Archív značiek: Neprijateľné

Učiť sa od tieňa

Deň sto deväťdesiaty deviaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Tieňové ja nie je zlé ja – je to neprijateľné ja. Je to tá strana nás samých, ktorú nechceme ukazovať svetu. Musíme však pochopiť, že všetky žiaduce kvality bez výnimky sprevádzajú ich opaky, ktoré žijú v nevedomí či v „tieňovom“ ja.

Tieň v sebe obsahuje všetky časti nášho ja, ktorými sme pohrdli a poslali ich do vyhnanstva. Nakoniec ich ale aj tak musíme privítať späť doma, pretože nám prinášajú zásadné poznatky. Kamene, ktoré. Sme zavrhli pri heroickom budovaní svojej veže v prvej polovici života, sa stanú zdrojom najväčšieho poučenia, ktoré potrebujeme pre ďalšiu časť svojej cesty. Či, ako to hovorí Ježiš: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom nárožným“ (Mk 12; 10).

V druhej polovici života zistíme, že ostrým odsudzovaním tieňa sa k nemu v skutočnosti pripútavame. Je to podobné ako u ľudí, ktorí horlivo broja proti pornografii a homosexualite, a pritom im potajomky holdujú. (Dobrú meditáciu na toto téma si v Písme môžete prečítať v liste Efezanom 5; 11 – 14).

Aké aspekty seba samého som v minulosti zavrhol, a ony sa potom pri neskorších skúsenostiach ukázali ako užitočné?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 225.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#UčiťSaOdTieňa #Tieň #DeňStoDeväťdesiatyDeviaty #Zlo #Neprijateľné #Žiadúce #Nežiadúce #Ja #TieňovéJa #Kameň #KamenČoStaviteliaZavrhli #UholnýKameň #NárožnýKameň #PrváPolovicaŽivota #DruháPolovicaŽivota #Mk #Ježiš

Tieň

Deň sto osemdesiaty ôsmy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Symboliku svetla a temnoty použil Ježiš niekoľko krát, keď hovoril o ľudskej duchovnej situácii (napr. Lk 11, 33 – 36)

Lk 11, 33 – 36

33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. 34 Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. 35 Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom.“

Dôvod, prečo tak často citujeme C. G. Junga, spočíva v tom, že Jung hovorí niečo podobné, ale používa súdobý slovník, ktorému rozumieme.

Jung by povedal, že tieň nie je zlo; tieň je jednoducho miesto, kam ukladáme tie svoje kvality a rysy, ktoré považujeme za neprijateľné. Od malička nás autority i naši vrstovníci poučujú o tom, čo už leží za hranicami prijateľného. My to potom zaháňame do tieňového sveta. keď sa potom u niekoho tento tieň ukáže, ľudia vykríknu „zlo!“. Keď sa tieň ukazuje u väčšej skupiny, vypadá už prijateľnejší – pokiaľ nejde o extrémne prípady, ako sú trebárs obrovské genocídy.

Tieň je problematický preto, že nás oslepuje voči skutočnému zlu či potenciálu zla v nás samotných. Pokiaľ si svoj tieň neuvedomujeme, ubližujeme ostatným a predovšetkým tým, ktorých milujeme. Každé odkrytie tieňa je preto dôležitou epifániou. Práca s tieňom je dobrá a dôležitá vec. Manželstvo a vzťahy sú z hľadiska tejto práce ideálna príležitosť.

Kedy som sa stretol so svojou tieňovou stranou?
Ako som reagoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 214.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Tieň #Svetlo #Epifánia #Prijateľné #Neprijateľné #Zlo #Genocída #SkutočnéZlo