Archív značiek: Bezmocní

Prvý krok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty piaty

„Slávny výrok svätého Pavla znie: „Kvôli tomu (utrpeniu) som tri krát volal k Pánovi, aby ma toho zbavil, ale on mi povedal: „Stačí, keď más moju milosť; veď v slabosti sa prejaví moja sila.“ A tak sa budem radšej chváliť slabosťami, aby na mne spočinula moc Kristova. Preto rád prijímam slabosť, urážky, útrapy, prenasledovanie a úzkosti pre Krista. Veď práve keď som slabý, som silný.“ (2 Kor 12; 8 – 10).

Toto znie skoro ako spoveď na stretnutí anonymných alkoholikov. Keď cirkev zabudne svoje vlastné evanjelium, Duch ho učí v nových formách. Prvým krokom dvanásťkrokovej liečby hnutia Anonymných alkoholikov je priznať si, že sme bezmocní. Trvá dosť dlho, než človek tento prvý krok spraví. Ako sa zdá, sv. Pavol z neho urobil náplň celého života.

Kde sa v mojom živote ukazuje bezmoc?
Čo to znamená priznať si, že som bezmocný?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 161.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Bezmocní #PrvýKrok #DvanásťKrokov #AnonymníAlkoholici #Alkoholici #Milosť #ApoštolPavol #SvätýPavol #Utrpenie #Osteň