Archív značiek: Žiť naplno

Richard Rohr: Na prahu premeny 306.: Tí, ktorí sa boja smrti

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristošiesty

„Nebudeme pripravení zomrieť, pokiaľ sme skutočne nežili. Z akéhosi paradoxného dôvodu práve tí, ktorí prežívali život intenzívne a naplno, majú najväčšiu schopnosť život opustiť. Skoro akoby umierali s tou istou vášňou, s akou žili. Najväčší strach zo smrti majú tí, ktorí ešte nezačali žiť. Človek s plným životom sa už naučil, ako do života poňať i smrť, a tak pre neho smrť nie je cudzia.

Ľudia s neprežitým životom podvedome vedia, že im skutočné poznanie i životná sila nejako unikli. Chýba in pocit ukotvenia a nemajú ani príliš predstavu o tom, prečo sa vôbec narodili. Ich skutočné JA – duša – nebolo prebudené, a tak im chýba akýsi hlbší prežitok seba samého, či povedomie o určitej večnej úlohe života. Keďže ešte ani nezačali žiť, nedokážu si predstaviť umieranie. Stále je to pre nich cudzie územie, cieľ, kam dospejú, bez toho, aby tomu predchádzala nejaká cesta. Vo dne v noci ich sprevádza úzkosť, ako sa snažia mimo seba nájsť to, čo môžu nájsť iba v sebe samých.

Kedy som sa cítil skutočne živý?
S akým pokojom či nepokojom premýšľam o vlastnej smrti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 337.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Najskôr nás čaká pád

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto sedemdesiaty

„Cesta vedúca po obrysoch našich hriechov nás dovádza k túžbe po hlbšom živote v jadre nás samotných. Šokujúce, že áno? Nie som si istý, či iná cesta vôbec existuje.

Bezohľadné ambície môžu doviesť muža až k tomu zlyhaniu a prázdnote, ktoré znamenajú obrátenie. Sú teda jeho ambície dobré, alebo sú zlé? Musíme skutočne najskôr hrešiť, než môžeme poznať spásu? V istom zmysle sa jedná o korelatívne pojmy. Temnota nás vedie k obdivu ku svetlu a k otváraniu sa svetlu, a čím bližšie ku svetlu sa dostaneme, tým zreteľnejšia je temnota.

To neznamená, že by sme mali zámerne začať hrešiť, ale znamená to, že celkový obraz si urobíme až neskôr, rovnako ako milosť a milosrdenstvo poznávame až spätne. Blahoslavená Juliana z Norwiche to dokonale vystihla, keď povedala: „Najskôr padneme a neskôr sa z pádu zotavíme – a oboje je Božia milosť.“ Boh nás vpustí dovnútra a Boh nás taktiež vyvedie von.

Som ochotný žiť naplno – i keď to znamená zlyhanie –, aby som poznal hlbší a skutočnejší život?

Dokážem pohliadnuť na svoje chyby, prehry a hriechy a vidieť i v týchto situáciách Božie milosrdenstvo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 196.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NajskôrNásČakáPád #Hriech #Pád #BožiaMilosť #BožieMilosrdenstvo #Milosrdenstvo #Milosť #Uzdravenie #ŽiťNaplno #Zlyhanie #Prehra #Temnota #Svetlo #Cesta