Archív značiek: Prvý krok

Al-Anon 16. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Noví ľudia v Skupine reagujú na prvý krok rôznym spôsobom. (1. krok: Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné.) Väčšina z nich prijíma myšlienku bezmocnosti, ale majú určité rezervy. Je pre nich ťažké uveriť, že neexistuje nič, čo by mohli urobiť, aby priamo prinútili závislého prestať.

Druhý krok okamžite zaznieva ako zvučná správa o nádeji. (2. krok: Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.) Uisťuje nás, že pomoc je na dosah, pomoc moci presahujúcej všetko, čo dokážeme pochopiť alebo si predstaviť.

Čo pre mňa môže táto moc urobiť? Môže nám prinavrátiť duševné zdravie. Môže položiť moje nohy na pevnú zem a ukázať mi spôsob, ako obnoviť svoj život, ktorý môže byť v danom období príliš utrápený na to, aby mi umožnil rozmýšľať triezvo.

Moje zúfalstvo bolo možno také veľké, že som stratil vieru, ktorú som raz mal – úplnú, odovzdanú vieru v niečo, čo je ďaleko za mnou.

Pripomienka na dnešný deň:

V mojej veľkej potrebe útechy a nového uistenia mi druhý krok navrhuje, aby som svoju vôľu odovzdal múdrosti milujúceho Boha vo svojej snahe nájsť rozumný a racionálny spôsob života.

Myšlienka:

„Uvažovanie o tom, čo sa okolo nás deje každý deň, by nám ukázalo, že vyšší zákon než zákon našej vôle reguluje všetky udalosti; že naše bolestivé skúsenosti nie sú nevyhnutné. Láska, ktorá verí, nás zbaví obrovského nákladu starostí. Ó, moji bratia, Boh existuje!“ (Ralph Waldo Emerson)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Prvý krok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty piaty

„Slávny výrok svätého Pavla znie: „Kvôli tomu (utrpeniu) som tri krát volal k Pánovi, aby ma toho zbavil, ale on mi povedal: „Stačí, keď más moju milosť; veď v slabosti sa prejaví moja sila.“ A tak sa budem radšej chváliť slabosťami, aby na mne spočinula moc Kristova. Preto rád prijímam slabosť, urážky, útrapy, prenasledovanie a úzkosti pre Krista. Veď práve keď som slabý, som silný.“ (2 Kor 12; 8 – 10).

Toto znie skoro ako spoveď na stretnutí anonymných alkoholikov. Keď cirkev zabudne svoje vlastné evanjelium, Duch ho učí v nových formách. Prvým krokom dvanásťkrokovej liečby hnutia Anonymných alkoholikov je priznať si, že sme bezmocní. Trvá dosť dlho, než človek tento prvý krok spraví. Ako sa zdá, sv. Pavol z neho urobil náplň celého života.

Kde sa v mojom živote ukazuje bezmoc?
Čo to znamená priznať si, že som bezmocný?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 161.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Bezmocní #PrvýKrok #DvanásťKrokov #AnonymníAlkoholici #Alkoholici #Milosť #ApoštolPavol #SvätýPavol #Utrpenie #Osteň

Al-Anon 23. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Všetky slová, uvedené v prvom kroku, zahŕňajú celú životnú filozofiu. Mohlo by sa napísať veľa kníh o predmete osobného vzdania sa, ktoré navrhuje prvý krok:

„Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom“.

Ďalšie slová predstavujú uznanie, že sme sa ešte nenaučili zvládať svoje záležitosti múdro:

„ …naše životy sa stali neovládateľné“.

Prvý krok nás pripravuje na nový život, ktorý môžeme dosiahnuť len tak, že sa vzdáme toho, čo nemôžeme kontrolovať a deň za dňom budeme pokračovať v obrovskej úlohe toho, že svoj svet budeme dávať do poriadku prostredníctvom zmeny v našom vlastnom myslení.

Pripomienka na dnešný deň:

Múdrosť prvého kroku nebudem aplikovať len do môjho vzťahu s alkoholikom, ale do vzťahov so všetkými ľuďmi a udalosťami v mojom živote. Nebudem sa snažiť zvládnuť ani kontrolovať to, čo je jasne za hranicou mojej sily; zasvätím sa tomu, že budem zvládať len svoj vlastný život.

Myšlienka:

„Existuje jediný kút sveta, o ktorom si môžeš byť istý, že sa dá zlepšiť a to si ty.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom