Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 26. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Prvý krok, v ktorom je napísané, že sme „priznali svoju bezmocnosť“, sa často považuje za jeden z najťažších. No pre niektorých z nás je druhý krok rovnako ťažký, pretože nás nabáda, aby sme priznali, že naše správanie nebolo vždy celkom triezve. Tu je jeden príklad:

Dosť bežným zvykom, ktorý je nerozumný a sebaklamný, je robiť z maličkostí veľké problémy. Nerobíme to preto, že by sme nemali dosť tých veľkých problémov, to nie! Je to preto, lebo na nás dopadá ťažoba všetkého a všetky veci sa javia ako čierne a nedokážeme rozoznávať medzi tým, čo je dôležité a čo si nemusíme ani všímať.

Pripomienka na dnešný deň:

Zakaždým, keď sa stane niečo, čo ma frustruje alebo zlostí, postavím sa bokom a položím si otázku: „Je to hora alebo krtinec?“ Jednoducho nebudem mrhať časom a energiou na nedôležité veci; ušetrím si ich, aby som zvládol tie veľké!

Myšlienka:

Niektorí ľudia sa trápia a zaháľajú, snažia sa a strkajú v honbe za krtincami, z ktorých chcú vyrobiť vysoké vrchy.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár