Archív značiek: Ef

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 29.09. 2020.

Utorok 29.9.20
„Narodil som sa v Londýne v povojnovej Británii. Vojna bola síce vyhratá, no za vysokú cenu. Toľko zranených a mŕtvych, toľko zničeného majetku, toľko otrasených nádejí a snov. Môj otec bojoval vo vojne od začiatku do konca. Tých šesť rokov malo na mladého muža zásadný vplyv a spôsobilo jeho emocionálnu zmenu. Mama mi povedala, že ako normálneho mladého muža som ho nikdy nepoznal. Myslím si, že môj otec po skončení vojny ešte dlho bojoval – vo svojom srdci. Nenávidel Nemcov za začatie vojny, pohŕdal Francúzmi, že sa príliš ľahko vzdali, a bál sa Rusov, ktorí hrozili rozpútaním ďalšej vojny. Jediní ľudia, ktorých mal rád, boli Briti. Jediní Briti, ktorých mal rád, boli moja matka a brat. Traumatické zážitky ovplyvňujú životy dlho potom, čo sa skončili. Aká škoda! Mohol mať oveľa pokojnejší život, keby dokázal zanechať svoje vojnové zážitky a začať odznova – ale to pre neho nebolo možné. Pamätám si ho ako nedostupného a utiahnutého, s častými výbuchmi zlosti.

Kedysi sa odohrala vojna medzi Satanom a archanjelmi. Vojna bola vyhratá, ale za vysokú cenu. Satan a jeho padlí anjeli boli zvrhnutí na zem, kde naďalej žijú, akoby vojna stále pokračovala. Démoni nenávidia anjelov, pretože ich porazili, pohŕdajú ľuďmi, pretože sa príliš ľahko vzdávame a boja sa Božích detí, pretože sa nimi nenecháme poraziť. Pravdou je, že bitka bola vybojovaná a vyhratá. Satan dokáže vplývať na Božie deti len vtedy, keď sa ho boja. Prebieha boj o srdcia a mysle ľudí, ale Ježiš už má víťazstvo pre tých, ktorí v neho dôverujú.

Čo teda s touto duchovnou vojnou? Máme si obliecť plnú Božiu výzbroj a potom stáť – Ef 6,11. Nemusíme bojovať, stačí stáť. Keď stojíme na Božích prisľúbeniach, diabol utečie. Prijmi lásku nášho Nebeského Otca a jeho dokonalá láska vyženie tvoj strach. Zabudni na bitky, ktoré sú za tebou, a bež za cenou večného života, ktorú zaručene dostaneš.“

Spriateľte sa s temným rytierom

Deň dvesto desiaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Čím menej sme si vedomí svojho tieňového ja, tým väčšie škody napácha. Cirkevné učenie o pokání, spovedi a odpustení dáva veľký zmysel. Je nevyhnutné v určitú chvíľu povedať najmenej jednému inému človeku:

Volám sa Joe a som alkoholik“

(alebo závislý na sexe, alebo workoholik, alebo muž, ktorý nedokáže milovať). Nech už je to čokoľvek, vyneste to z temnoty a

„kde sa rozjasní, tam je svetlo“

(Ef 5,14).

To sa myslí tým, keď sa hovorí, aby sme sa spriatelili s tieňom. Hrdina príbehov o svätom grále dostal radu, aby Temného rytiera nezabíjal, ale aby sa s ním spriatelil. Trvalo mi roky, než som tomu porozumel, ale teraz si hovorím, či vôbec existuje iná cesta, ako prekonať zlo, než tá, že ho donútime, aby pracovalo pre nás a aby stálo na našej strane. To je to, čo Ježiš urobil na kríži, keď zo svojej vlastnej vraždy urobil spásu celého sveta. Nezahubil svojich vrahov, ale odpustil im, pretože „nevedia, čo činia“ (Lk 23, 34). Tieň nikdy nevie, čo robí.

Akými spôsobmi som sa vyznal zo svojich hriechov a vyviedol svoju temnotu na svetlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 236.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDesiaty #Ježiš #Kríž #SmrťNaKríži #Vražda #Spása #TemnýRytier #Temnota #Svetlo #Spoveď #Pokánie #Hriech #PovedaťOHriechu #VyviesťSvojuTemnotuNaSvetlo #TemnotaNaSvetle #SpriateliťSaSTemnýmRytierom #Hrdina #Ef #Lk #NezabiťTemnéhoRytiera #SvätýGrál #ZloPracujePreNás #DonútiťZloPracovaťPreNás