Archív značiek: Šiesty krok

Dar viny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty siedmy

„Na tomto mieste chcem citovať kroky 4 – 6 dvanástich krokov Anonymných alkoholikov:

4. krok:

Spravte dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznajte Bohu, samým sebe a druhým ľuďom pravú povahu svojich pochybení.

6. krok:

Buďte úplne pripravený dovoliť Bohu, aby tieto vady odstránil.

Príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8; 3 – 11) skvelo ukazuje, že podľa niektorých z týchto krokov postupoval i Ježiš. Hriešnej žene venuje premieňajúci a potrebný dar viny, neparalyzuje ju však hanbou. Keď zapudí jej žalobcov, povie: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (hanenie nikdy nepomáha), a: „Choď a už nehreš“ (chop sa vlastného života, a pokiaľ to bude nutné, zmeň ho).

Úžasné je i to, ako sa Ježiš vzoprie zákonníkom a farizejom, ktorí by len presadzovali zákony – avšak výhradne len proti tejto žene. Ježiš akoby hovoril: „No tak chlapi, a čo ten muž?“ Previnilí muži musia spraviť nebojácnu morálnu inventúru – ako to urobia aj zákonníci a farizeji.

Akú svoju vinu si musím prisvojiť, než budem môcť dosiahnuť premeny?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 193.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŠtvrtýKrok #PiatyKrok #ŠiestyKrok #AA #AnonymníAlkoholici #DarViny #Vina #Premena #Zákonníci #Farizeji #NebojácnaMorálnaInventúra #MorálnaInventúra #PriznaťSa

Al-Anon 20. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Šiesty krok je inšpirujúcou výzvou poddať sa vedeniu našej vyššej moci. Tento vyrovnaný, nádherný výrok podriadenia sa Božej vôli budem čítať tak často, ako potrebujem:

„Boli sme celkom pripravení, aby Boh odstránil všetky naše charakterové nedostatky.“

Mojim cieľom bude to, aby som bol „celkom pripravený“ – vzdať sa negatívnych myšlienkových návykov, ktoré sa odrážali v mojom živote. Boh je rovnako „celkom pripravený“, aby prijal túto pokornú obeť mojich zlyhaní a pomohol mi zmeniť moje myslenie a konanie tak, aby mi prinieslo vyrovnanosť a dokonca možno aj šťastie.

Pripomienka na dnešný deň:

„Charakterové nedostatky“, ktorých sa chcem zbaviť, sú vo mne určite hlboko zakoreneným zvykom. Keď prijmem Božiu pomoc pri ich odstraňovaní, bude pri tom potrebná moja každodenná vedomá spolupráca. Budem sa o to snažiť trpezlivo, jeden nedostatok po druhom. Ak budem naozaj ochotný, uvidím, že budú postupne nahrádzané podnetmi inej kvality, s ktorými dokážem žiť celkom slobodný od neoprávnenej sebakritiky.

Modlitba:

„Bože, daj, aby som bol celkom pripravený na odstránenie mojich nedostatkov, aby som mohol prijať svetlo do mojich problémov a ich skutočnej príčiny.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ŠiestyKrok