj čas má prehovoriť.

8 Svoj čas má milovať,
svoj čas má nenávidieť.
Svoj čas má vojna,
svoj čas má pokoj.