Archív značiek: Vlastná vina

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 18. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Život so závislým moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľoval na závislosť! Teraz sa v programe učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či závislý pokračuje v závislosti, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnil svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď budem sám seba podvádzať, len aby som unikol dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

Myšlienka:

Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe predtým, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.” (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Dar viny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty siedmy

„Na tomto mieste chcem citovať kroky 4 – 6 dvanástich krokov Anonymných alkoholikov:

4. krok:

Spravte dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznajte Bohu, samým sebe a druhým ľuďom pravú povahu svojich pochybení.

6. krok:

Buďte úplne pripravený dovoliť Bohu, aby tieto vady odstránil.

Príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8; 3 – 11) skvelo ukazuje, že podľa niektorých z týchto krokov postupoval i Ježiš. Hriešnej žene venuje premieňajúci a potrebný dar viny, neparalyzuje ju však hanbou. Keď zapudí jej žalobcov, povie: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (hanenie nikdy nepomáha), a: „Choď a už nehreš“ (chop sa vlastného života, a pokiaľ to bude nutné, zmeň ho).

Úžasné je i to, ako sa Ježiš vzoprie zákonníkom a farizejom, ktorí by len presadzovali zákony – avšak výhradne len proti tejto žene. Ježiš akoby hovoril: „No tak chlapi, a čo ten muž?“ Previnilí muži musia spraviť nebojácnu morálnu inventúru – ako to urobia aj zákonníci a farizeji.

Akú svoju vinu si musím prisvojiť, než budem môcť dosiahnuť premeny?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 193.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŠtvrtýKrok #PiatyKrok #ŠiestyKrok #AA #AnonymníAlkoholici #DarViny #Vina #Premena #Zákonníci #Farizeji #NebojácnaMorálnaInventúra #MorálnaInventúra #PriznaťSa

Al-Anon 24. apríl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Príchod do Skupiny môže byť ako vstup do celkom nového sveta. Začínam si uvedomovať, že naozaj môžem svoj život zmeniť tým, že sa budem zbavovať svojho strachu, zatrpknutosti a rozhorčenia. To znamená, že sa musím brániť tomu, aby som súdil iných podľa mojich noriem. Znamená to, že budem tieto normy skúmať a zlepšovať a sám podľa nich žiť. Ak som zatrpknutý, je to preto, lebo som sám sebe dovolil obviňovať iných za svoj osud – za môj údel, obviňovať závislého alebo obviňovať Boha za všetko, čo ma postihlo.

Áno, príchod do Skupiny a život podľa jeho programu mi môže poskytnúť nový pohľad na môj svet tým, že mi pomôže vidieť samého seba jasnejšie a prijatím návrhu Skupiny zmeniť seba namiesto iných.

Pripomienka na dnešný deň

Nikdy som si nepriznal, že som sa mýlil alebo bol vinný za niečo, čo sa stalo. Bolo to ako šok, keď som sa dozvedel, že sa odo mňa ako súčasť programu Skupiny očakáva, že budem skúmať svoje vlastné nedostatky. Musím byť k sebe čestný, aby som sa mohol vydať na cestu vyrovnanosti. Dokážem to?

Myšlienka

„Preto, že sa ti zdá určitá vec ťažká, nemysli si, že nie je možné, aby ju niekto uskutočnil. Ale čokoľvek je možné pre niekoho iného, ver, že aj ty si toho schopný.“ (Marcus Aurelius)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom #VlastnéViny

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html