Archív značiek: Liminalita

Richard Rohr: Nebrať žiadne lacné náhradky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty tretí

„Najbežnejšia náhradka za liminálny priestor je v antropológii známa ako liminoidný priestor. Udalosti a príležitosti, ktoré nastávajú v liminoidnom priestore, vypadajú liminiálne, ale nie sú. V liminoidnom priestore sa nemôže stať nič nového, len sa opakuje to isté. Naša kultúra z nás zo všetkých robí úplných expertov, pokiaľ ide o to vydávať náhradkové skúsenosti za skúsenosti skutočné. Zábava funguje namiesto omše, hlučná hudba a veľké davy nahrádzajú hĺbku a šírku a obyčajná efektná podívaná nahrádza akúkoľvek skutočnú katarziu.

O rozdiele medzi obradom a rituálom nás učil p. Jim Clarke, jeden zo starejších organizácie Rites of Passage (Rituál prechodu). Účelom ceremónie je zachovať status quo, ale rituál vždycky odhaľuje tieň a zmyslom rituálu je nás zmeniť, alebo prinajmenšom uviesť zmenu do pohybu.

Rituál, rovnako ako skutočná divadelná dráma, vždycky vyvoláva katarziu či emocionálne očistenie. My radšej uprednostňujeme ceremónie pred rituálmi, pretože ceremónie od nás tak málo vyžadujú – stačí len prísť a nechať sa baviť. Liminoidná povaha ceremónie nám dovoľuje zostať pozorovateľmi opodiaľ, z diaľky, kdežto skutočný rituál vyžaduje psychickú i fyzickú účasť, možno dokonca i zmenu zmýšľania či zmenu srdca.

Aké skúsenosti vo svojom živote by som označil za liminoidné?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 249.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ústup môže byť postup

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty druhý

„Keď sa rozhodneme vydať do liminálneho priestoru, rozhodujeme sa dať prednosť chaosu nevedomia pred ľahkými odpoveďami a vysvetleniami. Porušujeme svoj návyk, aby sme zistili, či je možné nájsť Boha v tom, čo nám pripadá ako neporiadok. Čoskoro začneme potrebovať nový slovník a nové obrazy, aby sme boli schopní popísať svoj stav – jazyk temnoty skôr než svetla, pustiny skôr než záhrady, prázdnoty skôr než plnosti, hlbokého ticha skôr než slov. Alebo môže naopak ísť o záhradu namiesto pustiny, svetlo namiesto temnoty! Namiesto ústupov späť či do ústrania môže ísť veľmi často o postupy vpred. Čo nám pôvodne pripadá ako krok von, môže nás veľmi často zaviesť do vnútra.

Mužov je potrebné povzbudzovať a sprevádzať ich tým, ako majú v takto neľahkom mieste fungovať. V mnohých mužských iniciačných rituáloch museli chlapci celé dne sedieť v nezmyselnom tichu – dokiaľ nezačali skutočne túžiť po nasmerovaní a vedení k cieľu. K vytvoreniu a udržaniu toho, čo vypadá ako umelo nastavená hranica ticha, samoty, postenia sa, či „ničnerobenia“, budeme vždycky potrebovať povzbudenie a skupinovú spoluprácu. Len málokto to dokáže efektívne urobiť sám.

Túžim po vedení, alebo mám pocit, že mi stále stačia odpovede a slová?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 248.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny – Stáť na prahu 221.

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvestodvadsiaty prvý

„V liminálnom priestore čelíme veciam, s ktorými nič nenarobíme (osudové záležitosti), a veciam, s ktorými nič neurobíme (zbytočnosti). Sú to práve tieto osudové a zbytočné veci, ktoré nevyhnutne spravia niečo s nami. Boh, hovorí sv. Ján od Kríža, je z definície „neznámy“, vždycky za hranicou očakávaného a obyčajného. Takže sa tam musíme vydať.

