Archív značiek: Piaty krok

Dar viny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty siedmy

„Na tomto mieste chcem citovať kroky 4 – 6 dvanástich krokov Anonymných alkoholikov:

4. krok:

Spravte dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznajte Bohu, samým sebe a druhým ľuďom pravú povahu svojich pochybení.

6. krok:

Buďte úplne pripravený dovoliť Bohu, aby tieto vady odstránil.

Príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8; 3 – 11) skvelo ukazuje, že podľa niektorých z týchto krokov postupoval i Ježiš. Hriešnej žene venuje premieňajúci a potrebný dar viny, neparalyzuje ju však hanbou. Keď zapudí jej žalobcov, povie: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (hanenie nikdy nepomáha), a: „Choď a už nehreš“ (chop sa vlastného života, a pokiaľ to bude nutné, zmeň ho).

Úžasné je i to, ako sa Ježiš vzoprie zákonníkom a farizejom, ktorí by len presadzovali zákony – avšak výhradne len proti tejto žene. Ježiš akoby hovoril: „No tak chlapi, a čo ten muž?“ Previnilí muži musia spraviť nebojácnu morálnu inventúru – ako to urobia aj zákonníci a farizeji.

Akú svoju vinu si musím prisvojiť, než budem môcť dosiahnuť premeny?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 193.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŠtvrtýKrok #PiatyKrok #ŠiestyKrok #AA #AnonymníAlkoholici #DarViny #Vina #Premena #Zákonníci #Farizeji #NebojácnaMorálnaInventúra #MorálnaInventúra #PriznaťSa

Al-Anon 19. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Sebaskúmanie, o ktorom sa hovorí v kroku štyri, je dlhodobým záväzkom. Musím v ňom pokračovať tak dlho, kým nezačnem vidieť chyby, ktoré mi spôsobujú toľko veľa problémov.

Deň za dňom sa musím usilovať postaviť sa tvárou v tvárou voči sebe takému, aký som a naprávať všetko, čo mi bráni v tom, aby som sa stal človekom, akým chcem byť.

Keď rozmýšľam o každom jednom dni a myslím na následky toho, čo som povedal a urobil, môžem pokračovať a prejsť ku kroku päť, ktorý hovorí, aby som tieto nedostatky priznal – najprv Bohu a potom aj sebe v akejsi súkromnej spovedi. Keď to urobím, budem potrebovať odvahu dokončiť tento krok tým, že sa so svojimi omylmi zverím inej osobe, ktorej dôverujem. Takéto priznanie si vyžaduje pokoru a úprimnosť.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď pochopím zložitosť úlohy postaviť sa tvárou v tvár sebe a svojim chybám, budem sa chrániť pred sebaospravedlňovaním a sebaspravodlivosťou. Dobre si uvedomujem, aké je ľahké ospravedlňovať samého seba a zo svojich omylov obviňovať iných a zvlášť závislého či nášho človeka s problémom.

Myšlienka:

„Keď chcem svoje chyby prekonať, najprv musím vedieť, čo to vlastne je. Potom sa k nim musím priznať a nakoniec ich s trpezlivým sebanaprávaním zmenšiť, aj keď sa od nich možno nedokážem oslobodiť úplne.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#PiatyKrok #OsobnáMorálnaInventúra