Archív značiek: Genocída

Tieň

Deň sto osemdesiaty ôsmy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Symboliku svetla a temnoty použil Ježiš niekoľko krát, keď hovoril o ľudskej duchovnej situácii (napr. Lk 11, 33 – 36)

Lk 11, 33 – 36

33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. 34 Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. 35 Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom.“

Dôvod, prečo tak často citujeme C. G. Junga, spočíva v tom, že Jung hovorí niečo podobné, ale používa súdobý slovník, ktorému rozumieme.

Jung by povedal, že tieň nie je zlo; tieň je jednoducho miesto, kam ukladáme tie svoje kvality a rysy, ktoré považujeme za neprijateľné. Od malička nás autority i naši vrstovníci poučujú o tom, čo už leží za hranicami prijateľného. My to potom zaháňame do tieňového sveta. keď sa potom u niekoho tento tieň ukáže, ľudia vykríknu „zlo!“. Keď sa tieň ukazuje u väčšej skupiny, vypadá už prijateľnejší – pokiaľ nejde o extrémne prípady, ako sú trebárs obrovské genocídy.

Tieň je problematický preto, že nás oslepuje voči skutočnému zlu či potenciálu zla v nás samotných. Pokiaľ si svoj tieň neuvedomujeme, ubližujeme ostatným a predovšetkým tým, ktorých milujeme. Každé odkrytie tieňa je preto dôležitou epifániou. Práca s tieňom je dobrá a dôležitá vec. Manželstvo a vzťahy sú z hľadiska tejto práce ideálna príležitosť.

Kedy som sa stretol so svojou tieňovou stranou?
Ako som reagoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 214.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Tieň #Svetlo #Epifánia #Prijateľné #Neprijateľné #Zlo #Genocída #SkutočnéZlo