Musíme sa vymaniť zo svojich zavedených vzorcov, musíme sa ocitnúť v nepohodlí, aby sme získali nové oči. Musíme sa postiť namiesto jedenia, mlčať namiesto hovorenia, zakúsiť prázdnotu namiesto plnosti, anonymitu namiesto persóny, chudobu namiesto bohatstva. Nech už si zvolíme akýkoľvek liminálny priestor, jedná sa o zostup, z ktorého sa zámerne nevraciame hneď zase späť nahor; neusilujeme o status, ale o jeho narušenie, o sociálne vysídlenie, nie o sociálne zaradenie. V mladosti sme podobným podnikom prezývali „mestské ponory“, keď sme sa sťahovali do centier chudoby amerických miest. Spočiatku išlo o dosť desivé skúsenosti, ale človek vždycky mnoho získa. Vážne – skutočne – sa tým zmení.

Potom môžete znovu vstúpiť do svojho starého sveta s novou slobodou a spontaneitou.

Kde môžem nájsť liminálny priestor?
Môžem si ho vytvoriť, alebo by som ho proste a jednoducho mal hľadať tam, kde práve som?


Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 247.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Urobte si čas na mrhanie časom

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty

„Tým z nás, ktorí si nemôžeme ľahko dovoliť vyraziť na dlhšiu dobu do divočiny alebo do kláštora, ponúkalo tradičné náboženstvo príležitosť k dočasnému a čiastočnému pobytu „na prahu“, k liminalite. Povzbudzovalo k príležitostným, či sezónnym praktikám, ako sú púte, pobyty v ústraní a obdobia rituálneho pôstu, ako pred Veľkou nocou, či pri ramadáne. Bohoslužby raz do týždňa však bohužiaľ liminálny priestor ani zďaleka nevytvárajú. Dokonca nás dráždi, keď sa do zavedeného poriadku – rádu – bohoslužby vnesú zmeny! Práve tak tesné sú často naše komfortné zóny.

Aby nás niečo mohlo prebudiť z našej pohodlnej námesačnosti, musí to byť iné a trúfalé – dokonca i nezmyselné. Liminálny priestor vždycky pôsobí nepochopiteľne, ako mrhanie časom. Nezodpovedá logike nášho normálneho spôsobu fungovania. A práve o to ide. Vojsť do liminálneho priestoru znamená opustiť svoj zmysel pre praktickosť a funkčnosť a premiestniť sa do sveta, ktorý sa javí ako beztvarý a kde obvykle vyvstávajú totálne nové otázky – a odpovede. V akomkoľvek „beztvarom“ svete budeme nútený „meniť tvary“, aby sme prežili, či si ho čo i len užili. To máme na mysli pojmom „premena“.

Aké liminálne priestory, či doby som si vytvoril alebo objavil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 246.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Vlastná úvaha

Modlitba bez pocitov… Modlitba bez slov… Modlitba bez myšlienok… Toľko minút, koľko mám rokov… Každé ráno… A cez deň kedy sa dá…

Richard Rohr: Premena – Conversion / Change

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemnásty

„Všetka premena človeka sa odohráva v liminálnom priestore. Latinské slovo limen znamená prah. Liminalita je vnútorný stav, alebo i vonkajšia situácia, v ktorej môžeme začať myslieť a jednať skutočne novým spôsobom. je to stav bytia uprostred a medzi, kedy sme opustili jeden priestor, ale ešte nevstúpili do ďalšieho. Človek stane pred bránou nového počiatku, hoci o tom zvyčajne nevie. Býva totiž väčšinou rozrušený a rozhodený.

Liminálny priestor sa objavuje vtedy, keď sa zbortila naša komfortná zóna. Sem spadajú i predely medzi fázami života: odluka či rozvod, zmena práce, choroba, strata, smrť, nezdar / neúspech akéhokoľvek druhu. e o požehnaný čas, kedy si nie sme istý svojim ďalším krokom, kedy nemáme veci pod kontrolou, kedy sa môže stať niečo skutočne nového. Pokiaľ sa k vám chce dostať Boh, čo Boh chce vždy, najlepšiu šancu má práve behom akéhokoľvek liminálneho času. Inokedy skrátka nepúšťame riadenie z rúk.

Akú mám skúsenosť s životom v liminálnom priestore?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 244.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov