Archív značiek: Osobná morálna inventúra

Dar viny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty siedmy

„Na tomto mieste chcem citovať kroky 4 – 6 dvanástich krokov Anonymných alkoholikov:

4. krok:

Spravte dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznajte Bohu, samým sebe a druhým ľuďom pravú povahu svojich pochybení.

6. krok:

Buďte úplne pripravený dovoliť Bohu, aby tieto vady odstránil.

Príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8; 3 – 11) skvelo ukazuje, že podľa niektorých z týchto krokov postupoval i Ježiš. Hriešnej žene venuje premieňajúci a potrebný dar viny, neparalyzuje ju však hanbou. Keď zapudí jej žalobcov, povie: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (hanenie nikdy nepomáha), a: „Choď a už nehreš“ (chop sa vlastného života, a pokiaľ to bude nutné, zmeň ho).

Úžasné je i to, ako sa Ježiš vzoprie zákonníkom a farizejom, ktorí by len presadzovali zákony – avšak výhradne len proti tejto žene. Ježiš akoby hovoril: „No tak chlapi, a čo ten muž?“ Previnilí muži musia spraviť nebojácnu morálnu inventúru – ako to urobia aj zákonníci a farizeji.

Akú svoju vinu si musím prisvojiť, než budem môcť dosiahnuť premeny?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 193.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŠtvrtýKrok #PiatyKrok #ŠiestyKrok #AA #AnonymníAlkoholici #DarViny #Vina #Premena #Zákonníci #Farizeji #NebojácnaMorálnaInventúra #MorálnaInventúra #PriznaťSa

Al-Anon 19. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Sebaskúmanie, o ktorom sa hovorí v kroku štyri, je dlhodobým záväzkom. Musím v ňom pokračovať tak dlho, kým nezačnem vidieť chyby, ktoré mi spôsobujú toľko veľa problémov.

Deň za dňom sa musím usilovať postaviť sa tvárou v tvárou voči sebe takému, aký som a naprávať všetko, čo mi bráni v tom, aby som sa stal človekom, akým chcem byť.

Keď rozmýšľam o každom jednom dni a myslím na následky toho, čo som povedal a urobil, môžem pokračovať a prejsť ku kroku päť, ktorý hovorí, aby som tieto nedostatky priznal – najprv Bohu a potom aj sebe v akejsi súkromnej spovedi. Keď to urobím, budem potrebovať odvahu dokončiť tento krok tým, že sa so svojimi omylmi zverím inej osobe, ktorej dôverujem. Takéto priznanie si vyžaduje pokoru a úprimnosť.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď pochopím zložitosť úlohy postaviť sa tvárou v tvár sebe a svojim chybám, budem sa chrániť pred sebaospravedlňovaním a sebaspravodlivosťou. Dobre si uvedomujem, aké je ľahké ospravedlňovať samého seba a zo svojich omylov obviňovať iných a zvlášť závislého či nášho človeka s problémom.

Myšlienka:

„Keď chcem svoje chyby prekonať, najprv musím vedieť, čo to vlastne je. Potom sa k nim musím priznať a nakoniec ich s trpezlivým sebanaprávaním zmenšiť, aj keď sa od nich možno nedokážem oslobodiť úplne.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#PiatyKrok #OsobnáMorálnaInventúra

Al-Anon 18. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Grécky filozof Sokrates povedal: „Poznaj seba“. Štvrtý krok nám hovorí, ako to urobiť, ako uskutočniť nebojácnu morálnu inventúru samých seba. Máme vidieť samých seba takých, akými naozaj sme – náš charakter, motívy, postoje a činy.

Hlboko zakorenený zvyk sebaospravedlňovania ma môže pokúšať, aby som dokázal ospravedlniť každú chybu, keď ju odhalím. Budem obviňovať iných za to, čo robím na pôde, na ktorej som nútený reagovať na ich nesprávne konanie?

Bolo povedané, že dokonca ani psychiater nedokáže kvôli takýmto prekážkam analyzovať sám seba. Toto ma povzbudí, aby som dokázal, že osobná úprimnosť a pokora môže dosiahnuť to, čo vyššie poznanie často nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň:

Celková inventúra mojich dobrých a zlých kvalít môže byť zaujímavá a užitočná ako začiatok mojej práce na štvrtom kroku. No keď som pripravený pustiť sa do toho a napraviť moje chyby, budem pracovať naraz len na jednej alebo dvoch a to tak dlho, ako si to bude vyžadovať, aby som bol spokojný, že som v tom urobil skutočný pokrok a zbavil sa ich.

Myšlienka:

„Dokonalosť je veľmi ďaleko, ale k zlepšeniu môže dôjsť každý deň.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ŠtvrtýKrok #OsobnáMorálnaInventúra #Sebaospravedlňovanie #PoznajSámSeba #DobréIZléKvality