Archív značiek: Nealkoholik

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 05. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Istý spíker AA (Anonymných alkoholikov) poskytol na jednom stretnutí členom Al-Anon tento neobyčajný pohľad na „druhú stranu ohrady“:

„Nealkoholik v rodine si neuvedomuje, že alkoholik má veľmi zraniteľné postavenie. Neustále musí byť na stráži, pretože hlboko vo svojom vnútri vie, koľko starostí prináša svojej rodine. Vie, že je úplne nastavený kritike.

Ale už ste si niekedy uvedomili, že vaše záchvaty hnevu a nepekné slová sú ako švihanie mečom? Pamätajte, že alkoholik bičuje sám seba – neustále. Ak mu pridávate ďalšie rany, nabádate ho k tomu, aby preniesol niečo zo svojej viny na vás. To mu môže brániť v tom, aby klesol celkom na dno a uvedomil si, ako veľmi potrebuje pomoc, aby mohol nájsť triezvosť.“

Pripomienka na dnešný deň:

Budem sa snažiť pochopiť, ako zúfalo alkoholik kvôli svojej vine trpí. Nepoddám sa pohnútke kopnúť doňho, keď padne. Každý z nás trpí kvôli alkoholizmu iným spôsobom. Ja, ktorý mám Boží dar triezvosti, musím byť tým, ktorý si uvedomuje, že môj partner nie je sám so sebou spokojný bez ohľadu na to, aký drzý a vzdorovitý sa môže javiť.

Myšlienka:

„Ak by som nemal to šťastie a bol alkoholik, ako by som chcel, aby sa ku mne správal človek, s ktorým žijem? Zlaté pravidlo je užitočným nástrojom vo všetkých našich vzťahoch.“

(Zlaté pravidlo: Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ZlatéPravidlo #Nealkoholik #AA #AnonymníAlkoholici #Triezvosť